Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes darbība ideja ir balstīta Pasaules Veselības organizācijas definīcijā: "Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas neesamība".

svslf-millere-sq.jpg

Mēs apvienojam tālredzīgu veselības aprūpes izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, jūs iegūsiet zināšanas, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt.

Prof. Inga Millere, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas pamatojas multidisciplinārā izglītības un pētniecības nodrošināšanā un pilnveidošanā veselības aprūpes, sabiedrības veselības un sociālās labklājības jomās, kas balstās biopsihosociālājā un holistiskajā pieejā sabiedrības, grupas un indivīda līmenī. Sabiedrības veselība ir sena zinātne, un sākotnēji tika aizsākta Senajā Grieķijā, kad cilvēki sāka meklēt atbildes uz jautājumu: kā dzīvot ilgu un veselīgu mūžu? Tagad, kad mēs novērojam straujāku urbanizāciju, sabiedrības novecošanos, vides piesārņojumu un ekoloģisko apdraudētību, dažāda veida veselības veicināšanai un sociālās labklājības pasākumu veikšanai ir jāpievērš aizvien lielāka uzmanība.

Studijas

Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur apgūt plašu bakalaura un maģistra studiju programmu klāstu, kā arī unikālas studiju programmas. Pie mums tu varēsi apgūt māsas, vecmātes, uzturzinātnes un veselības sporta speciālista, kā arī veselības psiholoģijas, supervīzijas, sabiedrības veselības un sociālā darba profesijas un kvalifikācijas. Mēs lepojamies ar piedāvāto kvalitatīvo starpdisciplināro izglītību, izglītojot studentus par nākotnes sabiedrības veselības un sociālās labklājības novatoriem, nozares vadošajiem līderiem!

Tev būs iespējas iegūt ne tikai teicamas zināšanas, bet arī izcilas profesionālās prasmes mūsu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur drošā vidē var praktizēt augsta riska situācijas vai uzdevumus. Studenti var mācīties, praktizēt un atkārtot procedūras un manipulācijas vēl un vēl, līdz sasniedz atbilstošu rezultātu un jūtas pilnīgi droši praktiskam darbam slimnīcā. Turpat mēs piedāvājam studējošiem attīstīt prasmes praktiskajā veselības veicināšanā – fitnesa zālē (veselības sporta speciālistiem) un lieliski aprīkotā virtuvē uzturspeciālistiem.

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte apvieno tālredzīgu izglītību ar cieņu pret mūsu pagātnes tradīcijām. Mācoties pie mums, ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, lai nodrošinātu tāda veida aprūpi, kas būs nepieciešama rīt, un tādā līmenī, kas dod stingru pamatu tavai izaugsmei nākotnē.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas1 gadi100
MāszinībasPilna laika studijas4 gadi32
Māszinības (EN)Pilna laika studijas4 gadi0
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas4 gadi24
Sociālais darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi8
VecmātePilna laika studijas4 gadi15
Veselības sporta speciālistsNepilna laika studijas2,5 gadi0
Veselības sportsNepilna laika studijas2 gadi0

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
MāszinībasPilna laika studijas2 gadi16
Sabiedrības veselībaPilna laika studijas2 gadi10
Sabiedrības veselība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0
Sociālais darbs (ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā)Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas1,5 gadi / 2 gadi0
Sociālais darbs (bez iepriekš iegūtas profesionālās izglītības sociālajā darbā)Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas2 gadi / 2,5 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiemPilna laika studijas2 gadi0
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem Pilna laika studijas1,5 gadi0
SupervīzijaPilna laika studijas2 gadi0
UzturzinātnePilna laika studijas2 gadi10
Veselības komunikācijaPilna laika studijas2 gadi1
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas1,5 gadi2
Veselības psiholoģijaPilna laika studijas2 gadi
Veselības vadībaPilna laika studijas2 gadi8
Veselības vadībaPilna laika studijas1,5 gadi8
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas1,5 gadi0
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0

Doktorantūra

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietasMaksas vietas
Psiholoģija3 gadi016

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Noslēguma darbu tematiskās jomas

Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Komunikācija un personības iezīmes veselības aprūpes profesionāļu praksēLaila Laganovska, Anna Ribakova, Olga Fokina, Velga Sudraba, Natālija Degtjarjova, Ilze Ansule, Kristaps Circenis
Profesionālās prasmes un kompetences māsas / vecmātes praksēEva Cela, Laila Laganovska, Dagnija Brutāne, Anna Ribakova, Olga Fokina, Mārīte Daukste, Natālija Degtjarjova, Ilze Ansule
Profesionālās / darba dzīves aspektiLaila Laganovska, Dagnija Brutāne, Olga Fokina, Velga Sudraba, Natālija Degtjarjova, Ilze Ansule, Lilija Antoņēviča, Kristaps Circenis
Pacientu un aprūpes sniedzēju drošība, tās menedžmentsEva Cela, Anna Ribakova, Olga Fokina, Inta Kalniņa, Natālija Degtjarjova, Ilze Ansule, Lilija Antoņēviča, Kristaps Circenis
Sāpju menedžmentsEva Cela, Laila Laganovska, Dagnija Brutāne, Anna Miskova, Olga Fokina, Velga Sudraba, Ilze Ansule
Novecošanās un hroniskie stāvokļiEva Cela, Dagnija Brutāne, Olga Fokina, Velga Sudraba
Aprūpes process un tā kvalitātes indikatoriEva Cela, Olga Fokina, Inta Kalniņa, Natālija Degtjarjova, Ilze Ansule
Izglītošana veselības veicināšanas un slimību profilakses efektivitātes paaugstināšanaiEva Cela, Laila Laganovska, Dagnija Brutāne, Valentīna Beļavska, Olga Fokina, Inta Kalniņa, Velga Sudraba, Natālija Degtjarjova, Ilze Ansule, Kristaps Circenis
Inovācijas un to integrēšana aprūpes procesāEva Cela, Laila Laganovska, Dagnija Brutāne, Natālija Vedmedovska, Anna Ribakova, Olga Fokina, Ilze Ansule
Informāciju tehnoloģiju pielietošana un medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtības nodrošināšana māsas / vecmātes praksēEva Cela, Olga Fokina, Inta Kalniņa, Natālija Degtjarjova
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības veicināšana un slimību profilakseInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Gunta Lazdāne
Vides veselība un vides riskiIeva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Darba veselība, riski un profilakseIeva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Anita Villeruša, Inese Gobiņa, Aija Bukova-Žideļūna, Anda Ķīvīte-Urtāne
Veselības sistēmu pētniecībaĢirs Briģis, Dins Šmits, Dzintars Mozgis, Daiga Behmane, Anita Villeruša
Infekciju un neinfekciju slimību epidemioloģijaInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne
Ar veselību saistītais dzīvesveidsInese Gobiņa, Anita Villeruša, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna, Toms Pulmanis, Inese Stars, Ieva Strēle, Una Kojalo, Ģirts Briģis, Dzintars Mozgis, Baiba Rozentāle, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dins Šmits
Labklājības un sociālā darba katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Sociālā darbinieka kultūrkompetnce  darbā ar kultūras / sociālām minoritātēmOlafs Brūvers, Marika Lotko
Profesionālās ētikas aspekti starpinstitucionālā (starpprofesionāļu)  sadarbībā klientu tiesību un interešu nodrošināšanāOlafs Brūvers
Aizspriedumi un stereotipi  sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām (Dzimumu stereotipi kā konfliktu iemesls (cēlonis) ģimenē)Liāna Deklava, Maruta Pranka
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana novadu reformas apstākļos (x novadu salīdzinājums) un kopienas darbsMaruta Pranka, Anna Broka
Atbalsta pakalpojumu dažādām sociālā darba mērķa grupām rezultātu un kvalitātes izvērtējumsMaruta Pranka, Lolita Vilka, Mārtiņš Moors
Neoliberālisma izpausmes Latvijā un politiskā retorika, reaģējot uz Tiesībsarga aizrādījumiem, nabadzības izskaušanāMaruta Pranka, Marika Lotko
Parādu (nodokļu, uzturlīdzekļu, kredītsaistību u. c.) ietekme uz ģimenēm ar bērniem nodrošinājumu un dzīves kvalitāti: sociālā darba perspektīvaLolita Vilka, Ilze Trapenciere
Sociālie konflikti un mediācija kā sociālā darba metodeLiāna Deklava, Lolita Vilka
Pierādījumos balstīts sociālais darbsLiāna Deklava, Silva Poiša
Bērnu (jauniešu) deviantas uzvedības problēmas kā sociāli konstruēts fenomensLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Liāna Deklava
Strukturālās vardarbības izpausmes sociālo institūciju darbībāLolita Vilka, Marika Lotko, Ilze Trapenciere
Deinstitucionalizācijas politika un tās ieviešanaLolita Vilka, Ilze Trapenciere, Anita Ābele
Sociālais darbs un tehnoloģijas (tehnoloģiju izmantošanas prasmes)Lolita Vilka, Marika Lotko, Ilze Trapenciere
Bezpajumtniecība kā sociāls fenomens un sociālais darbs sieviešu / vīriešu patversmēLolita Vilka, Marika Lotko, Ilze Trapenciere
Sociālo vajadzību izpēte, novērtēšana un pakalpojumu plānošanaMaruta Pranka, Lolita Vilka, Mārtiņš Moors
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupāmKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļubenko, Jekaterina Bierne, Ervīns Čukurs, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Elīna Akmane, Jana Duhovska, Inese Jokste, Inese Paiča, Kristīne Šneidere, Sanita Šuriņa, Rudīte Terehova, Aelita Vagale
Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšanaKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļubenko, Jekaterina Bierne, Ervīns Čukurs, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Elīna Akmane, Jana Duhovska, Inese Jokste, Inese Paiča, Kristīne Šneidere, Sanita Šuriņa, Rudīte Terehova
Latvijas Klīniskā personības testa izveide un tā digitalizācijaKristīne Mārtinsone, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļubenko
Intelekta struktūras testa adaptācijaJeļena Ļubenko, Inese Jokste
Veselības uzvedība kā slimību profilakse un tīmekļa intervences veselības uzvedības sekmēšanaiKristīne Mārtinsone, Ingūna Griškēviča, Jeļena Ļubenko, Jekaterina Bierne, Inese Jokste, Kristīne Šneidere
Profesionālā kompetence un tās attīstībaKristīne Mārtinsone, Jekaterina Bierne, Jana Duhovska, Inese Paiča, Baiba Pumpiņa, Aelita Vagale
Profesionālā identitāteKristīne Mārtinsone, Elīna Akmane
Klientu un pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipiAira Aija Krūmiņa
Sporta un uztura katedra
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Dažādu tehnoloģiju pielietošanas iespējas fitnesāVoldemārs Arnis, Indra Vīnberga, Uģis Ciematnieks, Irēna Upeniece
Augstas intensitātes intervālu treniņu ietekme uz fiziskās sagatavotības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Dažādu spēka treniņa režīmu ietekme uz spēka, spēka izturības rādītājiem un ķermeņa kompozīcijuVoldemārs Arnis, Uģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Dažādas grupu nodarbības fitnesa klubosMaruta Hoferte, Inga Velmere, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks
Fizisko īpašību attīstīšana veselības veicināšanaiUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu iespējas senioriemMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Anita Gauruča
Veselības sporta tehnisko līdzekļu, vingrinājumu un metožu variācijaUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga
Fizisko aktivitāšu apjoma un intensitātes izpēte veselības veicināšanai dažādos vecumposmosUģis Ciematnieks, Indra Vīnberga, Inga Velmere
Fizisko aktivitāšu monitorings veselības sportāMaruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Signe Rinkule, Anita Gauruča, Uģis Ciematnieks
Fizisko vingrinājumu nozīme un pielietošana sievietēm grūtniecības laikāMaruta Hoferte, Inese Kanneniece
Fiziskās aktivitātes un uztursLolita Neimane, Laila Meija, Māra Grundmane, Eva Kataja
Fiziskās aktivitātes ietekme uz personības iezīmēm un kognitīviem procesiemKristīne Šneidere, Zane Ulmane, Ervīns Čukurs, Irēna Upeniece
Motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēmIrēna Upeniece, Kristīne Šneidere
Malnutrīcijas prevalance dažādām pacientu grupāmLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore, Māra Grundmane, Eva Kataja
Antioksidanti uztura produktosLolita Neimane, Andrejs Škesters, Sabīne Rupeika
Bērnu un pusaudžu uztura paradumiLolita Neimane, Laila Meija, Liene Sondore
Dažādu sporta veidu sportistu uztura paradumiSigne Rinkule, Māra Grundmane, Līga Balode
Virssvara un aptaukošanās korekcijas iespējas ar uzturuLolita Neimane, Laila Meija, Eva Kataja, Māra Grundmane, Liene Sondore, Sabīne Rupeika
Uztura terapija pie dažādām saslimšanāmLaila Meija, Lolita Neimane, Līga Balode
Grūtnieču uztura paradumiLaila Meija, Lolita Neimane
Veselības vadības docētāju grupa
Tematiskā jomaPotenciālie darbu vadītāji
Veselības sistēmu uzbūve un snieguma novērtēšanaDaiga Behmane, Alina Dūdele, Elina Miteniece
Veselības politikaDaiga Behmane
Veselības un medicīnas tehnoloģiju ekonomiskā novērtēšanaDaiga Behmane, Igors Trofimovs
Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmasIgors Trofimovs
Veselības aprūpes ekonomiskā efektivitāteAlina Dūdele, Olav Goetz, Igors Trofimovs
Veselības aprūpes darbinieku drošībaIgors Trofimovs
Cilvēkresursu vadība veselības aprūpēDaiga Behmane / RISEBA
Integrētā veselības aprūpeDaiga Behmane
Hronisko pacientu vadībaAlina Dūdele, Daiga Behmane
Veselības pakalpojumu eksportsDaiga Behmane
Komunikācija veselības aprūpēVita Savicka
Farmācijas politikaDaiga Behmane

Fakultātes dome

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Domes sastāvs

Dita Role
Direktore, Docētāja
Sintija Sovane
Akadēmiskā virziena vadītāja vietniece, Studējošo pārstāve
Paula Feldmane
Ārlietu virziena vadītāja, Senatore
Ilona Jurševska
Darba devēju pārstāve
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Direktora vietniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Ivita Hlopotina
Studējošo pārstāve

Saistītās ziņas