Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Testu un aptauju reģistrā tiek apkopota un regulāri papildināta informācija par psiholoģijā un citās nozarēs Latvijā izstrādātajiem un adaptētajiem testiem un aptaujām (turpmāk – instrumentiem).

Kāpēc tas izveidots un kā tas var palīdzēt studentiem un docētājiem

Reģistrs ir izveidots, lai nodrošinātu RSU studējošo un docētāju izstrādāto un adaptēto instrumentu pieejamību.

Publiski pieejamajā reģistra daļā iekļauta pamatinformācija – testa nosaukums latviešu un oriģinālvalodā, informācija par autoriem un adaptācijas autoriem, izdošanas un adaptācijas gads, pielietošanas joma.

Kā strādāt ar reģistru un saņemt informāciju par instrumentiem

  1. Skatieties testu un aptauju sarakstu zem katras kategorijas (piemēram, Līdzestības aptauju latviešu un krievu valodā (Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017) atradīsiet zem kategorijām Personības, motivācijas, vērtību, interešu un pārliecības izpēte un Problēmrisināšanas veidu izpēte).
  2. Sazinieties ar Psiholoģijas laboratorijas zinātnisko asistenti Sintiju Lielšvāģeri-Endeli (sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv), lai iegūtu vairāk informācijas par jūs interesējošo instrumentu un tā pieejamību, izmantošanas iespējām un nosacījumiem.
  3. Pēc sazināšanās un informācijas iegūšanas par interesējošo testu ir jāiesniedz iesniegums. Izdrukājiet, aizpildiet un skenētā veidā nosūtiet savu iesniegumu pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv. Iesniegums tiks izskatīts tuvākajā Psiholoģijas laboratorijas sēdē. Pēc apstiprinājuma saņemsiet e-pastā parakstītu iesniegumu un instrumentu.
    Iesnieguma veidlapa studentiem | Iesnieguma veidlapa docētājiem
  4. Izmantojiet instrumentu savā pētījumā, ievērojot iesnieguma nosacījumus.

Vairāk informācijas par jebkuru jautājumu saistībā ar testu un aptauju reģistru var saņemt, sazinoties ar Psiholoģijas laboratorijas zinātnisko asistenti Sintiju Lielšvāģeri-Endeli (sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv).


Māszinību un dzemdību aprūpes katedrā adaptētie un izstrādātie instrumenti*
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Amerikas Sāpju biedrības Pacientu iznākuma aptaujaAmerican Pain Society Patient Outcome QuestionnaireGordon, D.B.et al., 2010Vilīte, B., 2018
Anketa Veselības aprūpes personāla pakļaušanās saskarei ar asinīm vai ķermeņa 
šķidrumiem ASV Slimību profilakses un kontroles centrsJuhna, M., 2016
Aptauja par bērnu māsu zināšanām un attieksmi par sāpēm pie apdegumiem, ortopēdiskajiem un mugurkaula ievainojumiemThe Pediatric Nurses' Knowledge and Attitude Survey Regarding PainManworren and Shriners Hospitals for Children, 2002Gromova, A., 2019
Atbalstošas aprūpes vajadzību aptauja (SCNS-SF34)SCNS-SF34Boyes et al, 2009Minkeviča, L., 2020
Darba spēju novērtēšanas indekssWork Ability IndexInstitute of Occupational Health, 1994; Tuomi K. et al.Bula, S., 2016
Drošības attieksmes aptauja LV un RUSSafety Attitudes Questionnaire (SAQ)Sexton et al., 2006Barkovska, J., 2019
Drošības attieksmes anketa – operācijas zāles versijaSafety Attitudes Questionnaire (Operating Room Version) – SAQ-ORSexton, J.B. et al., 2006Aleksandrova, J., 2018
Dzīves kvalitātes novērtēšanas anketa SF-36v2, LV un RUSSF-36 Health SurveyJohn E. Ware et al. 
Dzīves kvalitātes profilsQuality of Life ProfileBrown, I. et al., 1996Apsīte, M., 2016
Dzīves kvalitāte pacientiem ar nieru slimībuKDQOL-SFTM, versija 1.3Ron D. Hays, Joel D. Kallich, Donna L. Mapes, Stephen Joel Coons, Naseem Amin, William D. Carter, Caren Kamberg, RAND publicējis 1997. gadāSipatova, J., 2019
Fatālisma skalaFatalism scaleShen, Condit & Wright, 2009Babre, I., 2016
Geriatrijas trauksmes skalaGeriatric Anxiety Scale - GASSegal, D.L., 2014Belonožkina, J., 2018
Holandiešu muskuloskeletālās aptaujas lapaDutch Musculoskeletal Questionnaire DMQ - 2001Hindelbrandt et all., 2010Krēvica, I., 2016
Intervijas metode - MAPO indeksa datu noteikšanas veidlapa 1MAPO index – Movement and Assistance of Hospital Patients – 2008Battevi et al., 2008Krēvica, I., 2016
Kopenhāgenas psihosociālās aptauja – vidējā versijaThe Copenhagen Psychosocial Questionnaire II – medium version (COPSOQ-II)COPSOQ International Network, 2019Kokina, A., 2020
Kuopio universitātes slimnīcas darba apmierinātības skala (lietošanai māsu populācijā)Kuopio University Hospital Job Satisfaction Scale (KUHJSS)Kvist, T., Mäntynen, R., & Vehviläinen-Julkunen, K., 2013Nagle, K., 2018
Māsu darba vides organizatorisko faktoru skalaThe Practice Environment Scale - Nursing Work Index (PES-NWI)Lake, 2002Apine, G, 2019
Māsu profesionālo vērtību skala–trīsNurses Professional Values Scale–Three (NPVS–3)Weis, D. & Schank, M.J., 2017Briede, I., 2019
Nemedicīnisku ārstēšanas aspektu noteikšana, kas saistīti ar pacientu likumīgo tiesību aizsardzību (pacientu lietošanai)Determination of non-medical aspect of treatment relating to the protection of the patients’ legitimate rightsGromulska, L.  et al., 2013Nagle, K., 2018
Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe un tās iemesliMissed nursing care and reasons for missed nursing careKalisch, J. B., 2008Zdora, L., 2016
Nodaļas pacientu aprūpes komandas darba aptaujaInpatient nursing teamwork surveyJ. B. Kalisch, 2008Zdora, L., 2016
Novērojuma metode - MAPO indeksa datu noteikšanas veidlapa 2MAPO index - Movement and Assistance of Hospital Patients - 2008Battevi et all., 2008Krēvica, I., 2016
Osvestrija nespējas indeksa aptaujaOswestry Low back pain questionnaireCole, S. et al., 2013Guščina, J., 2016
Paplašināta Māsu stresa skalaExpanded Nursing Stress Scale (ENSS)French, S.E., Lenton, R., Walters, V., Eyles, J., 1995Duļkeviča, A., 2019
Pasaules Veselības organizācijas dzīves kvalitātes novērtējuma anketa saīsinātā versijaWHOQOL-BREFWHO, 1998Ēriksone, L., 2016
Potenciālās kadru mainības novērtēšanas anketaAnticipated Turnover scaleHinshaw, Atwood, 1984Rituma, S., 2017
Profesionālās dzīves kvalitātes skalaProfessional Quality of Life Scale (PROQOL)Stamm, B. H., 2010Circenis, K., 2013
Slimības uztveres anketa LV un RUSIllness Perception Questionnaire – IPQ-RMoss-Moriss, R. et al., 2002Babre, I., 2016
Subjektīvais globālais vērtējumsSubjective Global Assessment Form, SGACanadian Malnutrition Task Force, 2017Sipatova, J., 2019
Subjektīvās labklājības aptaujaSubjective well-being scaleDiener, E. et al., 1999Maļceva, M., 2017
Toronto sāpju pārvaldības uzskaiteToronto Pain Management InventoryWatt-Watson, J. et al., 2001Vilīte, B., 2018
Universāls malnutrīcijas skrīningsMalnutrition Universal Screening ToolBritish Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN), 2008., 2010., 2011.Belonožkina, J., 2018
Vardarbība darba vietā veselības aprūpes sektorāWorkplace Violence in the Health SectorWorld Health Organisation, 2003Bula, S., 2016
Veselības aprūpes personāla Drošības kultūras uztveres noteikšanas anketa ASV Slimību profilakses un kontroles centrsJuhna, M., 2016

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Sporta un uztura katedrā adaptētie un izstrādātie instrumenti*
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Sporta uztura zināšanu novērtēšanas anketaSports Nutrition Knowledge QuestionnaireTrakman, G.L. et alPirktiņa, U., 2019
Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skala (MOEES)Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES)Tiek precizētsTiek precizēts

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

* Reģistra papildināšana šajās sadaļās turpinās.

Psiholoģiskās izpētes adaptētie vai izstrādātie instrumenti

Emocionālās sfēras izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Attieksme pret savu novecošanuAttitude toward own agingLawton, 1975Fomičeva, J., 2019
Kauna un vainas ievirzes aptaujaGuilt and Shame Proneness Scale, GASPCohen, T. R., 2011Ķirsis, J., 2012
Pašsajūtas, aktivitātes un noskaņojuma aptaujaОпросник САН: самочувствие, активность, настроениеДоскин, В. А., Лаврентьева, Н. А., Шарай, В. Б., Мирошников, М. П., 1973Treide, S., 2018

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Ģimenes, pāra, diādes funkcionēšanas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Apmierinātība ar pāra attiecībāmRelationship Assessment Scale, RASHendrick, S. S., 1988Lielā, M., 2016

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Kognitīvo procesu un intelekta izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
10 vārdu iegaumēšana latviešu un krievu valodāLuria's Memory Word TestLuria, A., 1962Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Dīza/Rēdigera-Makdermotas paradigmaDeese/Roediger-McDermott paradigm; DRM paradigmStadler, M., Roediger, H. & McDermott, K., 1999Šneidere, K., 2015
Figūru atpazīšanas uzdevums latviešu un krievu valodāМетодика «Узнавание фигур»Рыбаков, Ф., 1911Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Garīgā intelekta pašvērtējuma aptauja, SISRI-24Spiritual intelligence self-report inventory, SISRI-24King & DeCicco, 2009Mārtinsone, K., Regzdiņa, L. 2019

Iekšējās runas aptauja

S-TQ – LV
Self-Talk Questionnaire, S-TQZervas, Y., Stavrou, N. A., & Psychountaki, M., 2007Markāne, B., 2018
Īsā versija sportistu automātiskās iekšējās runas aptaujai ASTQS-LVA short version of the Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports, ASTQSZourbanos, Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis, & Papaioannou, 2009Markāne, B., 2019
Jēdzienu salīdzināšana latviešu un krievu valodā Avots: vsetesti.ruPrecizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Kognitīvo kļūdu aptauja, CD-QuestCognitive Distortions Questionnaire, CD-QuestDe Oliveira, I.  et al, 2015Mārtinsone, K., Regzdiņa, L. 2019
Kognitīvās refleksijas tests, CRTCognitive Reflection Test, CRTFrederick, S., 2005Mārtinsone, K., Regzdiņa, L. 2019
Kognitīvo rezervju indeksa aptaujaCognitive Reserve Index questionnaireNucci, M., Mapelli, D., & Mondini, S., 2012Šneidere, K., Harlamova, J., 2017
Piktogrammas latviešu un krievu valodāPictogrammes TestLuria, A., 1961Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Pretēji vārdi (antonīmi) latviešu un krievu valodā Avots: Блейхер В., Крук И., Боков С., 2002Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Sakāmvārdi, metaforas, izteicieni latviešu un krievu valodā Avots: Блейхер В., Крук И., Боков С., 2002Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Sarežģītās analoģijas latviešu un krievu valodā Avots: Рубинштейн, С., 1991Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Šultes tabulas latviešu un krievu valodāSchulte tableSchulte, W., 1962Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Uzlabotās sacensību trauksmes skalas 2. versija CSAI-2R-LVRevised version of the Competitive State Anxiety Inventory-2, CSAI-2RMartens, Vealey, Burton, Bump & Smith, 1990Markāne, B., 2018
Vienkāršās verbālās analoģijas latviešu un krievu valodā Avots: Рубинштейн, С., 1991Precizēts tulkojums: Perepjolkina, V.
Vizuālās atmiņas izpēte: skaitļu tabula un tēlainā atmiņa; latviešu un krievu valodā Avots: vsetesti.ruPrecizēts tulkojums: Perepjolkina, V.

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Mākslas terapeitu adaptētie vai izstrādātie izpētes instrumenti
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Uz mākslu balstīts iz/novērtēšanas
instruments Putna ligzdas zīmējums
Birds nest’s drawingKaiser, D., 1996Šķone, N., 2014
Uz mākslu balstīts iz/novērtēšanas
instruments Sešu daļu stāsts
Six-piece story making (6-PSM)Dent-Brown, K., 2004Meluškāne, S., Greiškalna, I. 2018

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Personības, motivācijas, vērtību, interešu un pārliecības izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Attieksme pret savu novecošanuAttitude toward own agingLawton, 1975Fomičeva, J., 2019
Datorizētas personības novērtēšanas sistēma, DPNS, balstīta LKPT Balstīta uz LKPT: Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Stepens b. g. 
Dzīves orientācijas aptaujaLife Orientation Test – Revised, LOTScheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W., 1994Izašare, V., 2016
Iekšējās runas aptauja S-TQ – LVSelf-Talk Questionnaire, S-TQZervas, Y., Stavrou, N. A., & Psychountaki, M., 2007Markāne, B., 2018
Īsā versija sportistu automātiskās iekšējās runas aptaujai ASTQS-LVA short version of the Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports, ASTQSZourbanos, Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis, & Papaioannou, 2009Markāne, B., 2018
Latvijas Klīniskais personības testsLatvijas Klīniskais personības testsPerepjolkina, V., Kolesnikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2018 
Latvijas Personības aptaujaLatvijas Personības aptaujaPerepjolkina, V., Reņģe, V., 2013 
Līdzestības aptauja RUS Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 
Līdzestības aptauja LV Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 
Psiholoģiskās aizsardzības struktūras un spēka diagnosticēšanas metode, PASSDMМетодика диагностики цтруктуры и силы психологической защитыСубботина, Л. Ю., 2006Bokiša, L., 2019
Situatīvās motivācijas skalaSituational Motivation Scale, SIMSGuay, F., Robert, J., Vallerand, R. J. & Blanchard, C., 2000Ābola, E., 2014
Reliģijas centralitātes skalaThe Centrality of Religiousity Scale, CRS-5Huber, 2012Trups-Kalne I., 2019
Reliģiskās problēmu pārvarēšanas skalas īsā versijaBrief Religious Coping Scale, RCOPEPargament, et al., 2011Trups-Kalne I., 2019
Ticības pārdabiskajam pašnovērtējuma skala, SBS-6Supernatural Belief Scale, SBS-6Young, J., Halberstadt, J., 2016Mārtinsone, K., Regzdiņa, L., 2017
Uzlabotās sacensību trauksmes skalas 2. versija CSAI-2R-LVRevised version of the Competitive State Anxiety Inventory-2, CSAI-2RMartens, Vealey, Burton, Bump & Smith, 1990Markāne, B., 2018

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Problēmrisināšanas veidu izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
ESDM kontrollapas sadaļa Sociālās prasmesEarly Start Denver Model curriculum checklist for young children with autism, ESDMRogers & Dawson, 2010Ļevičeva, I., 2019
Insbrukas sociālo kompetenču aptauja, I-S-K-I-E-L-VInnsbruck Social Competence QuestionnaireKrug, W., 2002Romaško, M., 2015
Līdzestības aptauja RUS Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 
Līdzestības aptauja LV Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 
Problēmsituāciju pārvarēšanas pieeju aptaujaCOPE (The Coping Orientation of Problem Experience Inventory)Carver, C.S. et al., 1989Petrova, I., 2009; Knipše, S., 2010; precizējuši Perepjolkina, V., Gaidis, I., 2016
Reliģiskās problēmu pārvarēšanas skalas īsā versijaBrief Religious Coping Scale, RCOPEPargament, et al., 2011Trups-Kalne I., 2019
Sociālo problēmu risināšanas aptauja RUSSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A., 2002Koļesņikova, J., 2013
Sociālo problēmu risināšanas aptauja LVSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A., 2002Koļesņikova, J., 2013
Sociālo problēmu risināšanas aptauja saīsinātā versija SPRA-25 LVSocial problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A.G. Skaldere-Darmudasa, Koļesņikova, J. (latviešu valodā)

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Profesionālā darba vide veselības aprūpē
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Pieaugušo aprūpētāju dzīves kvalitātes aptaujaAdult Care Quality of Life QuestionnaireElwick et al., 2010I. Ļevičeva, 2019

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Psihiskās veselības un patoloģijas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Datorizētas personības novērtēšanas sistēma, DPNS, balstīta LKPT Balstīta uz LKPT: Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Stepens b. g. 
Depresijas, trauksmes un stresa aptauja (atjaunotā LV versija)Depression Anxiety Stress ScalesLovibond, S. & Lovibond, P., 1995Ozoliņa, Z., 2013
Ēšanas pašefektivitātes aptauja, ESES-LVEating Self-efficacy Scale; ESESGlynn, S. & Ruderman, A.J., 1986Gēgerniece, A., 2018
Geriatrijas depresijas skalaGeriatric Depression ScaleGreenberg, S. A., 1982Voicehovskis, V., 2013
Geriatrijas depresijas skala – īsā versijaGeriatric Depression Scale – shortSheikh, J. I., & Yesavage, J. A., 1986Bundzena-Ervika, A., 2018
Holandes ēšanas uzvedības aptaujaDutch Eating Behavior Questionnaire, DEBQVan Strien, T., 2002Majore-Dūšele, I., Vāverniece, I., 2012
Kognitīvo kļūdu aptauja, CD-QuestCognitive Distortions Questionnaire, CD-QuestDe Oliveira, I.  et al, 2015Mārtinsone, K., Regzdiņa, L., 2019
Ķermeņa tēla distresa situāciju aptaujaThe Situational Inventory of Body Image Dysphoria, SIBIDCash, 2000Majore-Dūšele, I., Vāverniece, I., 2009
Latvijas Klīniskais personības testsLatvijas Klīniskais personības testsPerepjolkina, V., Kolesnikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2018 
Misticisma skala, M-SkalaMysticism Scale (M-Scale)Hood, R. F., 1975, 2001Bitēna, D. K.; Mārtinsone, K., 2020
Narcistiskas personības aptauja, NPI – LVNarcissistic Personality Inventory, NPIRaskin & Hall, 1979; Raskin & Terry, 1988Strode, I., 2008; Stabiņģis, M. R., 2019
Pacientu veselības aptauja – 9, PHQ-9 (Depresijas simptomu skrīninga instruments) krievu valodāPatient Health Questionnaire 9, PHQ-9Kroenke, K., Spitzer, R. & Williams, J., 2001Rancāns, E., Vrubļevska, J., 2018
Pacientu veselības aptauja – 9, PHQ-9 (Depresijas simptomu skrīninga instruments) latviešu valodāPatient Health Questionnaire 9, PHQ-9Kroenke, K., Spitzer, R. & Williams, J., 2001Rancāns, E., Vrubļevska, J., 2018
Psiholoģiskās aizsardzības struktūras un spēka diagnosticēšanas metode, PASSDMМетодика диагностики цтруктуры и силы психологической защитыСубботина, Л. Ю., 2006Bokiša, L., 2019
Psihosociālās reakcijas uz veselības pasliktināšanosReactions to Impairment and Disability InventoryLivneh, J., Antonak, R.F., 1990Kazjonovs, M., 2016
Sociālās fobijas anketaSocial phobia InventoryConnor, K.M., Davidson, J.R.T., Churchill, E., Sherwood, A.,
Weisler, R., & Foa, E., 1999
Parele, L., 2014

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Stresa, pašefektivitātes un pašregulācijas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Depresijas, trauksmes un stresa aptauja (atjaunotā LV versija)Depression Anxiety Stress ScalesLovibond, S. & Lovibond, P., 1995Ozoliņa, Z., 2013
Ēšanas pašefektivitātes aptauja, ESES-LVEating Self-efficacy Scale; ESESGlynn, S. &
Ruderman, A. J., 1986
Gēgerniece, A., 2018
Insbrukas sociālo kompetenču aptauja, I-S-K-I-E-L-VInnsbruck Social Competence QuestionnaireKrug, W., 2002Romaško, M., 2015
Ķermeņa tēla distresa situāciju aptaujaThe Situational Inventory of Body Image Dysphoria, SIBIDCash, 2000Majore-Dūšele, I., Vāverniece, I., 2009
Pieaugušo aprūpētāju dzīves kvalitātes aptaujaAdult Care Quality of Life QuestionnaireElwick et al., 2010I. Ļevičeva, 2019
Problēmsituāciju pārvarēšanas pieeju aptauja (COPE-LV)COPE (The Coping Orientation of Problem Experience Inventory)Carver, C.S. et al., 1989Petrova, I., 2009; Knipše, S., 2010; precizējuši Perepjolkina, V., Gaidis, I., 2016
Uzlabotās sacensību trauksmes skalas 2. versija CSAI-2R-LVRevised version of the Competitive State Anxiety Inventory-2, CSAI-2RMartens, Vealey, Burton, Bump & Smith, 1990Markāne, B., 2018

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

Veselības pašraksturojuma aptaujas
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Geriatrijas depresijas skala – īsā versijaGeriatric Depression Scale – shortSheikh, J. I., & Yesavage, J. A., 1986Bundzena-Ervika, A., 2018
Līdzestības aptauja RUS Freimane, G., Koļesņikova, J., 2015 
Līdzestības aptauja LV Freimane, G., Koļesņikova, J., 2015 
Pašsajūtas, aktivitātes un noskaņojuma aptaujaОпросник САН: самочувствие, активность, настроениеДоскин, В. А., Лаврентьева, Н. А., Шарай, В. Б., Мирошников, М. П., 1973Treide, S., 2018
Pacientu veselības aptauja – 9, PHQ-9 (Depresijas simptomu skrīninga instruments) RUSPatient Health Questionnaire 9, PHQ-9Kroenke, K., Spitzer, R. & Williams, J., 2001Rancāns, E., Vrubļevska, J., 2018
Pacientu veselības aptauja – 9, PHQ-9 (Depresijas simptomu skrīninga instruments) LVPatient Health Questionnaire 9, PHQ-9Kroenke, K., Spitzer, R. & Williams, J., 2001Rancāns, E., Vrubļevska, J., 2018

Plašāku informāciju par jūs interesējošā instrumenta psihometriskajiem rādītājiem varat saņemt pa e-pastu sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv.

sintija[pnkts]lielsvagere-endeleatrsu[pnkts]lv (Uzdod jautājumu)