RSU bakalaura studiju programma "Ergoterapija" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
24 budžeta
3 maksas
3 415,00 EUR/gadā

Ergoterapijas studijas ļaus tev izzināt medicīnas pamatdisciplīnas un gūt teorētiskas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas savā specialitātē, padziļināti apgūstot tādas tēmas kā vides pieejamības novērtēšana un pielāgošana, tehnisko palīglīdzekļu praktiskā izmantošana. Studiju laikā iziesi klīnisko praksi ar pacientiem Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kas saliks praktiskus punktus uz “i” tavai profesionālajai specializācijai.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un atbalstošā vidē – lekciju, videolekciju, semināru, praktisko nodarbību veidā, paredzot arī aktīvu studentu patstāvīgo darbu. Papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas, spert pirmos soļus pētniecībā iespējams veselības aprūpes starpdisciplinārajā studentu zinātniskajā pulciņā, kur pulcējas domubiedri un pieredzē dalās jomas profesionāļi. Papildus obligātajiem priekšmetiem būs pieejami arī izvēles kursi, kas ļaus papildināt gan fizisko sagatavotību, gan gūt padziļinātas zināšanas cilvēka veselības jomā.

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus, tādus kā psiholoģija, medicīniskā ētika. Studēsi arī studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Nozares teorētiskie pamatkursi ietver medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju, ģenētiku u. c. Papildus apgūsi ievadu specialitātē, ergoterapijas pamatus, novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā, zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību, universālo dizainu un praktiskās iemaņas vides pieejamības novērtēšanā un tās pielāgošanā.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt nozares teorētiskos kursus – bērnu saslimšanas un pieaugušo saslimšanas, kā arī iekšķīgās slimības, neiroloģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, psihiatriju, pirmo neatliekamo palīdzību, unfarmakoloģiju. Papildus būs konceptuālie prakses modeļi ergoterapijā, ergoterapija pediatrijā, t. sk. klīniskās mācības pediatrijā un radošās aktivitātes ergoterapijā.

3. studiju gads

Turpināsi profesionālās specializācijas studijas – ergoterapiju pieaugušajiem, ergonomiku, vispārējo rehabilitāciju, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu, sabiedrības un vides veselību u. c. Uzsāksi praksi klīnisko prakšu vietās.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi slimnīcās un rehabilitācijas centros, strādājot ar pacientiem, kuriem ir somatiskās un psihiatriskās saslimšanas vai intelektuālās attīstības traucējumi. Studēsi arī brīvās izvēles studiju kursus, kas paplašinās skatījumu uz veselības aprūpes nozari.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • nodarbības
 • grupu darbi
 • individuālie darbi

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_049AnatomijaMorfoloģijas katedraSilvija Umbraško5 / 7.5
VC_079Angļu valoda rehabilitācijāValodu centrsTatjana Zakutajeva2 / 3
VPUPK_196Attīstības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
REK_024Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraInāra Kalniņa10 / 15
BKK_006Bērnu traumatoloģija un ortopēdijaBērnu ķirurģijas katedraArnis Eņģelis1 / 1.5
BUMK_026Bioloģija un ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SVUEK_046Ekonomika un uzņēmējdarbības pamatiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
REK_172Ergonomika, kursa darbsRehabilitācijas katedraLiene Saukuma4 / 6
REK_051Ergoterapija pediatrijāRehabilitācijas katedraIeva Rugina12 / 18
REK_052Ergoterapija sabiedrības veselībāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa5 / 7.5
REK_053Ergoterapija: geriartrija un gerontoloģijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_054Ergoterapijas pamatiRehabilitācijas katedraLolita Cibule4 / 6
LUSDK_211Filozofija un ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
CFUBK_050FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraMaija Rumaka4 / 6
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_076Garīgās attīstības aiztureRehabilitācijas katedraIeva Rugina1 / 1.5
VPUPK_027Ģimenes pedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
ISK_192Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraJuris Karpovs1 / 1.5
VPUPK_028Ievads mākslu terapijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Vende-Kotova2 / 3
FLK_032Klīniskā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke1 / 1.5
REK_090Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturiRehabilitācijas katedraIeva Rugina4 / 6
REK_091Klīniskā prakse psihiatrijāRehabilitācijas katedraIeva Rugina8 / 12
REK_093Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā IRehabilitācijas katedraZane Liepiņa6 / 9
REK_094Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā IIRehabilitācijas katedraZane Liepiņa8 / 12
REK_097Konceptuālie prakses modeļiRehabilitācijas katedraLolita Cibule5 / 7.5
VC_040Krievu valoda rehabilitācijāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
LUSDK_052Kultūru un reliģiju dažādībaLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
REK_176MasāžaRehabilitācijas katedraInts Zeidlers2 / 3
VC_078Medicīnas terminoloģija krievu valodāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_007Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valodāValodu centrsAija Zilvestre1 / 1.5
MVI_002Medicīnas vēstureMedicīnas vēstures institūtsMaija Pozemkovska1 / 1.5
AURK_021Neatliekamā medicīniskā palīdzība IAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags1 / 1.5
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
NUNK_015NeiroloģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraZanda Priede2 / 3
REK_115Nodarbe un kultūrvideRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone2 / 3
REK_117Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijāRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
SUUK_049NūjošanaSporta un uztura katedraIrēna Upeniece2 / 3
REK_123Palīgtehnoloģijas un vides pieejamībaRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone3 / 4.5
VPUPK_166Pašefektivitāte un pašregulācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
PIC_001PedagoģijaPedagoģiskās izaugsmes centrsNora Jansone-Ratinika2 / 3
VPUPK_168Pedagoģija veselības aprūpēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_034PediatrijaPediatrijas katedraIveta Dzīvīte-Krišāne2 / 3
VPUPK_169Personība un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
REK_129Pētniecības metodes IRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_133Plaukstas ortozēšanas principiRehabilitācijas katedraLolita Cibule1 / 1.5
SVUEK_077Profesionālās darbības tiesiskie aspektiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAldis Liepiņš1 / 1.5
PUNK_018PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraBiruta Kupča3 / 4.5
REK_135Psihiatrija ergoterapijāRehabilitācijas katedraInāra Kalniņa3 / 4.5
VPUPK_116Psiholoģijas pamatiVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Ļubenko2 / 3
REK_004Radošās aktivitātes ergoterapijāRehabilitācijas katedraInāra Kalniņa4 / 6
SUPK_099SocioloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule2 / 3
REK_013Somatiskās saslimšanasRehabilitācijas katedraZane Liepiņa6 / 9
SUUK_084Sporta spēlesSporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
SUUK_136Sports veselībai 2Sporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
REK_021Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
ORTK_002Traumatoloģija un ortopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš1 / 1.5
REK_022Universālais dizainsRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone1 / 1.5
SUUK_102UzturmācībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
REK_023Valsts eksāmensRehabilitācijas katedraInāra Kalniņa2 / 3
LUSDK_016Vardarbības psihosociālie faktoriLabklājības un sociālā darba katedraIlvija Razgale2 / 3
SUUK_118Veselīga uztura gatavošanaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
AUVMK_035Vides zinības un civilās aizsardzības pamatiAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
FLK_023Vispārējā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke1 / 1.5
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraAnita Vētra3 / 6
REK_037Zināšanas par invaliditātiRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone1 / 1.5

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Ergoterapijas studiju programmas absolventi strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, sociālās palīdzības centros, dienas centros, pansionātos personām ar garīgās veselības traucējumiem, bērnu aprūpes centros, veco ļaužu pansionātos, mājas aprūpē, kā arī privātpraksē.

Absolventi

modris-skrastins.jpg

RSU atver durvis uz plašo pasauli! Šeit vari apgūt visu nepieciešamo savai izvēlētajai specialitātei. Radošais mācību process un praktiskās nodarbības palīdz pilnveidoties. Jā, šī ir mana vieta!

Modris Skrastiņš, studiju programmas Ergoterapija absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ergoterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums no gada atzīmes bioloģijā vai dabas zinībās (40%), CE vērtējuma latviešu valodā (30%) un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā (30%).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildus punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1-3.vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā - 2 punkti, Starptautiskajās olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijās: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes – 1 punkts, Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijas: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi - 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija