Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes darbības ideja ir balstīta Pasaules Veselības organizācijas definīcijā: "Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas neesamība".

svslf-millere-sq.jpg

Mēs apvienojam tālredzīgu veselības aprūpes izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, jūs iegūsiet zināšanas, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt.

Prof. Inga Millere, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas pamatojas multidisciplinārā izglītības un pētniecības nodrošināšanā un pilnveidošanā veselības aprūpes, sabiedrības veselības un sociālās labklājības jomās, kas balstās biopsihosociālājā un holistiskajā pieejā sabiedrības, grupas un indivīda līmenī. Sabiedrības veselība ir sena zinātne, un sākotnēji tika aizsākta Senajā Grieķijā, kad cilvēki sāka meklēt atbildes uz jautājumu: kā dzīvot ilgu un veselīgu mūžu? Tagad, kad mēs novērojam straujāku urbanizāciju, sabiedrības novecošanos, vides piesārņojumu un ekoloģisko apdraudētību, dažāda veida veselības veicināšanai un sociālās labklājības pasākumu veikšanai ir jāpievērš aizvien lielāka uzmanība.

Studijas

Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur apgūt plašu bakalaura un maģistra studiju programmu klāstu, kā arī unikālas studiju programmas. Pie mums tu varēsi apgūt māsas, vecmātes, uzturzinātnes un veselības sporta speciālista, kā arī veselības psiholoģijas, supervīzijas, sabiedrības veselības un sociālā darba profesijas un kvalifikācijas. Mēs lepojamies ar piedāvāto kvalitatīvo starpdisciplināro izglītību, izglītojot studentus par nākotnes sabiedrības veselības un sociālās labklājības novatoriem, nozares vadošajiem līderiem!

Tev būs iespējas iegūt ne tikai teicamas zināšanas, bet arī izcilas profesionālās prasmes mūsu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur drošā vidē var praktizēt augsta riska situācijas vai uzdevumus. Studenti var mācīties, praktizēt un atkārtot procedūras un manipulācijas vēl un vēl, līdz sasniedz atbilstošu rezultātu un jūtas pilnīgi droši praktiskam darbam slimnīcā. Turpat mēs piedāvājam studējošiem attīstīt prasmes praktiskajā veselības veicināšanā – fitnesa zālē (veselības sporta speciālistiem) un lieliski aprīkotā virtuvē uzturspeciālistiem.

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte apvieno tālredzīgu izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt, un tādā līmenī, kas dod stingru pamatu tavai izaugsmei nākotnē.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas4 gadi104
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas4 gadi24
Sociālais darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi8
VecmātePilna laika studijas4 gadi15
Veselības sporta speciālistsNepilna laika studijas2,5 gadi
Veselības sportsNepilna laika studijas2 gadi0

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas2 gadi16
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas2 gadi10
Sociālais darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas2 gadi / 2,5 gadi0
Sociālais darbs (ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā)Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas1,5 gadi / 2 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiemPilna laika studijas2 gadi0
SupervīzijaPilna laika studijas2 gadi0
UzturzinātnePilna laika studijas2 gadi10
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas1,5 gadi2
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas2 gadi0
Veselības vadībaPilna laika studijas1,5 gadi8
Veselības vadībaPilna laika studijas2 gadi8
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas1,5 gadi0
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0

Doktorantūra

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietasMaksas vietas
Psiholoģija3 gadi016

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Noslēguma darbu tematiskās jomas

Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Māsas un pacienta (vecmātes un pacienta) mijiedarbības modelēšana līdzestības veicināšanai aprūpes procesāinta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), anastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), valentina[pnkts]belavskaatrsu[pnkts]lv (Valentīna Beļavska), vita[pnkts]reidemaneatrsu[pnkts]lv (Vita Reidemane), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Problēmas veselības aprūpes jomā – demogrāfijas maiņa, slimību ārstēšanas un aprūpes modeļa maiņa, aprūpes lomu maiņa un cerībasagita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Aprūpes kvalitāte, aprūpes kvalitātes kritēriju izstrāde, monitorings. Kvalitātes indikatori aprūpēinta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), anastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), baiba[pnkts]klevereatrsu[pnkts]lv (Baiba Klēvere), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), katrina[pnkts]belouskoatrsu[pnkts]lv (Katrīna Belouško), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), vija[pnkts]bathena-krastinaatrsu[pnkts]lv (Vija Bathena-Krastiņa), kristine[pnkts]jeksevicaatrsu[pnkts]lv (Kristīne Jekševica), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Aprūpes dokumentācija kā pacientu aprūpes kvalitātes veicināšanas instrumentsinta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), anastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), ineta[pnkts]raudovaatrsu[pnkts]lv (Ineta Raudova), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), kristine[pnkts]jeksevicaatrsu[pnkts]lv (Kristīne Jekševica)
Pacientu drošība aprūpes procesā. Māsas līderes pacientu drošības kultūrā. Māsu vadītāju lomainta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela)
Māsu (aprūpes) diagnozesinita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase)
Darba un vides veselības jautājumi (darba drošība, noslodze, prevencija)lilija[pnkts]antonevicaatrsu[pnkts]lv (Lilija Antoņēviča), kristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), anita[pnkts]znotinaatrsu[pnkts]lv (Anita Znotiņa), ineta[pnkts]raudovaatrsu[pnkts]lv (Ineta Raudova), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), valentina[pnkts]belavskaatrsu[pnkts]lv (Valentīna Beļavska), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Māsu / vecmāšu trūkums darba tirgū. Cilvēkresursu problemātikaineta[pnkts]raudovaatrsu[pnkts]lv (Ineta Raudova), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), kristine[pnkts]jeksevicaatrsu[pnkts]lv (Kristīne Jekševica), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Profesionālās ētikas jautājumianastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Māsu / vecmāšu kompetences un profesionalitātes robežas, un legālie pienākumikristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), ineta[pnkts]raudovaatrsu[pnkts]lv (Ineta Raudova), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase), vija[pnkts]bathena-krastinaatrsu[pnkts]lv (Vija Bathena-Krastiņa), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Sabiedrības novecošanas problēma (senioru aprūpe un tās organizēšana)dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), ilona[pnkts]zarinaatrsu[pnkts]lv (Ilona Zariņa), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova)
Veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanaanastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Veselīga dzīvesveida neatbilstību novēršanadagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), ilona[pnkts]zarinaatrsu[pnkts]lv (Ilona Zariņa), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova)
Uz personu centrēta veselības aprūpeagita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), inta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Pacientu pieredze veselības aprūpes procesāinita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), ilona[pnkts]zarinaatrsu[pnkts]lv (Ilona Zariņa), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Hronisko pacientu uzraudzība (vadīšana) un māsas loma šajā procesāinta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), anita[pnkts]znotinaatrsu[pnkts]lv (Anita Znotiņa), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova)
Starpdisciplinārā sadarbība aprūpēinta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), anastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), ilze[pnkts]ansuleatrsu[pnkts]lv (Ilze Ansule), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere)
Aprūpe pārejas posmā (Transitional care)diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace)
Komplementārās medicīnas metodes, māsu / vecmāšu loma tajā, sadarbība ar pacientiem / ģimenēm / sabiedrībudiana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), ilona[pnkts]zarinaatrsu[pnkts]lv (Ilona Zariņa), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Māsu / vecmāšu izglītības atbilstība veselības aprūpes praksei (un otrādi)kristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), baiba[pnkts]klevereatrsu[pnkts]lv (Baiba Klēvere), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Aprūpes stratēģiju izstrāde un testēšana. Jaunie aprūpes modeļi. Standartizēta vs individualizēta aprūpedagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela)
Māsu / vecmāšu autonomijas veicināšana, lēmumu pieņemšanas kompetences attīstīšanadagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela)
Mentorings veselības aprūpes jomā un profesijāsinta[pnkts]kalninaatrsu[pnkts]lv (Inta Kalniņa), kristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešana terciārajā aprūpē (adaptīvie viskoelastiskie materiāli, automatizētā slimnīcu pārvaldība)eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela)
E-veselība. Telemedicīnas attīstība un iespējas aprūpē. Tehnoloģiju inovācijas veselības aprūpēanastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), ilona[pnkts]zarinaatrsu[pnkts]lv (Ilona Zariņa)
Modernās pacientu monitoringa, mobilo sensoru, integrētas aprūpes tehnoloģiju un pieeju ieviešana veselības aprūpēanastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), ilona[pnkts]zarinaatrsu[pnkts]lv (Ilona Zariņa), katrina[pnkts]belouskoatrsu[pnkts]lv (Katrīna Belouško)
Inovatīvās tehnoloģijas un digitālās prasmes aprūpes procesā / māsu (vecmāšu) izglītībāanastasija[pnkts]gromovaatrsu[pnkts]lv (Anastasija Gromova), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), katrina[pnkts]belouskoatrsu[pnkts]lv (Katrīna Belouško)
Datu drošība veselības aprūpes procesālaila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Profesijas identitāte un vērtībaskristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), olga[pnkts]fokinaatrsu[pnkts]lv (Olga Fokina), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela), vija[pnkts]bathena-krastinaatrsu[pnkts]lv (Vija Bathena-Krastiņa), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Māsas, vecmātes emocionālā veselība, personības faktori, motivācijakristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), agita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), inita[pnkts]sture-sturinaatrsu[pnkts]lv (Inita Stūre-Stūriņa), dagnija[pnkts]brutaneatrsu[pnkts]lv (Dagnija Brutāne), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), velga[pnkts]sudrabaatrsu[pnkts]lv (Velga Sudraba), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), diana[pnkts]graseatrsu[pnkts]lv (Diāna Grase), inga[pnkts]millereatrsu[pnkts]lv (Inga Millere), vita[pnkts]reidemaneatrsu[pnkts]lv (Vita Reidemane), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Resursu pārvaldība pacientu grupāsnatalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela)
Vide un aprūpeagita[pnkts]melbarde-kelmereatrsu[pnkts]lv (Agita Melbārde-Kelmere), diana[pnkts]plataceatrsu[pnkts]lv (Diāna Platace), anita[pnkts]znotinaatrsu[pnkts]lv (Anita Znotiņa), ineta[pnkts]raudovaatrsu[pnkts]lv (Ineta Raudova), natalija[pnkts]degtjarjovaatrsu[pnkts]lv (Natālija Degtjarjova), vija[pnkts]bathena-krastinaatrsu[pnkts]lv (Vija Bathena-Krastiņa), laila[pnkts]laganovskaatrsu[pnkts]lv (Laila Laganovska)
Sadarbības pētījumi / tīklošanās prakse un pētījumikristaps[pnkts]circenisatrsu[pnkts]lv (Kristaps Circenis), eva[pnkts]celaatrsu[pnkts]lv (Eva Cela)
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības veicināšana un slimību profilakseInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Gunta Lazdāne
Vides veselība un vides riskiIeva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Darba veselība, riski un profilakseIeva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Veselības sistēmu pētniecībaĢirs Briģis, Dins Šmits, Dzintars Mozgis, Daiga Behmane, Anita Villeruša
Infekciju un neinfekciju slimību epidemioloģijaInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne
Ar veselību saistītais dzīvesveidsInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dins Šmits
Labklājības un sociālā darba katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Sociālā darbinieka kultūrkompetnce  darbā ar kultūras / sociālām minoritātēmOlafs Brūvers, Marika Lotko
Profesionālās ētikas aspekti starpinstitucionālā (starpprofesionāļu)  sadarbībā klientu tiesību un interešu nodrošināšanāOlafs Brūvers
Aizspriedumi un stereotipi  sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām (Dzimumu stereotipi kā konfliktu iemesls (cēlonis) ģimenē)Liāna Deklava, Maruta Pranka
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana novadu reformas apstākļos (x novadu salīdzinājums) un kopienas darbsMaruta Pranka, Anna Broka
Atbalsta pakalpojumu dažādām sociālā darba mērķa grupām rezultātu un kvalitātes izvērtējumsMaruta Pranka, Lolita Vilka, Mārtiņš Moors
Neoliberālisma izpausmes Latvijā un politiskā retorika, reaģējot uz Tiesībsarga aizrādījumiem, nabadzības izskaušanāMaruta Pranka, Marika Lotko
Parādu (nodokļu, uzturlīdzekļu, kredītsaistību u. c.) ietekme uz ģimenēm ar bērniem nodrošinājumu un dzīves kvalitāti: sociālā darba perspektīvaLolita Vilka, Ilze Trapenciere
Sociālie konflikti un mediācija kā sociālā darba metodeLiāna Deklava, Lolita Vilka
Pierādījumos balstīts sociālais darbsLiāna Deklava, Silva Poiša
Bērnu (jauniešu) deviantas uzvedības problēmas kā sociāli konstruēts fenomensLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Liāna Deklava
Strukturālās vardarbības izpausmes sociālo institūciju darbībāLolita Vilka, Marika Lotko, Ilze Trapenciere
Deinstitucionalizācijas politika un tās ieviešanaLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Anita Ābele
Sociālais darbs un tehnoloģijas (tehnoloģiju izmantošanas prasmes)Lolita Vilka, Marika Lotko, Ilze Trapenciere
Bezpajumtniecība kā sociāls fenomens un sociālais darbs sieviešu / vīriešu patversmēLolita Vilka, Marika Lotko, Ilze Trapenciere
Sociālo vajadzību izpēte, novērtēšana un pakalpojumu plānošanaMaruta Pranka, Lolita Vilka, Mārtiņš Moors
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupāmKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļubenko, Jekaterina Bierne, Ervīns Čukurs, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Elīna Akmane, Jana Duhovska, Inese Jokste, Inese Paiča, Kristīne Šneidere, Sanita Šuriņa, Rudīte Terehova, Aelita Vagale
Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšanaKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļubenko, Jekaterina Bierne, Ervīns Čukurs, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Elīna Akmane, Jana Duhovska, Inese Jokste, Inese Paiča, Kristīne Šneidere, Sanita Šuriņa, Rudīte Terehova
Latvijas Klīniskā personības testa izveide un tā digitalizācijaKristīne Mārtinsone, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļubenko
Intelekta struktūras testa adaptācijaJeļena Ļubenko, Inese Jokste
Veselības uzvedība kā slimību profilakse un tīmekļa intervences veselības uzvedības sekmēšanaiKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Ļubenko, Jekaterina Bierne, Inese Jokste, Kristīne Šneidere
Profesionālā kompetence un tās attīstībaKristīne Mārtinsone, Jekaterina Bierne, Jana Duhovska, Inese Paiča, Baiba Pumpiņa, Aelita Vagale
Profesionālā identitāteKristīne Mārtinsone, Elīna Akmane
Klientu un pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipiAira Aija Krūmiņa
Sporta un uztura katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Dažādu tehnoloģiju pielietošanas iespējas fitnesāVoldemārs Arnis, Indra Vīnberga, Uģis Ciematnieks, Irēna Upeniece
Augstas intensitātes intervālu treniņu ietekme uz fiziskās sagatavotības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Dažādu spēka treniņa režīmu ietekme uz spēka, spēka izturības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Dažādas grupu nodarbības fitnesa klubosMaruta Hoferte, Inga Velmere, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks
Fizisko īpašību attīstīšana veselības veicināšanaiUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu iespējas senioriemMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča
Veselības sporta tehnisko līdzekļu, vingrinājumu un metožu variācijaUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu apjoma un intensitātes izpēte veselības veicināšanai dažādos vecumposmosUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga, Inga Velmere
Fizisko aktivitāšu monitorings veselības sportāMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Signe Rinkule, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks
Fizisko vingrinājumu nozīme un pielietošana sievietēm grūtniecības laikāMaruta Hoferte, Inese Kanneniece
Fiziskās aktivitātes un uztursLolita Neimane, Laila Meija, Māra Grundmane, Eva Kataja
Fiziskās aktivitātes ietekme uz personības iezīmēm un kognitīviem procesiemKristīne Šneidere, Zane Ulmane, Ervīns Čukurs, Irēna Upeniece
Motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēmIrēna Upeniece, Kristīne Šneidere
Malnutrīcijas prevalance dažādām pacientu grupāmLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore, Māra Grundmane, Eva Kataja
Antioksidanti uztura produktosLolita Neimane, Andrejs Škesters, Sabīne Rupeika
Bērnu un pusaudžu uztura paradumiLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore
Dažādu sporta veidu sportistu uztura paradumiSigne Rinkule, Māra Grundmane, Līga Balode
Virssvara un aptaukošanās korekcijas iespējas ar uzturuLolita Neimane, Laila Meija, Eva Kataja, Māra Grundmane, Liene Sondore, Sabīne Rupeika
Uztura terapija pie dažādām saslimšanāmLaila Meija, Lolita Neimane, Līga Balode
Grūtnieču uztura paradumiLaila Meija, Lolita Neimane
Veselības vadības docētāju grupa
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības sistēmu uzbūve un snieguma novērtēšanaDaiga Behmane, Alina Dūdele, Elina Miteniece
Veselības politikaDaiga Behmane
Veselības un medicīnas tehnoloģiju ekonomiskā novērtēšanaDaiga Behmane, Igors Trofimovs
Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmasIgors Trofimovs
Veselības aprūpes ekonomiskā efektivitāteAlina Dūdele, Olav Goetz, Igors Trofimovs
Veselības aprūpes darbinieku drošībaIgors Trofimovs
Cilvēkresursu vadība veselības aprūpēDaiga Behmane / RISEBA
Integrētā veselības aprūpeDaiga Behmane
Hronisko pacientu vadībaAlina Dūdele, Daiga Behmane
Veselības pakalpojumu eksportsDaiga Behmane
Komunikācija veselības aprūpēVita Savicka
Farmācijas politikaDaiga Behmane

Fakultātes dome

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Domes sastāvs

Dita Role
Direktore, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Ilona Jurševska
Darba devēju pārstāve
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Kintija Lubiņa
Studējošo pārstāve
Sintija Sovane
Studējošo pārstāve
Signe Zutere
Studējošo pārstāve