Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
20 maksas
1950 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Studēsi specializētos studiju kursus – žurnālistikas pamatus, ziņu žurnālistiku, mediju auditorijas, mediju valodu, sporta žurnālistiku, kā arī vispārīgos kursus – ievadu komunikācijas zinātnē, komunikācijas psiholoģiju, fotogrāfijas pamatus un ideju vēsturi.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt specializētos studiju kursus – radio žurnālistiku, žurnālistikas žanrus, redaktora darbu un runas komunikāciju. Papildus studēsi komunikācijas vēsturi, sociālo antropoloģiju, starpkultūru komunikāciju, komunikācijas tiesības un ētiku, kā arī iziesi praksi kādā jomas uzņēmumā.

3. studiju gads

Studēsi TV žurnālistiku, pētniecisko žurnālistiku, fotožurnālistiku, modernās komunikācijas tehnoloģijas jeb multimediju izmantošanu žurnālistikā, sociālo tīklu analīzi, masu komunikācijas teorijas un vizuālo komunikāciju. Studijas noslēgsi ar praksi, patstāvīgu bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_119Bakalaura darba seminārsKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_130Bakalaura darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle20 / 30
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_281Digitālā mārketinga stratēģija un taktikaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_088FotožurnālistikaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
KSK_195Ideju vēstureKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_258Ievads komunikācijas teorijāsKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_099Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 3
KSK_255Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā IIKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 3
KSK_103Ievads socioloģijāKomunikācijas studiju katedraTaņa Lāce2 / 3
KSK_256Ievads studijās un specialitātēKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_106Ievads žurnālistikāKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_125Komunikācijas psiholoģijaKomunikācijas studiju katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_128Komunikācijas tiesības un ētikaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_131Komunikācijas vēstureKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
KSK_268Kultūras žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_139Kursa darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle4 / 6
KSK_140Kvalitatīvās pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraRitma Rungule2 / 3
KSK_259Masu komunikācijas teorijasKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_157Mediju auditorijasKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_159Mediju kritika un analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_162Mediju valodaKomunikācijas studiju katedraDite Liepa2 / 3
KSK_164Modernās komunikācijas tehnoloģijasKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_004Noslēguma darbsKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle4 / 6
KSK_261Pētnieciskā žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_015PrakseKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle8 / 12
KSK_018Producenta darbsKomunikācijas studiju katedraIeva Rozentāle2 / 3
KSK_019Projektu vadībaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_023RadiožurnālistikaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_046Runas komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_057Scenāriju rakstīšana / Dramaturģijas pamatiKomunikācijas studiju katedraLauris Gundars2 / 3
KSK_061Sociālā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 3
KSK_063Sociālo pētījumu metodesKomunikācijas studiju katedraDiāna Kalniņa2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
KSK_066Sporta žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3
KSK_067Starpkultūru komunikācijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_249Stilistika un rediģēšana Komunikācijas studiju katedraDite Liepa2 / 3
KSK_202Studentu medijs Komunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_270Studentu medijs IIKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_271Studentu medijs IIIKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_273Studentu medijs VKomunikācijas studiju katedraMarta Herca2 / 3
KSK_075TV žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_260Ziņu žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraAnna Peipiņa2 / 3
KSK_196Žurnālistikas metodes un žanriKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu prakstiskie darbi, kas tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā, strādājot presē, TV, radio, ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem, redaktoriem un producentiem.

Absolventi

sabine-dzene.jpg

Pirms sāku studēt, veicu nelielu izpēti par augstskolām, kas piedāvā žurnālistikas studiju programmu, un Rīgas Stradiņa universitāte bija labākā. Galvenais bija to studentu viedoklis, kas studējuši dažādās augstskolās. Studijas RSU man dod jaunas un padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnē. RSU ir iemācījusi loģiskāk domāt, veidot tekstus, analizēt. Protams, arī daudz jālasa, jāklausās un jāskatās apkārt, jo tāda ir žurnālista profesija.

Sabīne Dzene, studiju programmas Žurnālistika absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija