Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes darbība ideja ir balstīta Pasaules Veselības organizācijas definīcijā: "Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas neesamība".

svslf-millere-sq.jpg

Mēs apvienojam tālredzīgu veselības aprūpes izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, jūs iegūsiet zināšanas, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt.

Prof. Inga Millere, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas pamatojas multidisciplinārā izglītības un pētniecības nodrošināšanā un pilnveidošanā veselības aprūpes, sabiedrības veselības un sociālās labklājības jomās, kas balstās biopsihosociālājā un holistiskajā pieejā sabiedrības, grupas un indivīda līmenī. Sabiedrības veselība ir sena zinātne, un sākotnēji tika aizsākta Senajā Grieķijā, kad cilvēki sāka meklēt atbildes uz jautājumu: kā dzīvot ilgu un veselīgu mūžu? Tagad, kad mēs novērojam straujāku urbanizāciju, sabiedrības novecošanos, vides piesārņojumu un ekoloģisko apdraudētību, dažāda veida veselības veicināšanai un sociālās labklājības pasākumu veikšanai ir jāpievērš aizvien lielāka uzmanība.

Studijas

Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur apgūt plašu bakalaura un maģistra studiju programmu klāstu, kā arī unikālas studiju programmas. Pie mums tu varēsi apgūt māsas, vecmātes, uzturzinātnes un veselības sporta speciālista, kā arī veselības psiholoģijas, supervīzijas, sabiedrības veselības un sociālā darba profesijas un kvalifikācijas. Mēs lepojamies ar piedāvāto kvalitatīvo starpdisciplināro izglītību, izglītojot studentus par nākotnes sabiedrības veselības un sociālās labklājības novatoriem, nozares vadošajiem līderiem!

Tev būs iespējas iegūt ne tikai teicamas zināšanas, bet arī izcilas profesionālās prasmes mūsu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur drošā vidē var praktizēt augsta riska situācijas vai uzdevumus. Studenti var mācīties, praktizēt un atkārtot procedūras un manipulācijas vēl un vēl, līdz sasniedz atbilstošu rezultātu un jūtas pilnīgi droši praktiskam darbam slimnīcā. Turpat mēs piedāvājam studējošiem attīstīt prasmes praktiskajā veselības veicināšanā – fitnesa zālē (veselības sporta speciālistiem) un lieliski aprīkotā virtuvē uzturspeciālistiem.

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte apvieno tālredzīgu izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt, un tādā līmenī, kas dod stingru pamatu tavai izaugsmei nākotnē.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas4 gadi24
MāszinībasPilna laika studijas1 gadi100
Māszinības (EN)Pilna laika studijas4 gadi0
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas4 gadi24
Sociālais darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi8
VecmātePilna laika studijas4 gadi15
Veselības sporta speciālistsNepilna laika studijas2,5 gadi0
Veselības sportsNepilna laika studijas2 gadi0

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas2 gadi16
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas2 gadi10
Sabiedrības veselība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0
Sociālais darbs Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas2 gadi / 2,5 gadi0
Sociālais darbs (ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību)Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas1,5 gadi / 2 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiemPilna laika studijas2 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem Pilna laika studijas1,5 gadi0
SupervīzijaPilna laika studijas2 gadi0
UzturzinātnePilna laika studijas2 gadi10
Veselības komunikācijaPilna laika studijas2 gadi1
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas1,5 gadi2
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas2 gadi
Veselības vadībaPilna laika studijas1,5 gadi10
Veselības vadībaPilna laika studijas2 gadi10
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas1,5 gadi0
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0

Doktorantūra

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietasMaksas vietas
Psiholoģija3 gadi016

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Fakultātes dome

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Domes sastāvs

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Direktora vietniece, Studiju programmas vadītāja, Projektu vadītāja
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Dita Role
Direktore, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Ilona Jurševska
Darba devēju pārstāve
Paula Feldmane
Senatore, Studējošo pārstāve
Ivita Hlopotina
Studējošo pārstāve
Sintija Sovane
Studējošo pārstāve