Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga / Liepāja / Daugavpils
4 gadi
Darbdienās 8.00–18.00 (I–III gadā)
C., Pk., Se. 8.00–18.00 (IV gadā)
Vietu skaits:
24 budžeta
12 maksas
1400 EUR/gadā

Studiju programma Māszinības nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi māsas profesijā ar specializāciju vienā no septiņām pamatspecializācijām – ambulatorās aprūpes māsa; ķirurģiskās aprūpes māsa; operāciju māsa; garīgās veselības aprūpes māsa; internās aprūpes māsa; anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa; bērnu aprūpes māsa – un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Šajā programmā topošajām māsām intensīva prakse sākas jau pirmajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Prakses laiks slimnīcās ir ilgāks nekā citās universitātēs; prakse ir individuāla, un tā iekļauj reālu darbu ar pacientiem, nevis tikai novērojumus. Katram studējošajam ir pieeja RSU iekšējam tīklam un studējošo portālam, kur atrodami visi studiju materiāli – kursu apraksti, nodarbību  saraksti, lekciju prezentācijas un citi studiju materiāli. Līdz ar to ir iespējama regulāra un operatīva saziņa ar pasniedzējiem arī ārpus lekciju un nodarbību laika. Studiju laikā tu iepazīsies ar labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai, iemācīsies domāt kritiski, risināt problēmas un nodrošināt aprūpi drošā un simulētā vidē, kur kļūdas nerada risku vai apdraudējumu pacientiem.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes un reģionālajās slimnīcās un klīnikās.

Prakses vietas

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā slimnīcā
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Rīgas Dzemdību nams
 • Rīgas 2. slimnīca
 • SIA Veselības centru apvienība
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Daugavpils reģionālā slimnīca
 • ģimenes ārstu prakses u. c.

Studiju laikā tev būs iespēja apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes, izmantojot Erasmus+ studentu mobilitātes programmu, kurā studenti paplašina redzesloku un zināšanas savā nozarē. Jau no pirmā kursa tev būs iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo RSU ir zinātnes universitāte. Savukārt ceturtajā studiju gadā atbilstīgi plānotajam lekciju un nodarbību / semināru sarakstam universitātē būs jāierodas vidēji trīs reizes nedēļā, pārējo laiku veltot bakalaura darba izstrādei.

Studiju metodes

Studiju programma ir veidota, balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi, un to pamatā ir princips – centrā ir students. Studentu grupas ir nelielas, bet apmācība – personalizēta. Apmācību pieeja integrē gan individuālo, gan komandas apmācību. Visā studiju laikā sastapsies un apgūsi zināšanas ar dažādu studiju metožu palīdzību: lekcijas, semināri, pētniecisko projektu izstrāde un to apspriešana, grupu darbs un problēmsituāciju analīze, risinājumu meklēšana, kā arī individuāls darbs RSU bibliotēkā, kas tev nodrošinās jaunāko teorētisko literatūru un piekļuvi zinātniskajām datubāzēm no visas pasaules.

Klīnisko studiju kursu praktiskās nodarbības iziesi Baltijā modernākajā simulāciju tehnoloģiju centrā, kur imitētā vidē precīzi apgūsi māsu praksē nepieciešamās klīniskās prasmes, sākot ar vienkāršām manipulācijām (vēnu punkcijas, injekcijas, zondēšana, elpošanas un dzirdes sistēmu pārbaude, mākslīgā elpināšana, šuvju uzlikšanu u. tml.), līdz pat sarežģītām ķirurģiskām operācijām un pat dzemdību pieņemšanai. Šīs praktiskās simulācijas ļaus uzlabot klīniskās prasmes, iemācīs tev darbu komandā un stiprinās tavas komunikācijas prasmes un pašpaļāvību. Viss minētais būs svarīgs situācijā, kad saskarsies ar reāliem pacientiem.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_001AnatomijaMorfoloģijas katedraLudmila Gavričenkova4 / 6
AURK_001Anestezioloģija un reanimatoloģijaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIrina Evansa2 / 3
VC_042Angļu valoda māszinībāsValodu centrsZita Goldšmite2 / 3
MDAK_310Aprūpes processMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDiāna Platace4 / 6
FK_058BiofizikaFizikas katedraAndris Mikulis1 / 1.5
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
MDAK_237Darba vides un pacientu drošībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela1 / 1.5
DUGK_017Dzemdniecība un ginekoloģijaDzemdniecības un ginekoloģijas katedraIntra Kļaviņa1 / 1.5
FLK_029FarmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
CFUBK_029Funkcionālā fizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraNormunds Limba2 / 3
ISK_194Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraEduards Krustiņš2 / 3
MDAK_250Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraSkaidrīte Šapovala1 / 1.5
MDAK_055Ievads psiholoģijā un socioloģijāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLāsma Reide2 / 3
MDAK_057Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
SVUEK_052Infekciju slimības un pacientu aprūpeSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraBaiba Rozentāle1 / 1.5
KK_011Ķirurģiskās slimībasĶirurģijas katedraKaspars Zeiza2 / 3
MDAK_085Ķirurģisku pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLiāna Deklava1 / 1.5
MDAK_066Klīniskā aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča4 / 6
FLK_010Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpeFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
MDAK_314Klīniskā prakse I (preklīniskā)Māszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
MDAK_255Klīniskās aprūpes pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
MDAK_079Kursa darbsMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAnna Ribakova2 / 3
SVUEK_117Kursa darbs sabiedrības veselībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraToms Pulmanis2 / 3
VC_027Latīņu valodas terminoloģijas pamatiValodu centrsAija Zilvestre2 / 3
CFUBK_045Medicīniskā bioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraInāra Nokalna1 / 1.5
BUMK_046Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģijuBioloģijas un mikrobioloģijas katedraNatālija Bērza2 / 3
NUNK_004Neiroloģija un pacientu aprūpeNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraJānis Mednieks1 / 1.5
MDAK_308Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAiga Lasmane1 / 1.5
PAK_006Patoloģiskā anatomijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 0
PAK_008Patoloģiskā fizioloģijaPatoloģijas katedraAndrejs Ancāns3 / 3
MDAK_101Pedagoģija veselības aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
PEK_007Pediatrija un pacientu aprūpePediatrijas katedraInga Lāce1 / 1.5
MDAK_121Prakse IIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_123Prakse IIIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela6 / 9
MDAK_124Prakse IVMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela6 / 9
MDAK_126Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDiāna Platace2 / 3
MDAK_238Prakse VMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela10 / 15
MDAK_129Projektu izstrādes un vadības pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraZane Tauriņa1 / 1.5
ISK_034PropedeitikaIekšķīgo slimību katedraEduards Krustiņš2 / 3
MDAK_132Psihiatrija un narkoloģijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba1 / 1.5
MDAK_005Psihosociālās vajadzībasMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
MDAK_247Psihosomatiskā medicīnaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
REK_205Rehabilitācija pacientu aprūpēRehabilitācijas katedraAilī Horna-Butkeviča1 / 1.5
RAK_007Rentgenoloģija un radioloģijaRadioloģijas katedraGaida Krūmiņa2 / 3
SVUEK_116Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraToms Pulmanis2 / 3
LUSDK_228Starppersonu saskarsme veselības aprūpēLabklājības un sociālā darba katedraLiāna Deklava2 / 3
SL_016Statistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaMadara Miķelsone2 / 3
MDAK_021Transkulturālā aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
SUUK_173UzturmācībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane1 / 1.5
VC_021Valodas kultūras vadītājamValodu centrsInta Urbanoviča1 / 1.5
MDAK_246Valsts pārbaudījumsMāszinību un dzemdību aprūpes katedra2 / 3
MDAK_306Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājāsMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa1 / 15
MDAK_312Veselības aprūpes infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipi Māszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
MDAK_240Veselības aprūpes juridiskie aspektiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLiāna Deklava1 / 1.5
MDAK_029Veselības aprūpes organizācijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_031Veselības aprūpes, māszinību vēsture un aprūpes filosofijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraMaija Pozemkovska2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Medicīnas māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsas strādā klīnikās, ģimenes ārsta praksēs un veselības centros, privātpraksēs, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi.

Mūsu absolventu darba devēji

 • Latvijas Republikas Veselības ministrija
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Rīgas 2. slimnīca
 • Veselības centru apvienība
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Daugavpils reģionālā slimnīca
 • Veselības centrs 4
 • Medicīnas centrs ARS u. c.

Absolventi

1.jpg

Māsa ir medicīnas speciālists, kuras profesijas pamati balstās uz zināšanām, prasmēm un vēlēšanos palīdzēt. Esmu internās aprūpes māsa, izvēlējos šo pamatspecialitāti, jo vēlos palīdzēt pacientiem jau pirmajā saskarsmes posmā, tādā veidā nodrošinot pacientu uzticību un līdzestību ārstēšanās procesā.

Jana Janevica, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas diabēta pacientu apmācības māsa

3.png

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē bija piepildītas ar izaicinājumiem, deva izcilas zināšanas, prasmes un kompetenci specialitātē un pētniecībā. Studējot šeit visapkārt ir daudz dažādu studentu no visas Latvijas, šī daudzveidība palīdzēja atrast domubiedrus un paplašināja manu redzesloku. Manuprāt, tieši universitātes studentu vide ir viena no vērtīgākajām un interesantākajām lietām, kas paliek atmiņā arī pēc grāda iegūšanas.

Lana Misa, SIA Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs ķirurģijas aprūpes māsa

4.jpg

Rīgas Stradiņa universitāte man ir devusi iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, tagad tā iespējama arī manā dzimtajā pilsētā Liepājā (RSU Liepājas filiālē). Man ir iespēja strādāt profesijā, kura man patīk, un pilsētā, kura man patīk. Universitāte ļāva studijas apvienot ar darbu, tādējādi man bija iespēja teorētiskās zināšanas apvienot ar praktiskajām zināšanām. Uzskatu, ka RSU man ne vien devusi labu zināšanu bāzi, bet arī iemācījusi, kā un kur meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem un risinājumus dažādām situācijām.

Solvita Urbanoviča, Liepājas reģionālās slimnīcas galvenā māsa

6.jpg

Šī programma neapšaubāmi ir viena no labākajām Latvijā. Studiju laikā studentiem ir iespēja apgūt tehniskās prasmes moderni aprīkotā vidē un izzināt māszinības pamatus. Studenti mācās lietot teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot dažādas kvantitatīvas metodes, tādas kā diskursa analīzi un dažādu indeksa aprēķinu. Jomas speciālisti attīsta studentos profesijas īpašības – māsas empātiju, sirsnību, laipnību un pacietību darbā ar pacientu, jo māsa ir pacienta uzticības persona. Absolventi jau sen pierādījuši savu augsto kvalifikāciju darba tirgū. Ir studenti, kas turpina izglītoties prestižās augstskolās Rietumeiropā un ASV. Studentu labās analītiskās spējas un teorētiskās un praktiskās zināšanas ir augstu vērtētas arī Latvijā un lielākā daļa absolventu veiksmīgi strādā universitātes slimnīcās un citās augsti vērtētās veselības aprūpes iestādēs.

Ingrīda Savicka, Latvijas Māsu asociācijas Ķirurģiskās aprūpes māsu apvienības prezidente

 

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums. 
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus, kuriem ir vidusskolas izglītība, imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums no gada atzīmes bioloģijā vai dabas zinībās (40 %), CE vērtējuma latviešu valodā (30 %) un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā (30 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, fizikā – 2 punkti, starptautiskajās olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs – 1 punkts, starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi – 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija