Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
21 budžeta
2 maksas

9 maksas*

4890 EUR/gadā

*Maksas vietas ar atlaidi – 3500 EUR

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Ergoterapijas studijas ļaus tev izzināt medicīnas pamatdisciplīnas un gūt teorētiskas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas savā specialitātē, padziļināti apgūstot tādas tēmas kā vides pieejamības novērtēšana un pielāgošana, tehnisko palīglīdzekļu praktiskā izmantošana. Studiju laikā iziesi klīnisko praksi ar pacientiem Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kas saliks praktiskus punktus uz “i” tavai profesionālajai specializācijai.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un atbalstošā vidē – lekciju, videolekciju, semināru, praktisko nodarbību veidā, paredzot arī aktīvu studentu patstāvīgo darbu. Papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas, spert pirmos soļus pētniecībā iespējams veselības aprūpes starpdisciplinārajā studentu zinātniskajā pulciņā, kur pulcējas domubiedri un pieredzē dalās jomas profesionāļi. Papildus obligātajiem priekšmetiem būs pieejami arī izvēles kursi, kas ļaus papildināt gan fizisko sagatavotību, gan gūt padziļinātas zināšanas cilvēka veselības jomā.

Studiju saturs

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus, tādus kā psiholoģija, medicīniskā ētika. Studēsi arī studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Nozares teorētiskie pamatkursi ietver medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju, ģenētiku u. c. Papildus apgūsi ievadu specialitātē, ergoterapijas pamatus, novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā, zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību, universālo dizainu un praktiskās iemaņas vides pieejamības novērtēšanā un tās pielāgošanā.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt nozares teorētiskos kursus – bērnu saslimšanas un pieaugušo saslimšanas, kā arī iekšķīgās slimības, neiroloģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, psihiatriju, pirmo neatliekamo palīdzību, unfarmakoloģiju. Papildus būs konceptuālie prakses modeļi ergoterapijā, ergoterapijā, pediatrijā, tostarp klīniskās mācības pediatrijā un radošās aktivitātes ergoterapijā.

3. studiju gads

Turpināsi profesionālās specializācijas studijas – ergoterapiju pieaugušajiem, ergonomiku, vispārējo rehabilitāciju, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu, sabiedrības un vides veselību u. c. Sāksi praksi klīnisko prakšu vietās.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi slimnīcās un rehabilitācijas centros, strādājot ar pacientiem, kuriem ir somatiskās un psihiatriskās saslimšanas vai intelektuālās attīstības traucējumi. Studēsi arī brīvās izvēles studiju kursus, kas paplašinās skatījumu uz veselības aprūpes nozari.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_061AnatomijaMorfoloģijas katedraSilvija Umbraško6 / 9
VPUPK_196Attīstības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
REK_024Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraAnita Vētra10 / 15
BKK_006Bērnu traumatoloģija un ortopēdijaBērnu ķirurģijas katedraJānis Upenieks1 / 1.5
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
REK_248Biopsihosociālā pieeja paliatīvajā aprūpē pieaugušajiemRehabilitācijas katedraAgnese Kārkliņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaInāra Kantāne2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SVUEK_046Ekonomika un uzņēmējdarbības pamatiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
REK_172Ergonomika, kursa darbsRehabilitācijas katedraLiene Saukuma4 / 6
REK_051Ergoterapija pediatrijāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa12 / 18
REK_052Ergoterapija sabiedrības veselībāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa5 / 7.5
REK_053Ergoterapija: geriartrija un gerontoloģijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_054Ergoterapijas pamatiRehabilitācijas katedraLolita Cibule4 / 6
FLK_026Farmakoloģijas pamatiFarmakoloģijas katedraMargarita Zvonkova2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraHelmuts Caune2 / 3
CFUBK_050FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraMaija Rumaka4 / 6
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraLīga Savicka2 / 3
REK_076Garīgās attīstības aiztureRehabilitācijas katedraIeva Rugina1 / 1.5
ISK_192Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraJūlija Zepa1 / 1.5
REK_241Ievads profesionālajās studijās un pētniecībāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_232Invaliditāte un iekļaujoša sabiedrībaRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone1 / 1.5
REK_090Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturiRehabilitācijas katedraIeva Rugina4 / 6
REK_091Klīniskā prakse psihiatrijāRehabilitācijas katedraIeva Rugina8 / 12
REK_093Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā IRehabilitācijas katedraZane Liepiņa6 / 9
REK_094Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā IIRehabilitācijas katedraZane Liepiņa8 / 12
REK_097Konceptuālie prakses modeļiRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone5 / 7.5
VC_134Medicīnas terminoloģija angļu un latīņu valodā rehabilitācijāValodu centrsMiervaldis Karulis3 / 4.5
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
NUNK_014Neiroloģija un neiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraElīna Pūcīte2 / 3
REK_115Nodarbe un kultūrvideRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone2 / 3
REK_117Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijāRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_219Palīgtehnoloģijas un vides pieejamība, kursa darbsRehabilitācijas katedraLiene Saukuma3 / 4.5
VPUPK_088PedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_045PediatrijaPediatrijas katedraLiene Čupāne2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraAnita Vētra2 / 3
REK_133Plaukstas ortozēšanas principiRehabilitācijas katedraLolita Cibule1 / 1.5
PUNK_023PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane2 / 3
REK_135Psihiatrija ergoterapijāRehabilitācijas katedraIeva Rugina3 / 4.5
VPUPK_292Psiholoģijas pamati profesionālajā darbībāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale3 / 4.5
REK_004Radošās aktivitātes ergoterapijāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa4 / 6
REK_243Sabiedrības un vides veselība funkcionālā speciālista praksēRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
SUPK_099SocioloģijaKomunikācijas fakultāteRitma Rungule2 / 3
REK_013Somatiskās saslimšanasRehabilitācijas katedraZane Liepiņa6 / 9
REK_021Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
ORTK_002Traumatoloģija un ortopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš1 / 1.5
REK_236Valsts eksāmensRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Nodarbības
 • Grupu darbi
 • Individuālie darbi

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Ergoterapijas studiju programmas absolventi strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, sociālās palīdzības centros, dienas centros, pansionātos personām ar garīgās veselības traucējumiem, bērnu aprūpes centros, veco ļaužu pansionātos, mājas aprūpē, kā arī privātpraksē.

Aktualitātes

Absolventi

modris-skrastins.jpg

RSU atver durvis uz plašo pasauli! Šeit vari apgūt visu nepieciešamo savai izvēlētajai specialitātei. Radošais mācību process un praktiskās nodarbības palīdz pilnveidoties. Jā, šī ir mana vieta!

Modris Skrastiņš, studiju programmas Ergoterapija absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ergoterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un gada atzīme bioloģjā vai dabaszinībās.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 40% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:
Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija