RSU Liepājas filiāles studiju programma "Māszinības" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Liepāja
Pilna laika studijas
4 gadi
Darbdienās
9.00–17.00
Vietu skaits:
24 budžeta
12 maksas
1 400,00 EUR/gadā
Studiju programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē.

Nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi māsas profesijā ar specializāciju vienā no septiņām pamatspecializācijām – ambulatorās aprūpes māsa; ķirurģiskās aprūpes māsa; operāciju māsa; garīgās veselības aprūpes māsa; internās aprūpes māsa; anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa; bērnu aprūpes māsa – un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studiju programmas praktiskās īstenošanas pamatprincips ir studentu centrēta pieeja, ko nodrošina RSU Liepājas filiāles docētāji sadarbībā ar RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedru, īstenojot akreditētu studiju programmu, kuras saturs ir atbilstošs LV likumdošanai un profesijas standartam.

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

Šajā programmā topošajām māsām intensīva prakse sākas jau pirmajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Turklāt prakses laiks slimnīcās ir ne tikai ilgāks kā citās universitātēs, bet prakse ir individuāla un iekļauj reālu darbu ar pacientiem, nevis tikai novērojumus. Katram studējošajam tiek pieeja RSU iekšējam tīklam un studējošo portālam, kur ir atrodami visi studiju materiāli – kursu  apraksti, nodarbību  saraksti, lekciju prezentācijas un citi studiju materiāli, kā arī kas pieļauj regulāru un operatīvu saziņu ar pasniedzējiem arī ārpus lekciju un nodarbību laika. Studiju laikā tu iepazīsies ar labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai, iemācīsies domāt kritiski, risināt problēmas un nodrošināt aprūpi drošā un simulētā vidē, kur kļūdas nerada risku vai apdraudējumu pacientiem.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes un reģionālajās slimnīcās un klīnikās.

Mūsu programmas ietvaros tev būs iespēja apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes. Izmantojot Erasmus+ studentu mobilitātes programmu, kur studenti paplašina redzesloku un zināšanas savā nozarē. Jau no pirmā kursa tev būs iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo RSU ir zinātnes universitāte. Savukārt, 4. studiju gadā - atbilstoši plānotajam lekciju un nodarbību / semināru sarakstam – universitātē būs jāierodas vidēji 3 reizes nedēļā, pārējo laiku veltot sava bakalaura darba izstrādei.

Studiju metodes

Studiju metodes programmas īstenošanā ir daudzpusīgas – darbs kontaktstundās (lekcijas, semināri), izmantojot aparatūru, datorus, audio un video līdzekļus, video lekcijas, arī laboratorijas darbi, individuālie darbi, mazo grupu darbi un patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās nodarbību telpās, lai pilnveidotu vai jaunapgūtu klīniskās prasmes.

Studentiem ir pieeja studējošo portālam, bibliotēkas resursiem gan filiālē, gan mājās, lekciju materiāli pieejami e-studijās.

Studiju norises vietas

RSU Liepājas filiāle, Riņķu ielā 24/26, Liepāja

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LF_407AnatomijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene4 / 6
LF_191Anestezioloģija un reanimatoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_193Angļu valoda māszinībāsRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_583Aprūpes processRSU Liepājas filiāleGunta Bēta4 / 6
LF_196BiofizikaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_197Bioloģija un medicīnas ģenētikaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_198Darba vides un pacientu drošībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_011Dzemdniecība un ginekoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_435FarmakoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_200Filozofija un medicīnas ētikaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_202Funkcionālā fizioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_425Iekšķīgās slimībasRSU Liepājas filiāleEduards Krustiņš2 / 3
LF_206Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 3
LF_132Ievads psiholoģijā un socioloģijāRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_210Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpēRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_213Infekciju slimības un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_169Informātika un statistikas metodesRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_218Ķirurģiskās slimībasRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_220Ķirurģisku pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_214Klīniskā aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta4 / 6
LF_215Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_582Klīniskā prakse I (preklīniskā)RSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_273Klīniskās aprūpes pamatiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_586Kursa darbs RSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_217Kursa darbs sabiedrības veselībāRSU Liepājas filiāleDiāna Platace2 / 3
LF_221Latīņu valodas terminoloģijas pamatiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_297Medicīniskā bioķīmijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_224Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģijuRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_325Neiroloģija un pacientu aprūpe RSU Liepājas filiāleEva Cela1 / 1.5
LF_393Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpe RSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 15
LF_233Patoloģiskā anatomijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_437Patoloģiskā fizioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta3 / 4.5
LF_424Pedagoģija veselības aprūpēRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_235Pediatrija un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_362Pirmā palīdzība un civilā aizsardzībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_238Prakse 5RSU Liepājas filiāleGunta Bēta6 / 9
LF_240Prakse IIRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_241Prakse IIIRSU Liepājas filiāleGunta Bēta6 / 9
LF_242Prakse IVRSU Liepājas filiāleGunta Bēta6 / 9
LF_244Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanāRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_245Projektu izstrādes un vadības pamatiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_459PropedeitikaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_278Psihiatrija un narkoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_161Psihosociālās vajadzībasRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_548Psihosomātiskā medicīnaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_585Rehabilitācija pacientu aprūpēRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_250Rentgenoloģija un radioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_430Sabiedrības veselība un epidemioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_417Starppersonu saskarsme veselības aprūpēRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_410Transkulturālā aprūpeRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_298Uztura mācībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_253Valodas kultūras vadītājamRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_291Valsts pārbaudījumsRSU Liepājas filiāle4 / 6
LF_392Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājāsRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 15
LF_581Veselības aprūpes infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_310Veselības aprūpes juridiskie aspektiRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_168Veselības aprūpes organizācijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_256Veselības aprūpes, māszinību vēsture un aprūpes filosofijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sekundārās veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās), primārās veselības aprūpes centros, ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, privātpraksēs un doktorātos.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) ,kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus, kuriem ir vidusskolas izglītība, imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums no gada atzīmes bioloģijā vai dabas zinībās (40%), CE vērtējuma latviešu valodā (30%) un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā (30%).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildus punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1-3.vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā - 2 punkti, Starptautiskajās olimpiādēs: Ķīmijā, Bioloģijā, Fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijās: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes – 1 punkts, Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sekojošās sekcijas: Dabaszinātnes, Medicīna un veselības zinātnes  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi - 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija