Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes darbības ideja ir balstīta Pasaules Veselības organizācijas definīcijā: "Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas neesamība."

svslf-millere-sq.jpg

Mēs apvienojam tālredzīgu veselības aprūpes izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, jūs iegūsiet zināšanas, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt.

Prof. Inga Millere, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas pamatojas multidisciplinārā izglītības un pētniecības nodrošināšanā un pilnveidošanā veselības aprūpes, sabiedrības veselības un sociālās labklājības jomās, kas balstās biopsihosociālājā un holistiskajā pieejā sabiedrības, grupas un indivīda līmenī. Sabiedrības veselība ir sena zinātne, un sākotnēji tika aizsākta Senajā Grieķijā, kad cilvēki sāka meklēt atbildes uz jautājumu: kā dzīvot ilgu un veselīgu mūžu? Tagad, kad mēs novērojam straujāku urbanizāciju, sabiedrības novecošanos, vides piesārņojumu un ekoloģisko apdraudētību, dažāda veida veselības veicināšanai un sociālās labklājības pasākumu veikšanai ir jāpievērš aizvien lielāka uzmanība.

Studijas

Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur apgūt plašu bakalaura un maģistra studiju programmu klāstu, kā arī unikālas studiju programmas. Pie mums tu varēsi apgūt māsas, vecmātes, uzturzinātnes un veselības sporta speciālista, kā arī veselības psiholoģijas, supervīzijas, sabiedrības veselības un sociālā darba profesijas un kvalifikācijas. Mēs lepojamies ar piedāvāto kvalitatīvo starpdisciplināro izglītību, izglītojot studentus par nākotnes sabiedrības veselības un sociālās labklājības novatoriem, nozares vadošajiem līderiem!

Tev būs iespējas iegūt ne tikai teicamas zināšanas, bet arī izcilas profesionālās prasmes mūsu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur drošā vidē var praktizēt augsta riska situācijas vai uzdevumus. Studenti var mācīties, praktizēt un atkārtot procedūras un manipulācijas vēl un vēl, līdz sasniedz atbilstošu rezultātu un jūtas pilnīgi droši praktiskam darbam slimnīcā. Turpat mēs piedāvājam studējošiem attīstīt prasmes praktiskajā veselības veicināšanā – fitnesa zālē (veselības sporta speciālistiem) un lieliski aprīkotā virtuvē uzturspeciālistiem.

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte apvieno tālredzīgu izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt, un tādā līmenī, kas dod stingru pamatu tavai izaugsmei nākotnē.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas4 gadi100
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas4 gadi24
Sociālais darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi18
VecmātePilna laika studijas4 gadi15
Veselības sporta speciālistsNepilna laika studijas2,5 gadi
Veselības sportsNepilna laika studijas2 gadi0

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas2 gadi16
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas2 gadi10
Sociālais darbsNepilna laika studijas2,5 gadi
Sociālais darbs (ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā)Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas1,5 gadi / 2 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiemPilna laika studijas2 gadi4
SupervīzijaPilna laika studijas2 gadi0
UzturzinātnePilna laika studijas2 gadi10
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas1,5 gadi2
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas2 gadi0
Veselības vadībaPilna laika studijas2 gadi8
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas1,5 gadi0
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0

Doktorantūra

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietasMaksas vietas
Psiholoģija3 gadi016

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Noslēguma darbu tematiskās jomas

Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Māsas un pacienta (vecmātes un pacienta) mijiedarbības modelēšana līdzestības veicināšanai aprūpes procesāKatedras štata docētāji
Problēmas veselības aprūpes jomā – demogrāfijas maiņa, slimību ārstēšanas un aprūpes modeļa maiņa, aprūpes lomu maiņa un cerībasKatedras štata docētāji
Aprūpes kvalitātes pētījumi, aprūpes kvalitātes kritēriju izstrāde, monitorings. Kvalitātes indikatori aprūpēKatedras štata docētāji
Aprūpes dokumentācija kā pacientu aprūpes kvalitātes veicināšanas instrumentsKatedras štata docētāji
Pacientu drošība aprūpes procesā. Māsas līderes pacientu drošības kultūrā. Māsu vadītāju lomaKatedras štata docētāji
Māsu (aprūpes) diagnozesKatedras štata docētāji
Darba un vides veselības jautājumi (darba drošība, noslodze, prevencija)Katedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu trūkums darba tirgū. Cilvēkresursu problemātikaKatedras štata docētāji
Profesionālās ētikas jautājumiKatedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu kompetences un profesionalitātes robežas un legālie pienākumiKatedras štata docētāji
Sabiedrības novecošanas problēma (senioru aprūpe un tās organizēšana)Katedras štata docētāji
Veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanaKatedras štata docētāji
Veselīga dzīvesveida neatbilstību novēršanaKatedras štata docētāji
Uz personu centrēta veselības aprūpeKatedras štata docētāji
Pacientu pieredze veselības aprūpes procesāKatedras štata docētāji
Hronisko pacientu uzraudzība (vadīšana) un māsas loma šajā procesāKatedras štata docētāji
Starpdisciplinārā sadarbība aprūpēKatedras štata docētāji
Aprūpe pārejas posmāKatedras štata docētāji
Komplementārās un alternatīvās medicīnas metodes, māsu / vecmāšu loma tajā, sadarbība ar pacientiem / ģimenēm / sabiedrībuKatedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu izglītības atbilstība veselības aprūpes praksei (un otrādi)Katedras štata docētāji
Aprūpes stratēģiju izstrāde un testēšana. Jaunie aprūpes modeļiKatedras štata docētāji
Standartizēta vs individualizēta aprūpeKatedras štata docētāji
Māsu / vecmāšu autonomijas veicināšana, lēmumu pieņemšanas kompetences attīstīšanaKatedras štata docētāji
Mentorings veselības aprūpes jomā un profesijāsKatedras štata docētāji
Jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešana terciārajā aprūpē (adaptīvie viskoelastiskie materiāli, automatizētā slimnīcu pārvaldība)Katedras štata docētāji
E-veselība. Telemedicīnas attīstība un iespējas aprūpē. Tehnoloģiju inovācijas veselības aprūpēKatedras štata docētāji
Modernās pacientu monitoringa, mobilo sensoru, integrētas aprūpes tehnoloģiju un pieeju ieviešana veselības aprūpēKatedras štata docētāji
Inovatīvās tehnoloģijas un digitālās prasmes aprūpes procesā / māsu (vecmāšu) izglītībāKatedras štata docētāji
Datu drošība veselības aprūpes procesāKatedras štata docētāji
Profesijas identitāte un vērtībasKatedras štata docētāji
Māsas, vecmātes emocionālā veselība, personības faktori, motivācijaKatedras štata docētāji
Resursu pārvaldība pacientu grupāsKatedras štata docētāji
Vide un aprūpeKatedras štata docētāji
Sadarbības pētījumi / tīklošanās prakse un pētījumiKatedras štata docētāji
Medicīnas un aprūpes tehnoloģijasKatedras štata docētāji
Slimību profilakses, tiešas aprūpes un rehabilitācijās izvērtējums (visās pacientu grupās)Katedras štata docētāji
Hronisku un komplicētu pacientu starpdisciplināra aprūpe, uz ģimeni orientēta aprūpeKatedras štata docētāji
Veselības aprūpes reformas rezultātu un ietekmes vērtējumsKatedras štata docētāji
Bioinformātikas metožu un platformu attīstībaKatedras štata docētāji
Inovāciju testēšana, efektivitātes un izmaksu pētījumiKatedras štata docētāji
Veselības aprūpes sistēmas, to rentabilitātes un ilgtspējības mērījumiKatedras štata docētāji
Daudzu līmeņu (iespējams, digitāla) inovatīva ekosistēma  veselības aprūpēKatedras štata docētāji
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības veicināšana un slimību profilakseInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Gunta Lazdāne
Vides veselība un vides riskiIeva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Darba veselība, riski un profilakseIeva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Veselības sistēmu pētniecībaĢirs Briģis, Dins Šmits, Dzintars Mozgis, Daiga Behmane, Anita Villeruša
Infekciju un neinfekciju slimību epidemioloģijaInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne
Ar veselību saistītais dzīvesveidsInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dins Šmits
Labklājības un sociālā darba katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Sociālā darba prakse ar ģimenēmMārtiņš Moors, Liāna Deklava
Pieņemšanas un apzinātības prakse sociālā darbāSilva Rupaine, Liāna Deklava
Ģimenes un darba dzīves līdzsvarošana kā sociāla problēma: sociālā darba perspektīvaAnna Broka, Lolita Vilka
Viedo tehnoloģiju  pielietošana sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanāMarika Lotko, Mārtiņš Moors
Starpinstitūciju sadarbība vecāku aizgādības tiesību lietāsLolita Vilka, Ilze Trapenciere
Radošo stratēģiju un metožu  pielietošanas ieguvumi un izaicinājumi sociālajā darbā ar bērniem un  jauniešiemSilva Rupaine, Anita Ābele, Liāna Deklava
Aprūpes nodrošināšana bez vecāku gādības palikušiem bērniem Rīgas audžuģimenēsMārtiņš Moors, Maruta Pranka
Senioru sociālo vajadzību izpēte un novērtēšanaĀrija Baltiņa, Mārtiņš Moors, Maruta Pranka
Parādu (nodokļu, uzturlīdzekļu, kredītsaistību u. c.) ietekme uz ģimenēm ar bērniem nodrošinājumu un dzīves kvalitāti: sociālā darba perspektīvaLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Anna Broka
Patversmes iemītnieku tiesiskā aizsardzībaLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Mārtiņš Moors
Inovācijas un labā prakse sociālo pakalpojumu nodrošināšanā  mazaizsargātām grupām vietējās pašvaldībās LatvijāLolita Vilka, Anna Broka, Ilze Trapenciere, Anita Ābele
Vadība un proaktivitāte sociālo pakalpojumu sniegšanā Latvijas pašvaldībās un vietējās kopienāsLolita Vilka, Anna Broka, Ilze Trapenciere
Sociālo darbinieku profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju izvērtējums mikro / mezo praksēLolita Vilka, Marika Lotko, Anita Ābele
Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiemLolita Vilka, Liāna Deklava, Marika Lotko, Anita Ābele
Brīvprātīgais darbs kā resurss sociālajā darbā LatvijāLolita Vilka, Marika Lotko, Anita Ābele
Kredītsaistību un parādu ietekme uz ģimenes sociālo drošumspējuAnita Ābele, Lolita Vilka, Maruta Pranka
Cilvēktiesību un sociālā taisnīguma principu ievērtošana sociālajā darbā LatvijāOlafs Brūvers, Marika Lotko
Sociālā loģistika sociālo pakalpojumu nodrošināšanāLolita Vilka, Marika Lotko
Sociālās aizstāvības prakse sociālās nevienlīdzības mazināšanāOlafs Brūvers, Marika Lotko
 Sociālā darba efektivitātes un kvalitātes mērīšanaLiāna Deklava, Mārtiņš Moors, Lolita Vilka
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupāmKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Koļesņikova, Velga Sudraba, Ervīns Čukurs, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Sanita Šuriņa, Inese Paiča, Zane Gulbe, Elīna Akmane, Jana Duhovska, Kristīne Šneidere
Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšanaIngūna Griškēviča, Jeļena Koļesņikova, Velga Sudraba, Ervīns Čukurs, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Inese Paiča, Sanita Šuriņa, Zane Gulbe, Elīna Akmane, Jana Duhovska, Kristīne Šneidere
Latvijas Klīniskā personības testa adaptācija krievu valodā un testa izmantojums dažādām pacientu grupāmJeļena Koļesņikova
Tīmekļa intervences veselības uzvedības sekmēšanaiZane Gulbe
Profesionālā kompetence un tās attīstībaKristīne Mārtinsone, Jana Duhovska, Baiba Pumpiņa
Profesionālā identitāteKristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Velga Sudraba, Elīna Akmane, Zane Krieķe
Klientu un pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipiAira Aija Krūmiņa
PašpalīdzībaKristīne Mārtinsone, Velga Sudraba, Zane Krieķe
Sporta un uztura katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Dažādu tehnoloģiju pielietošanas iespējas fitnesāVoldemārs Arnis, Indra Vīnberga, Uģis Ciematnieks, Irēna Upeniece
Augstas intensitātes intervālu treniņu ietekme uz fiziskās sagatavotības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Dažādu spēka treniņa režīmu ietekme uz spēka, spēka izturības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fiziskās aktivitātes un dažādu fizisko vingrinājumu pielietošanas izmaiņas ar Covid-19 pandēmiju saiastīto ierobežojumu laikāVoldemārs Arnis, Una Veseta
Dažādas grupu nodarbības fitnesa klubosMaruta Hoferte, Inga Velmere, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks
Fizisko īpašību attīstīšana veselības veicināšanaiUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu iespējas senioriemMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča
Veselības sporta tehnisko līdzekļu, vingrinājumu un metožu variācijaUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu apjoma un intensitātes izpēte veselības veicināšanai dažādos vecumposmosUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga, Inga Velmere
Fizisko aktivitāšu monitorings veselības sportāMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Signe Rinkule, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks
Fizisko vingrinājumu nozīme un pielietošana sievietēm grūtniecības laikāMaruta Hoferte, Inese Kanneniece
Fiziskās aktivitātes un uztursLolita Neimane, Laila Meija, Māra Grundmane
Fiziskās aktivitātes ietekme uz personības iezīmēm un kognitīviem procesiemKristīne Šneidere, Zane Ulmane, Ervīns Čukurs, Irēna Upeniece, Lāsma Reide
Motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēmIrēna Upeniece, Kristīne Šneidere
Malnutrīcijas prevalance dažādām pacientu grupāmLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore, Māra Grundmane
Antioksidanti uztura produktosLolita Neimane, Andrejs Šķesters
Bērnu un pusaudžu uztura paradumiLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore
Dažādu sporta veidu sportistu uztura paradumiMāra Grundmane
Virssvara un aptaukošanās korekcijas iespējas ar uzturuLolita Neimane, Laila Meija, Māra Grundmane, Liene Sondore
Uztura terapija pie dažādām saslimšanāmLaila Meija, Lolita Neimane
Grūtnieču uztura paradumiLaila Meija, Lolita Neimane, Māra Grundmane
Medicīnas fakultātes studentiem
Uztura mītu un faktu kritiska analīzeMāra Grundmane
Aptauja par medicīnas studentu zināšanām un izpratni par uzturuMāra Grundmane
Īslaicīgo diētu apskats, to ietekme uz veselībuMāra Grundmane
Alkohola lietošana – par, pret, ieteiktie limitiMāra Grundmane
Uzturs un miegsMāra Grundmane
Ilgtspējīgs uztursMāra Grundmane
Uzturs vecākiem cilvēkiemMāra Grundmane
Ar uzturu / sporta uzturu saistītas tēmas pēc studējošā izvēlesMāra Grundmane
Ārvalstu studentu nodaļas studentiem
Critical analysis of nutrition myths vs factsLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Survey on medical students’ knowledge and understanding of nutritionLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Overview on Fad diets and their health consequencesLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Alcohol consumption – pros, cons, recommended limitsLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Diet and the sleepLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Sustainable dietLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Nutrition for older adultsLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Nutrition / Sports Nutrition related topics by student’s choiceLecturer Māra Grundmane, Mg. sc. sal.
Postprandial (hyperinsulinemic) hypoglycaemia after bariatric surgeryResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Long term complications after bariatric surgeryResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Quality of life after bariatric surgeryResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Malnutrition risk assessment after bariatric surgeryResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Obesity treatment methods and latest trends (literature review for the last 5 years)Researcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Effects of obesity on immune systemResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Obesity and sleep apneaResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Malnutrition in obesity before and after bariatric surgeryResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Vegan diets for athletesResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Vegetarian & vegan nutrition during pregnancyResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal. 
Vegan diet in children and adolescentsResearcher Guna Bīlande, Mg. sc. sal.
Prehabilitation and nutrition therapy for oncologic patientsAssistant Inga Elksne, Ph. D.
Malnutrition prevalence in oncologic patientsAssistant Inga Elksne, Ph. D.
Children obesityAssistant Inga Elksne, Ph. D.
Nutrition and oncologyAssistant Inga Elksne, Ph. D.
Infant nutritionAssistant Inga Elksne, Ph. D.
Mindful eatingAssistant Inga Elksne, Ph. D.
Veselības vadības docētāju grupa
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības sistēmu uzbūve un snieguma novērtēšanaDaiga Behmane, Alina Dūdele, Olav Goetz
Veselības politikaDaiga Behmane
Veselības un medicīnas tehnoloģiju ekonomiskā novērtēšanaDaiga Behmane, Olav Goetz
Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmasIgors Trofimovs
Veselības aprūpes ekonomiskā efektivitāteAlina Dūdele, Olav Goetz, Igors Trofimovs
Veselības aprūpes darbinieku drošībaIgors Trofimovs
Cilvēkresursu vadība veselības aprūpēDaiga Behmane / RISEBA
Integrētā veselības aprūpeDaiga Behmane
Hronisko pacientu vadībaAlina Dūdele, Daiga Behmane
Digitālā veselībaIeva Bikava
Informācijas vadība veselības sistēmāsIeva Bikava
Veselības pakalpojumu eksportsDaiga Behmane
Komunikācija veselības aprūpēVita Savicka
Farmācijas politikaDaiga Behmane, Diāna Arāja

Fakultātes dome

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Domes sastāvs

Dita Role
Direktore, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Ilona Jurševska
Darba devēju pārstāve
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Docētājs
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Katrīna Faibuševiča
Studējošo pārstāve
Arta Hermane
Studējošo pārstāve
Ņikita Arefjevs
Studējošo pārstāvis

Saistītās ziņas