Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
36 budžeta
6 maksas

Ergoterapijas studijas ļaus tev izzināt medicīnas pamatdisciplīnas un gūt teorētiskas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas savā specialitātē, padziļināti apgūstot tādas tēmas kā vides pieejamības novērtēšana un pielāgošana, tehnisko palīglīdzekļu praktiskā izmantošana. Studiju laikā iziesi klīnisko praksi ar pacientiem Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kas saliks praktiskus punktus uz “i” tavai profesionālajai specializācijai.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un atbalstošā vidē – lekciju, videolekciju, semināru, praktisko nodarbību veidā, paredzot arī aktīvu studentu patstāvīgo darbu. Papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas, spert pirmos soļus pētniecībā iespējams veselības aprūpes starpdisciplinārajā studentu zinātniskajā pulciņā, kur pulcējas domubiedri un pieredzē dalās jomas profesionāļi. Papildus obligātajiem priekšmetiem būs pieejami arī izvēles kursi, kas ļaus papildināt gan fizisko sagatavotību, gan gūt padziļinātas zināšanas cilvēka veselības jomā.

Studiju saturs

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus, tādus kā psiholoģija, medicīniskā ētika. Studēsi arī studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Nozares teorētiskie pamatkursi ietver medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju, ģenētiku u. c. Papildus apgūsi ievadu specialitātē, ergoterapijas pamatus, novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā, zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību, universālo dizainu un praktiskās iemaņas vides pieejamības novērtēšanā un tās pielāgošanā.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt nozares teorētiskos kursus – bērnu saslimšanas un pieaugušo saslimšanas, kā arī iekšķīgās slimības, neiroloģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, psihiatriju, pirmo neatliekamo palīdzību, unfarmakoloģiju. Papildus būs konceptuālie prakses modeļi ergoterapijā, ergoterapijā, pediatrijā, tostarp klīniskās mācības pediatrijā un radošās aktivitātes ergoterapijā.

3. studiju gads

Turpināsi profesionālās specializācijas studijas – ergoterapiju pieaugušajiem, ergonomiku, vispārējo rehabilitāciju, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu, sabiedrības un vides veselību u. c. Sāksi praksi klīnisko prakšu vietās.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi slimnīcās un rehabilitācijas centros, strādājot ar pacientiem, kuriem ir somatiskās un psihiatriskās saslimšanas vai intelektuālās attīstības traucējumi. Studēsi arī brīvās izvēles studiju kursus, kas paplašinās skatījumu uz veselības aprūpes nozari.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_049AnatomijaMorfoloģijas katedraSilvija Umbraško5 / 7.5
VC_079Angļu valoda rehabilitācijāValodu centrsTatjana Zakutajeva2 / 3
REK_024Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraAnita Vētra10 / 15
BKK_006Bērnu traumatoloģija un ortopēdijaBērnu ķirurģijas katedraJānis Upenieks1 / 1.5
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaInāra Kantāne2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SVUEK_046Ekonomika un uzņēmējdarbības pamatiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
REK_172Ergonomika, kursa darbsRehabilitācijas katedraLiene Saukuma4 / 6
REK_051Ergoterapija pediatrijāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa12 / 18
REK_052Ergoterapija sabiedrības veselībāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa5 / 7.5
REK_053Ergoterapija: geriartrija un gerontoloģijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_054Ergoterapijas pamatiRehabilitācijas katedraLolita Cibule4 / 6
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
CFUBK_050FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraMaija Rumaka4 / 6
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraLīga Savicka2 / 3
REK_076Garīgās attīstības aiztureRehabilitācijas katedraIeva Rugina1 / 1.5
ISK_192Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraLarisa Umnova1 / 1.5
REK_226Ievads profesionālajās studijāsRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_232Invaliditāte un iekļaujoša sabiedrībaRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone1 / 1.5
FLK_032Klīniskā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke1 / 1.5
REK_090Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturiRehabilitācijas katedraIeva Rugina4 / 6
REK_091Klīniskā prakse psihiatrijāRehabilitācijas katedraIeva Rugina8 / 12
REK_093Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā IRehabilitācijas katedraZane Liepiņa6 / 9
REK_094Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā IIRehabilitācijas katedraZane Liepiņa8 / 12
REK_097Konceptuālie prakses modeļiRehabilitācijas katedraLolita Cibule5 / 7.5
VC_134Medicīnas terminoloģija angļu un latīņu valodā rehabilitācijāValodu centrsMiervaldis Karulis3 / 4.5
AURK_021Neatliekamā medicīniskā palīdzība IAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags1 / 1.5
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
NUNK_015NeiroloģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraZanda Priede2 / 3
REK_115Nodarbe un kultūrvideRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone2 / 3
REK_117Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijāRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_219Palīgtehnoloģijas un vides pieejamība, kursa darbsRehabilitācijas katedraLiene Saukuma3 / 4.5
PIC_001PedagoģijaDocētāju tālākizglītības nodaļaNora Jansone-Ratinika2 / 3
PEK_034PediatrijaPediatrijas katedraIveta Dzīvīte-Krišāne2 / 3
REK_129Pētniecības metodes IRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_133Plaukstas ortozēšanas principiRehabilitācijas katedraLolita Cibule1 / 1.5
PUNK_018PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane3 / 4.5
REK_135Psihiatrija ergoterapijāRehabilitācijas katedraIeva Rugina3 / 4.5
VPUPK_292Psiholoģijas pamati profesionālajā darbībāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale3 / 4.5
REK_004Radošās aktivitātes ergoterapijāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa4 / 6
SUPK_099SocioloģijaKomunikācijas fakultāteRitma Rungule2 / 3
REK_013Somatiskās saslimšanasRehabilitācijas katedraZane Liepiņa6 / 9
REK_021Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
ORTK_002Traumatoloģija un ortopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš1 / 1.5
AUVMK_048Vides veselība un vides aizsardzība Aroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
FLK_023Vispārējā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke1 / 1.5
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Nodarbības
 • Grupu darbi
 • Individuālie darbi

 

Darba iespējas pēc studijām

Ergoterapijas studiju programmas absolventi strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, sociālās palīdzības centros, dienas centros, pansionātos personām ar garīgās veselības traucējumiem, bērnu aprūpes centros, veco ļaužu pansionātos, mājas aprūpē, kā arī privātpraksē.

Aktualitātes

Absolventi

modris-skrastins.jpg

RSU atver durvis uz plašo pasauli! Šeit vari apgūt visu nepieciešamo savai izvēlētajai specialitātei. Radošais mācību process un praktiskās nodarbības palīdz pilnveidoties. Jā, šī ir mana vieta!

Modris Skrastiņš, studiju programmas Ergoterapija absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts", kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ergoterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās (40 %), CE vērtējums latviešu valodā (20 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (20 %), CE vērtējums matemātikā (20 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija