Pārlekt uz galveno saturu

2016. gada 17. un 18. martā notika gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Šajā vietnē publicētas zinātnisko referātu autoru iesūtītās tēzes atbilstīgi piederībai konferences sekciju tematikai.

  • I sekcija: Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā
  • II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte
  • III sekcija: Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā
  • IV sekcija: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte
  • V sekcija: Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagonstikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā
  • VI sekcija: Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiski, radioloģiski un klīniski pētījumi
  • VII sekcija: Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā
  • VIII sekcija: Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras

 

I SEKCIJA

Kardioķirurģisko pacientu D vitamīna līmenis un tā ietekme uz ārstēšanas rezultātu (Pēteris Stradiņš, Kristiāns Meidrops, Paula Zviedre, Ilze Vērdiņa, Romans Lācis)

Mitrinošu kosmētisko līdzekļu ietekmes novērtēšana uz ādas hidratāciju ar elektrisku un optisku metodi in vivo (Aleksejs Zavorins, Inga Saknīte, Ilona Zablocka, Jānis Spīgulis, Jānis Ķīsis)

PKP2 gēna analīze aritmogēnas labā kambara displāzijas reģistra pacientiem Latvijā (Luīze Bidiņa, Kaspars Kupics, Emma Sokolova, Mihails Pavlovičs, Zane Dobele, Linda Piekuse, Oskars Kalējs, Andrejs Ērglis)

Bērza lapu ekstraktu un undicilēna fenilalanīnu saturoša kosmētiskā līdzekļa balinoša ietekme uz sejas ādas hiperpigmentāciju (Aleksejs Zavorins, Jānis Ķīsis)

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīva ārstēšana, lietojot retrogrādo metodi (Artis Kalniņš, Irēna Kurcalte, Aldis Strēlnieks, Aivars Lejnieks)

Aknu hemangiomu ķirurģiskas ārstēšanas piecu gadu pieredze (Zane Višņevska, Edgars Maļcevs, Jānis Vilmanis, Artūrs Ozoliņš, Juris Aprups, Jānis Gardovskis)

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā (Jānis Pavārs, Jurijs Sekretarjovs, Ivars Brečs, Sandra Skuja, Valērija Groma, Romans Lācis, Ojārs Teteris, Pēteris Stradiņš)

Riska novērtēšana pacientiem ar permanento ātriju fibrilāciju (Irēna Kurcalte, Oskars Kalējs, Renārs Erts, Artem Kalinin, Žanna Pičkure, Aivars Lejnieks)

Acs asaru plēvītes blīvuma saistība ar Meiboma dziedzeru disfunkciju (Ēriks Elksnis, Guna Laganovska)

Simptomātiskas un asimptomātiskas nozīmīgas miega artērijas stenozes salīdzinājums (Elīna Pūcīte, Marius Šlisers, Evija Miglāne, Dainis Krieviņš, Andrejs Millers, Jolanta Dadzīte, Ildze Krieviņa)

Ģimenes (vispārējās prakses) ārstu sadarbība ar citiem speciālistiem pacientu vērtējumā: QUALICOPC Latvija pētījuma rezultāti (Gunta Tīcmane, Sandra Gintere, Līga Kozlovska, Angelika Krūmiņa)

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde: no idejas līdz tās realizācijai (Viktorija Perepjokina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens, Elmārs Rancāns)

Latvijas ārstu, rezidentu un medicīnas studentu dzīvesveida aptauja (Urzula Nora Urbāne, Jurgita Gailite, Elīza Sālījuma, Ligita Arnicāne, Ludmila Terjajeva, Iveta Dzīvīte-Krišāne, Dace Gardovska)

Uzvedības pārmaiņu modeļa izmantošana e-intervencēs veselības psiholoģijā (Jeļena Koļesņikova, Gundega Rudzīte)

Pirmsskolas vecuma bērnu ķermeņa masa un aptaukošanās (Liene Martinsone-Bērzkalne, Silvija Umbraško, Ilva Duļevska)

Bērnu motivācija nodarboties ar taekvondo (Irēna Upeniece, Pāvels Nazarovs)

Ilgstoša benzodiazepīnu un to analogu terapija – izaicinājums ceļu satiksmes drošībai? (Inga Urtāne, Līva Vanaga)

Bērnu ar cerebrālo trieku pieredze, lietojot mobilitātes tehniskos palīglīdzekļus skolas vidē (Elza Sebre, Ieva Jēkabsone)

Vides pieejamības problēmas senioru dzīvesvietā Latvijā: projekta INNOVAGE pieredze (Signe Tomsone, Zane Liepiņa, Liene Saukuma)

Ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti un tās nozīme saistībā ar ilgtspējīgas ekosistēmu pakalpojumu stratēģijas īstenošanu Latvijā (Žanna Martinsone, Mārīte Ārija Baķe)

Depression Symptomatics and Oxidative Stress Parameters Relationship with Manifestations of Stable Coronary Heart Disease (Tarass Ivaščenko, Vladimirs Voicehovskis, Oskars Kalējs, Jūlija Voicehovska, Andrejs Šķesters, Aija Dimante)

Depresijas korelācija ar kardiovaskulāras mirstības risku primārajā aprūpē Latvijā (Rolands Ivanovs, Mārcis Trapencieris, Jeļena Vrubļevska, Raivis Logins, Liene Bērze, Elmārs Rancāns)

Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē (Daiga Pulmane, Anita Vētra, Romans Lācis, Kārlis Pulmanis)

Antibakteriālie peptīdi un pretiekaisuma citokīni dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos (Edīte Kulmane, Māra Pilmane, Romans Lācis)

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas (Baiba Arkliņa, Vladimirs Harlamovs, Mārīte Daukste, Eva Strīķe, Romans Lācis)

Kreisā ātrija austiņas slēgšanas ilgtermiņa rezultāti augsta riska pacientiem (Baiba Luriņa, Ainārs Rudzītis, Irina Cgojeva-Sproģe, Ginta Kamzola, Marina Berzina, Milāna Sorokina, Gunita Lauva, Milda Ūsāne, Māra Katkovska, Anete Urķe, Andrejs Ērglis)

Ķermeņa uzbūves īpatnības un to izmaiņas sievietēm menopauzes vecumā hormonu aizvietojošās terapijas ietekmē: literatūras apskata apkopojums (Jekaterina Stankeviča, Liāna Pļaviņa)

Glandulae parathyreoideae topogrāfija un to klīniskā nozīme (Zeltīte Cēderštrēma, Ilva Duļevska)

Augšdelma muskuļu šķērsgriezuma laukums kā barojuma izvērtēšanas rādītājs pirmsskolas vecuma bērniem Latvijas populācijā (Gundega Lipsberga, Dzintra Kažoka)

Antropometrisko rādītāju un veselības kapacitātes vērtējums karavīriem saistībā ar Nacionālajos bruņotajos spēkos lietoto sauso uzturdevu (Liāna Pļaviņa)

Rīgas Stradiņa universitātes studentu stājas un pēdas parametru izpēte (Silvija Umbraško, Ilva Duļevska, Anita Oginska)

Atsevišķi eponīmi cilvēka anatomijā un to izmantošana medicīniskajā izglītībā (Dzintra Kažoka)

Atsevišķu orbītas izmēru kraniometriskais raksturojums (Dzintra Kažoka, Dace Danberga)

Manitola terapijas efektivitāte pēc artroskopiskām plecu operācijām (Kaspars Šetlers, Agnese Ozoliņa, Mārtiņš Bērziņš, Jeļena Dukāte, Marina Šarkele, Anete Geršmane, Andrejs Finogejevs, Jānis Viļums, Andrejs Peredistijs)

Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija (Jeļena Harlamova, Ervīns Čukurs, Kristīne Šneidere)

Epidermas ultrastrukturālas izmaiņas ādas lichen planus gadījumā un atrades korelācija ar MMP-9 ekspresiju (Ilze Upeniece, Valērija Groma)

Ādas lichen planus klīniskais raksturojums: 116 klīnisko gadījumu analīze (Ilze Upeniece, Ingmārs Mikažāns, Vinita Cauce)

IL-8 raksturojums psoriāzes skartā un veselā nagā (Ieva Saulīte, Jānis Ķīsis, Māra Pilmane)

Influence of Different Oregonins on Pancreatic Lipase Activity (Jeļena Krasiļņikova, Mark Zalomonson, Theodore Doudkinsky, Veronika Madesova, Gaļina Teliševa, Ligita Lauberte, Māris Lauberts, Tatjana Dižbite)

The Effectiveness of Immunomodulating Treatment in Steroid Refractory Multiple Sclerosis (Lana Vainšteine, Andrejs Kostiks, Guntis Karelis, Viktorija Ķēniņa, Natālija Zlobina, Angelika Krūmiņa)

Krāsvielas izplatīšanās epidurālajā telpā (Svetlana Fjodoroviča, Irina Evansa, Nadežda Kaļinovska, Viktorija Džabijeva, Mihails Arons, Edgars Vasiļevskis, Natālija Zlobina)

Smiltsērkšķu (Hippophae rhamnoides L.) dzinumu ekstraktu bioaktīvo vielu antioksidatīvā potenciāla un spēju saistīt brīvos radikāļus noteikšana in vitro (Ināra Nokalna, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Ieva Vanaga, Uģis Klētnieks, Kārlis Klētnieks, Ausma Korica, Andrejs Šitovs)

Bioloģiskie medikamenti iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanā Latvijā (Juris Pokrotnieks, Veronika Madesova, Santa Purviņa)

Quality of Life and Anxiety in Inflammatory Bowel Disease Patients (Ļubova Renemane, Vika Piļušenko)

Krāsvielas izplatīšanās epidurālajā telpā (Svetlana Fjodoroviča, Irina Evansa, Nadežda Kaļinovska, Viktorija Džabijeva, Mihails Arons, Edgars Vasiļevskis, Natālija Zlobina)

Bērnu motivācija nodarboties ar taekvondo (Irēna Upeniece, Pāvels Nazarovs)

Local expression of osteoprotegerin (OPG) 3 and 6 months after implantation of biphasic calcium phosphate (HAp/TCP) granules in osteoporotic hip bone of rabbits (Sandris Petronis, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers, Ilze Šalma, Vita Zālīte)

II sekcija

Putekļu daļiņu piesārņojums septiņos Rīgas mikrorajonos (Linda Skreitule, Arvis Kokins, Anželika Konnova)

Vides trokšņa izvērtējums septiņos Rīgas mikrorajonos (Linda Skreitule, Anita Seile, Anželika Konnova, Anna Bukina)

Vides piesārņojuma ietekmes raksturojums uz Latvijas ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju veselību (Žanna Martinsone, Mārīte Ārija Baķe, Ivars Vanadziņš)

Diagnostic Approach and Treatment of Dizziness in General Practice (Līga Kozlovska, Olga Čaika)

Elpceļu caurlaidības nodrošinājums laparoskopiskās operācijās ar laringeālo cauruli (Armands Buļs, Indulis Vanags, Olga Zemļanuhina, Kaspars Šetlers, Tālis Ieviņš, Antoņina Sondore, Jānis Nemme)

Iekaisuma, pretiekaisuma un regulējošo interleikīnu ekspresija relatīvi veselu Latvijas iedzīvotāju plaušu audos (Zane Vitenberga, Māra Pilmane, Aurika Babjoniševa)

Hlorofilīna un resveratrola vazoprotektīvie efekti hipohlorīta izraisītajā endotēlija disfunkcijas modelī in vitro (Reinis Vilšķērsts, Gita Dambrova, Rūdolfs Mežapuķe, Dace Bandere, Maija Dambrova)

Trimetilamīna-N-oksīda (TMAO) noteikšanas preklīniskie faktori: diētas ietekme uz TMAO līmeni un interpretāciju (Ilze Konrāde, Maija Dambrova, Ieva Kalere, Ieva Tonne, Jānis Kūka, Reinis Vilšķērsts, Sabīne Grīnberga, Edgars Liepiņš)

Trimetilamīna N-oksīda ietekme uz sirds mitohondriālo enerģijas metabolismu (Marina Makrecka-Kūka, Jānis Kūka, Kristīne Voļska, Reinis Vilšķērsts, Dace Bandere, Maija Dambrova)

Magnetic Resonance Enterography with Diffusion Weighted Imaging (DWI) Sequence Helps to Reveal Early Inflammatory Changes in Patients with Suspect Bowel Disease (Ilze Apine, Juris Pokrotnieks, Mārcis Leja, Ieva Puķīte, Alise Supe, Gaļina Krūmiņa)

Išēmiska insulta endovaskulāra ārstēšana pacientiem ar maģistrālo artēriju oklūziju mugurējā cirkulācijas baseinā (Artūrs Balodis, Maija Radziņa, M. Preinbergs, Evija Miglāne, Kārlis Kupčs)

Primārā un sekundārā profilakse cerebrāla infarkta pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju Latvijā (Kristaps Jurjāns, Baiba Luriņa, Evija Miglāne, Oskars Kalējs, Zanda Priede, Andrejs Millers)

Kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa rezultāti Latvijā (Kristaps Jurjāns, Baiba Luriņa, Evija Miglāne, Oskars Kalējs, Zanda Priede, Andrejs Millers)

Garķēžu acilkarnitīnu nozīme sirds išēmijas-reperfūzijas bojājuma attīstībā (Kristīne Voļska, Jānis Kūka, Marina Makrecka-Kūka, Marta Alonso Garcia-Mauriño, Maija Dambrova)

Thrombogenic Risk Factors Assessment and Correlation with Surgical Outcome after Microvascular Free Flap Transfer (Jevgeņijs Stepanovs, Agnese Ozoliņa, Vita Rovīte, Biruta Mamaja, Indulis Vanags)

Comparison of Sedation With Dexmedetomidine VS Propofol Target Controlled Infusion in Patients Undergoing Hand Surgery Under Brachial Plexus Block (Alma Jaunmuktāne, Mareks Margaļiks, Biruta Mamaja)

Association of Acute Postpartum Lower Back Pain with Epidural Analgesia (Zana Jaunberga, Edgars Vasiļevskis, Agnese Ozoliņa, Elīza Liepiņa, Ināra Logina, Indulis Vanags)

Endothelial Vascular Reactivity in Septic Patients: a Systematic Reviewa Systematic Review (Sigita Kazūne, Anda Piebalga, Eva Strīķe, Indulis Vanags)

Role of Hypercoagulation Detected by Rotational Thromboelastometry in Prediction of Free Flap Thrombosis in Patients Undergoing Microvascular Surgery (Jevgeņijs Stepanovs, Agnese Ozoliņa, Vita Rovīte, Biruta Mamaja, Indulis Vanags)

Patient with Cold Agglutinin Disease Undergoing Cardiac Surgery Requiring Cardiopulmonary Bypass (Dāvis Poliņš, Eva Strīķe)

Rokas muskuļu spēka izmaiņas text neck jeb saziņas kakla sindroma gadījumā (Jānis Vētra, Vladimirs Skļarēvičs, Imants Kalniņš, Silvija Umbraško, Santa Sabeļņikova, Jānis Vētra, Vladimirs Kotovs)

Jaunās ievainojumu smaguma skalas punktu saistība ar gaitas traucējumiem politraumu guvušiem pacientiem (Rita Jakušonoka, Zane Pavāre, Andris Jumtiņš, Aleksejs Smolovs, Tatjana Anaņjeva)

Arabina pesārija ieviešana Latvijā: pirmie rezultāti (Natālija Vedmedovska, Nellija Seimuškina)

Ķeizargrieziena indikāciju analīze Rīgas Dzemdību namā, izmantojot Robsona 10 grupu klasifikācijas sistēmu (Laura Keiša, Vita Začesta, Dace Rezeberga)

Piena un piena produktu lietošanas paradumi zīdaiņiem Latvijā (Inga Širina, Ieva Strēle, Inese Siksna, Dace Gardovska)

Audu deģenerācijas enzīmu un to inhibitoru klātbūtnes izvērtējums pacientiem ar ilgstošu psoriāzes gaitu ādā (Katrīna Sandere)

Atopiskā dermatīta incidence ādas biopsijās uz citu akūtu un hronisku dermatītu fona (Evija Zītare, Tatjana Karpovska, Regīna Cīrule, Ilana Vasiļjeva, Ilze Černovska, Gunta Starta, Silvija Roga)

Dermatologu darba drošība, lietojot lāzertehniku (Anna Trušina, Jānis Dundurs)

Antiagregantu rezistence pacientiem ar išēmisku cerebrālu infarktu (Reinis Ošiņš, Elīna Pūcīte, Evija Miglāne, Andrejs Millers, Ināra Logina)

Pirmie rezultāti maģistrāla kriptogēna cerebrāla infarkta slimnieku monitorēšanā ar Reveal® ierīci (Kristaps Jurjāns, Evija Miglāne, Oskars Kalējs, Nikolajs Nesterovičs, Andrejs Millers)

Myocardial Infarction and Carotid Artery Atherosclerosis in Patients with Rheumatoid Arthritis (Evija Stumbra, Helēna Mikažāne)

Bioķīmiskie marķieri iegūtas aortas vārstuļa stenozes patoģenēzē (Juris Lūriņš, Alise Visocka, Vitolds Mackēvičs, Pēteris Tretjakovs)

Astmas līdzekļu lietošanas tendences un terapijas efektu ietekmējošo faktoru analīze (Silvija Bērziņa, Ilona Kupre, Inga Urtāne)

Bronhiālās astmas slimnieku uzskati par ārstēšanu un to saistība ar viņu slimības kontroles pakāpi (Dins Šmits, Dana Kigitoviča, Alīna Ivakina, Kārlis Stirāns, Renāte Būmane, Ģirts Briģis)

Applying the REVEAL Registry Risk Score Calculator in Connective Tissue Disease Associated Pulmonary Arterial Hypertension. Latvian National Retrospective Study (Yuval Avidan, Julian Rüwald, Andris Skride, Dārta Tjunīte)

Sensitivity of ECG Parameters to Diagnose Pulmonary Embolism (Dana Kigitoviča, Eva Dručka, Alberts Belovs, Andris Skride)

Epidemiology of Pulmonary Embolism in Latvian Patients Enrolled in RIETE Registry (Dana Kigitoviča, Eva Dručka, Alberts Belovs, Andris Skride)

Ergonomisko darba vides risku ietekme uz tirdzniecības nozares organizācijas darbinieku darba snieguma rādītājiem (Henrijs Kaļķis, Ilze Kantāne)

Ar darbu saistītie veselības traucējumi biroja darbiniekiem un ergonomiskie risinājumi (Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Artis Ruiss, Ināra Roja)

Izocianāti – potenciālas iekštelpu gaisa piesārņotājvielas skolu mācību klasēs (Aneka Kļaviņa, Arvis Kokins, Inese Mārtiņsone)

Drošu un nekaitīgu sadzīves ķīmijas produktu novērtējums (Linda Skreitule, Dagmāra Sprūdža, Jana Janovska, Ilze Vilka)

Albumīna saistību centru raksturojums dažāda profila darbiniekiem (Tija Zvagule, Nataļja Kurjāne, Jeļena Reste, Žanna Martinsone, Inta Kalniņa, Jeļena Kirilova, Natālija Gabruševa)

Informācijas par smēķēšanu iekļaušana mācību stundās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā saistība ar skolēnu smēķēšanas paradumiem (Inese Stars, Santa Japeniņa)

Kaula allotransplantātu morfoloģiskais raksturojums (Irīna Paegle, Nataļja Petroviča, Lada Bumbure, Silvija Roga)

Pacientu izmeklēšana ar slīpa galda testu pēc samaņas zuduma stacionārā Gaiļezers 2015. gadā (Deniss Lukjančiks, Dmitrijs Semjonovs, Guntis Karelis)

Prognostic Value of Single Inflammatory Markers vs Multifactor Scores in Moderate and Severe Acute Pancreatitis (Oļegs Sabeļņikovs, Ņikita Ivanovs)

Akūtās stundas pacienti ģimenes ārsta praksē (Ilze Skuja, Elīna Skuja)

Immune-Genetic Characterization of Multiple Sclerosis Patients in Latvian Population (Lana Vainšteine, Gundega Gulbe, Lilija Kovaļčuka, Guntis Karelis, Jeļena Eglīte, Viktorija Ķēniņa, Angelika Krūmiņa)

Izoniazīda metabolizējošo enzīmu gēnu analīze Latvijas tuberkulozes slimniekiem (Viktorija Igumnova, Valentīna Čapligina, Ilva Pole, Alvils Krams, Andra Cīrule, Iveta Ozere, Ģirts Šķenders, Dace Bandere, Inta Jansone, Renāte Ranka)

Riska alēļu analīze pacientiem ar vēnu trombozēm Latvijā (Irina Kajuna, Vita Rovīte, Liene Ņikitina-Zaķe, Jānis Kloviņš, Helēna Mikažāne, Valda Staņēviča)

Th17-specifiskā citokīna IL-17A imūnekspresijas atšķirības un to nozīme pacientiem ar autoimūnām vairogdziedzera slimībām (Tatjana Zaķe, Sandra Skuja, Ilze Konrāde, Valērija Groma)

Peritoneālās dialīzes pacientu hidrācijas stāvokļa novērtējums, izmantojot bioimpedances metodi (Anna Silda, Viktorija Kuzema, Baiba Vernere, Ilze Puide, Harijs Čerņevskis, Inese Mihailova, Aivars Pētersons)

Peritonīta riska faktori peritoneālās dialīzes pacientiem (Ilze Puide, Linda Štelce, Viktorija Kuzema, Inese Mihailova, Aivars Pētersons)

Importance of Fibrinolytic System Changes During Liver Resection Surgery (Armands Kreilis, Agnese Ozoliņa, Jānis Vilmanis, Indulis Vanags, Artūrs Ozoliņš, Juris Aprups)

Aknu fibrozes bioķīmiskie testi asimptomātiskiem pacientiem ar nealkohola taukaino hepatozi (Ilze Skuja, Elīna Skuja, Inga Stuķēna, Aivars Lejnieks)

Pacientu trauksmes līmenis pirms aknu punkcijas biopsijas (Olga Terentjeva, Diāna Platace, Kristaps Circenis)

Datorizētas modelēšanas un 3D drukas izmantošana skriemeļu repliku izveidei – pirmie rezultāti (Hermanis Sorokins)

Integrated Treatment by Biopsychosocial Approach in Patients with Conversion Disorder (Ināra Roja, Jānis Zaļkalns, Ženija Roja)

Mākslas terapijas pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtējums (Anna Kudrjavceva, Jana Duhovska)

Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas otrais posms (Ilze Uburģe, Indra Majore-Dūšele)

Medikamentu līdzestības aptaujas validizācija pilotpētījumā ar cukura diabēta slimniekiem (Gunta Freimane, Jeļena Koļesņikova)

Līdzestības vērtējums atkarībā no izrakstīto un izsniegto zāļu daudzuma farmaceita skatījumā (Inga Urtāne, Kristīne Puķe, Kristīne Spalva, Dace Bandere)

Psihosomatiskās medicīnas ideju attīstības vēsture no antīkiem laikiem līdz mūsdienām (Agnese Sperga)

Deguna gļotādas morfoloģiskā un imūnhistoķīmiskā analīze pacientiem ar izolētu aizdegunes tecēšanas sindromu (Gunta Sumeraga, Māra Pilmane)

Klīnisko, morfoloģisko un laboratorisko rādītāju analīze osteoartrīta gadījumā (Mihails Tarasovs, Vitolds Jurkevičs, Anna Mihailova, Valērija Groma, Sandra Skuja)

HHV-6 un demielinizācijas process: cilvēka ožas ceļu izpēte nespecifiskas encefalopātijas gadījumā (Sandra Skuja, Anete Zieda, Kristīne Rāviņa, Svetlana Čapenko, Silvija Roga, Ginta Pogule, Ojārs Teteris, Valērija Groma, Modra Murovska)

Irisīna koncentrācija serumā un tā saistība ar īslaicīgu fizisku slodzi un ķermeņa uzbūves rādītājiem (Rudīte Lagzdiņa, Maija Rumaka, Gita Krieviņa, Pēteris Tretjakovs)

Molekulārās kariotipēšanas pielietošanas iespēju un efektivitātes novērtēšana pārtraukušās grūtniecības materiāla analīzē (Ludmila Voložonoka, Liene Korņejeva, Anna Miskova, Violeta Fodina)

Endometrija abrāzijas materiāla proliferatīvo procesu incidence, patohistoloģiskā izpēte premenopauzē un postmenopauzē (Tatjana Karpovska, Evija Zītare, Ilze Černovska, Regīna Cīrule, Ilana Vasiļjeva, Gunta Starta, Silvija Roga)

Epidurālās anestēzijas ietekme uz dzemdību norisi un jaundzimušā stāvokli (Marina Šarkele, Indulis Vanags, Jeļena Duboka, Kristīna Plēpe)

Funkcionālo rezultātu salīdzinājums pēc tradicionālām un artroskopiski asistētām spieķa kaula distālā gala artikulāro lūzumu osteosintēzēm (Uldis Krustiņš, Andris Jumtiņš, Diāna Bringina, Kristīne Šitca)

Adduktoru kanāla blokādes efektivitātes salīdzinājums ar femorālā nerva blokādi pēc primāras ceļa endoprotezēšanas operācijas (Iveta Golubovska, Antons Suškovs, Aleksejs Miščuks, Sergejs Zadorožnijs)

NIHSS-LV izstrāde un validācija (Kristaps Jurjāns, Iļja Noviks, Diāna Volčevska, Linda Zandersone, Kristīne Meilerte, Olga Minibajeva, Evija Miglāne, Ainārs Stepens, Andrejs Millers)

Mērķtiecīgas ģenētisko izmeklējumu nozīmēšanas izvērtējums pacientiem ar neauglības pazīmēm: RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas trīs gadu pieredze (Zane Dobele, Linda Piekuse, Dmitrijs Rots)

Endoskopiski pierādīta distāla ezofagīta korelācija ar pacientu dzimumu, sūdzībām un izplatītākajiem riska faktoriem (Ilona Vilkoite, Angelika Krūmiņa, Aleksejs Derovs)

Latvijas iedzīvotāju zināšanas par pasīvās smēķēšanas ietekmi uz cilvēku veselību (Jūlija Sapuna, Jānis Dundurs)

Hroniska pankreatīta abdominālo sāpju smagums un aizkuņģa dziedzera parenhīmas pārmaiņas (Vladimirs Serskihs, Jevgēnijs Predkels, Larisa Umnova)

Ceļu satiksmes negadījumos cietušo mazaizsargāto dalībnieku raksturojums Latvijā (Aija Bukova-Žideļūna, Anita Villeruša, Aldis Lāma)

Characterisation of Physical-chemical and Self-assembling Properties of Pyridinium Moieties Containing 1,4-dihydropyridine and Pyridine Derivatives as NADH/NAD Analogues for Development of Gene Delivery Systems (Māra Plotniece, Klāvs Pajuste, Oksana Petričenko, Marina Gosteva, Mārtiņš Ručiņš, Dace Bandere, Velta Ose, Kārlis Pajuste, Brigita Vīgante, Arkādijs Soboļevs, Aiva Plotniece)

 

III sekcija

Antibakteriālās terapijas lietošana čūlainā kolīta un Krona slimības gadījumos: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze (Vita Skuja, Helēna Dauvarte, Angelika Krūmiņa, Aleksejs Derovs, Aivars Lejnieks)

Pacientu ar čūlaino kolītu un Krona slimību hospitalizācijas biežuma un ilguma analīze Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Vita Skuja, Helēna Dauvarte, Angelika Krūmiņa, Aleksejs Derovs, Aivars Lejnieks)

Smagas norises infekcijas slimību epidemioloģiskās un laboratoriskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem (Marina Višņevska, Anna Ņikuļenkova, Alina Prokofjeva, Hedija Čupeca, Dārta Deksne, Zanda Pučuka, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Ilze Grope)

C hepatīta izplatība medicīnas darbinieku vidū intensīvās terapijas nodaļās Latvijā (Edīte Fridrihsone, Ieva Tolmane, Baiba Rozentāle, Jeļena Storoženko, Lilija Lapke)

C hepatīta slimnieku ar aknu cirozi ārstēšanas pilnīga efektivitāte: rezultāti Latvijā (Jekaterīna Kucina, Agita Jēruma, Ieva Tolmane, Baiba Rozentāle)

Immune-Supressive Effect of Two Different Anaesthesia Methods And Extent of Surgery on the Status of HHV-6 And HHV-7 Infection (Arnis Vilks, Santa Rasa, Simona Doniņa, Modra Murovska, Biruta Mamaja)

Cilvēka bokavīrusa 1. tipa genoma secības un specifisko IgM un IgG klases antivielu sastopamība bērniem ar akūtām elpošanas ceļu slimībām (Inga Ziemele, Anda Vilmane, Santa Rasa, Lea Hedman, Klaus Hedman, Maria Söderlund-Venermo, Zaiga Nora-Krūkle, Dace Gardovska, Modra Murovska)

Cilvēka herpesvīruss 6 un 7 – reimatoīdā artrīta gaitu sekmējoši aģenti (Anda Kadiša, Zaiga Nora-Krūkle, Sabīne Grāvelsiņa, Šimons Svirskis, Aivars Lejnieks, Modra Murovska)

Bakteriofāgu lītisko spēju raksturojums in vitro (Kārlis Rācenis, Lāsma Eglīte, Andris Dišlers, Velta Ose-Klinklāva, Juta Kroiča)

Mycobacterium tuberculosis Austrumāzijas līnijas genotipiskais raksturojums Latvijā (Ilva Pole, Inta Jansone, Ģirts Šķenders, Anda Nodieva, Iveta Ozere, Viktorija Igumnova, Renāte Ranka)

HLAII-DRB alēļu izpēte pacientiem ar ērču encefalīta fokālo formu (Jeļena Ignatjeva, Lilija Kovaļčuka, Madara Lazdāne, Lelde Liepiņa, Anna Neskoromnaja, Elīna Romanovska, Angelika Krūmiņa, Guntis Karelis)

Postencefalītisks sindroms pēc ērču encefalīta (Madara Lazdāne, Lelde Liepiņa, Jeļena Ignatjeva, Anna Neskoromnaja, Elīna Romanovska, Guntis Karelis, Angelika Krūmiņa)

Molekulārā epidemioloģija ērču pārnēsāto slimību diagnostikā Latvijā laikposmā no 2014. līdz 2015. gadam: Laimas slimība, ērču encefalīts, ērlihioze, anaplazma (Oksana Savicka, Aleksandrs Drabovičs, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle, Antra Bormane, Irina Lucenko, Jurijs Perevoščikovs)

Smagas sepses klīniskā gaita un izmaksu analīze (Linda Brīdiņa, Angelika Krūmiņa, Vinita Cauce)

Severe Sepsis Clinical Course and Pharmaco-Economic Analysis (Linda Brīdiņa, Sandra Gintere, Angelika Krūmiņa)

Citomegalovīrusa infekcijas reaktivācijas laboratoriskās diagnostikas analīze HIV inficētiem pacientiem 2015. gadā (Baiba Vilce, Maira Petrova, Edīte Bleidele, Ludmila Guseva, Tatjana Kolupajeva, Oksana Savicka, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Role of Interferon-Gamma in Immune Response Regulation HIV and HIV + TBC Infected Patients (Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle, Elvīra Hagina, Jeļena Eglīte, Tatjana Kolupajeva, Jeļena Storoženko, Ludmila Guseva, Aivars Lejnieks)

Role of Cytokines and Coagulation Factor PAI-1 in Patients with Developing Acute Respiratory Distress Syndrome (Marina Šarkele, Agnese Ozoliņa, Tālis Ieviņš, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Inta Jaunalksne, Eva Strīķe, Oļegs Sabeļņikovs, Indulis Vanags)

Cerebrospinālā šķidruma izmeklēšana pacientiem ar HIV infekciju (Žanete Zalgaucka, Tatjana Atrohova, Ramona Butirina, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Cilvēka leikocītu antigēna salīdzinājums ar ART shēmu HIV pacientiem (Diana Kasjko, Jeļena Eglīte, Vladislavs Jasinskis, Ludmila Vīksna, Gunta Stūre, Baiba Rozentāle, Inga Januškēviča)

 

IV sekcija

ADAMTS-13 koncentrācijas saistība ar klīniskajiem slimību raksturlielumiem un iznākumiem hospitalizētiem bērniem (Anna Ņikuļenkova, Marina Višņevska, Hedija Čupeca, Alina Prokofjeva, Gita Krieviņa, Pēteris Tretjakovs, Reinis Balmaks, Andris Kazāks, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Ilze Grope)

New Concept for Five Digit Hand Reconstruction for Congenital Thumb Hypoplasias (Dzintars Ozols, Jānis Zariņš, Aigars Pētersons)

Bērna ar VACTERL asociāciju komplekso vajadzību nodrošināšana agrīnā attīstības periodā: multiprofesionālas komandas darba izpēte (Lolita Cibule, Zane Ūdre, Evita Dubiņina, Olga Toropkina, Ilze Riņķe, Jūlija Ņestereca)

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sniegtā palīdzība XI skolēnu dziesmu un deju svētku dalībniekiem (Urzula Nora Urbāne, Mārīte Akinfova, Jana Pavāre, Dace Gardovska)

Univentrikulāras iedzimtas sirdskaites jaundzimušajiem (Amanda Smildzere, Elīna Ligere, Kristīne Rasnača, Daiga Kviļūna)

Audu bioimplanta Cardiocel strukturālās un biomehāniskās īpašības un lietojums bērnu kardioķirurģijā (Valts Ozoliņš, Lauris Šmits, Elīna Ligere, Normunds Sikora, Hermanis Sorokins, Vladimirs Kasjanovs, Iveta Ozolanta, Valērija Groma)

Evaluation of Kidey Injury Markers in Children, Undergoing Open Heart Surgery (Jēkabs Krastiņš, Karīna Mahļina, Miķelis Birznieks, Dagne Grāvele, Diāna Amerika, Aigars Pētersons, Aivars Pētersons, Renārs Erts)

Dažādu premedikācijas metožu pēcanestēzijas uzbudinājuma biežuma salīdzinājums pirmsskolas vecuma bērniem ķirurģijas dienas stacionārā (Anda Zundāne, Arta Bārzdiņa, Ivars Veģeris, Valdis Skotelis, Hardijs Rozenfelds, Vita Pudāne, Vija Krutskih)

Smagi noritošu infekciju laboratoriskās īpatnības jaundzimušo periodā (Kristīne Rasnača, Ilze Grope, Jana Pavāre, Daiga Kviļūna, Ilze Meldere, Dina Sviridova, Dace Gardovska)

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā izmantotā sepses iekaisuma marķieru komplekta izvērtējums (Jana Pavāre, Dārta Deksne, Hedija Čupeca, Zanda Pučuka, Renārs Erts, Sergejs Ņikuļšins, Dace Gardovska, Ilze Grope)

Specifiskas un nespecifiskas iekaisuma reakcijas smadzeņu baltajā vielā bērniem un pieaugušajiem pēc fatālām galvas traumām (Arta Bārzdiņa, Māra Pilmane)

Interleikīnu 1, 6, 7, 10 sastopamība un relatīvais sadalījums iedzimtu intraabdominālu saaugumu gadījumos bērniem līdz gada vecumam (Anna Junga, Māra Pilmane, Zane Ābola, Olafs Volrāts)

Placentas morfoloģiskais raksturojums antenatālas augļa bojāejas gadījumā (Maija Lubgane, Ivanda Franckeviča, Ilze Štrumfa)

Biežākās placentas patoloģijas perinatālās nāves gadījumos Latvijā (2003–2014) (Maija Lubgane, Ivanda Franckeviča, Ilze Štrumfa, Veronika Madesova, Gatis Ķiršakmens)

Molekulāro norišu izvērtējums nabas saites audos (Elga Sidhoma, Māra Pilmane, Tamer Sidhom, Ilze Kreicberga)

Tipiskas un netipiskas audu reakcijas ar dažādu plaušu anomāliju un iekaisumu sirgstošu jaundzimušo plaušās (Māra Pilmane, Zane Vitenberga)

Epidemiology of Pediatric Acute Lymphoid Leukemia in Latvia in 1988–2015 (Sergejs Ņikuļšins, Žanna Kovaļova, Veronika Jakupceviča, Marina Bogdanova, Gunita Medne, Marika Grūtupa, Elizabete Cebura, Zelma Višņevska-Preciniece, Irēna Voitoviča)

Residual Hemopoesis in Pediatric Acute Lymphoid Leukemia: Assessment by Multicolor Flow Cytometry (Sergejs Ņikuļšins, Linda Kundziņa, Iveta Tolstikova, Simona Paule, Dagne Grāvele)

Dynamics of Bone Marrow Cellularity in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: Automatic Approach (Simona Paule, Sergejs Ņikuļšins, Ilze Grope, Iveta Tolstikova, Dagne Grāvele)

Pediatric B-lymphoblastic Lymphoma of the Bone: Presentation of Two Cases of an Extremely Rare Entity (Sergejs Ņikuļšins, Madara Strassere, Gunita Medne, Žanna Kovaļova, Elizabete Cebura, Marika Grūtupa, Zelma Višņevska-Preciniece, Irēna Voitoviča)

Age and Gender-Related Variability of Double-Negative T-cells in Pediatric Patients (Sergejs Ņikuļšins, Artūrs Uzars, Iveta Tolstikova, Dagne Grāvele)

Klīniskās un laboratoriskās metodes akūta apendicīta un akūta mezenteriāla limfadenīta diagnostikā bērniem (Astra Zviedre, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons)

Akūta apendicīta ķirurģiskas un neķirurģiskas ārstēšanas rezultāti Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (2014–2015) (Evija Siliņa, Asnāte Jurģele, Artūrs Vīksne, Zane Ābola, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons)

Antibakteriālās profilakses analīze hospitalizētiem bērniem ar akūto apendicītu (Inese Sviestiņa, Jānis Mozgis, Dzintars Mozgis)

Congenital Cataract Surgery and SOX2 Gene Evaluation in Microphthalmic Eyes (Davide Borroni, Melanie Ferronato, Kabindra Bajracharya, Giovanni Porta)

Temporomandibulāro locītavu artrīta attīstību ietekmējošie faktori pacientiem ar juvenilu idiopātisku artrītu (Zane Dāvidsone, Arina Lazareva, Ruta Šantere, Dace Bērziņa, Valda Staņēviča)

Vilsona slimības pirmās klīniskās izpausmes bērniem vecumā līdz 18 gadiem Latvijas populācijā (Agnese Zariņa, Linda Piekuse, Madara Kreile, Ieva Tolmane, Gunta Čerņevska, Ieva Puķīte, Zita Krūmiņa, Jāzeps Keišs)

Citokīnu gēnu – IL10, IL6, TNFA – polimorfisms bērniem ar reimatisko drudzi Latvijā (Valda Staņēviča, Liene Zaķe-Ņikitina, Laila Zepa, Ruta Šantere, Andrejs Ščegoļevs)

Accessibility and Requirements for Assistive Devices in Children with Spina Bifida in Latvia (Agnese Kāposte, Anna Zakajeva, Jeļena Stunžāne, Olga Jušinska, Anita Vētra, Aivars Vētra)

Ērču encefalīta klīniskā gaita un neiroloģiskais iznākums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem (Zane Odzeleviča, Dace Zavadska)

Infekciozais endokardīts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem (2010–2015) (Elīna Ligere, Inta Bergmane, Inguna Lubaua, Inga Lāce, Baiba Matsate-Matsone, Lauris Šmits, Normunds Sikora, Valts Ozoliņš)

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem ar apakšējo elpceļu infekcijām vecumā līdz 18 gadiem (Alina Prokofjeva, Anna Ņikuļenkova, Marina Višņevska, Hedija Čupeca, Dārta Deksne, Arta Balode, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Ilze Grope)

Iedzimti audzēji perinatālās nāves gadījumā Latvijā (2003–2014) (Ivanda Franckeviča, Sergejs Ņikuļšins, Veronika Madesova, Gatis Ķiršakmens)

Insulīna homeostāzes modeļa koeficients meitenēm un zēniem ar lieko svaru (Jurgita Gailite, Elīza Sālījuma, Olga Ļubina, Ilze Napituhina, Karīna Agadžanjana, Ināra Kirillova, Una Lauga-Tuniņa, Iveta Dzīvīte-Krišāne)

Ēšanas paradumu atšķirības bērniem ar lieko svaru un bērniem ar normālu svaru (Olga Ļubina, Jurgita Gailite, Ilze Napituhina, Karīna Agadžanjana, Ilze Tāse, Anita Vētra, Elīza Sālījuma, Iveta Dzīvīte-Krišāne)

 

V sekcija

Dubultspiralizēto RNS ex vivo inducētie citokīni (Kristīne Vaivode, Ramona Petrovska, Iveta Marska, Rūta Brūvere, Sanita Magone, Simona Doniņa, Guna Feldmane, Dace Pjanova)

Kaulu minerālā blīvuma noteikšana pacientiem ar mielomas slimību (Daiga Auziņa, Ilze Daukšte, Sandra Lejniece)

Sekvences variantu rs9693444 un rs1436904 ietekme uz saslimšanu ar krūts vēzi un pacienšu dzīvildzi (Monta Ustinova, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Lelde Kalniņa, Ieva Priedniece, Zanda Daneberga, Edvīns Miklaševičs, Jānis Gardovskis)

Laparoskopiska nefrektomija: audzēja izmērs un pēcoperācijas hospitalizācijas laiks pacientiem ar lokalizētu nieres karcinomu (Māris Jakubovskis, Ieva Vaivode, Jānis Auziņš, Kārlis Pētersons, Vilnis Lietuvietis)

Iekaisuma un imunoloģisko rādītāju nozīme nieršūnu karcinomas pacientu izvērtēšanā (Ieva Vaivode, Margarita Citoviča, Ludmila Eņģele, Vilnis Lietuvietis, Dace Baltiņa, Simona Doniņa)

Ādas jaunveidojumu atpazīstamība ar dermatoskopu Latvijā (Evita Jakušonoka, Raimonds Karls)

Incidence of Distant Metastases from Visceral Malignancies to the Head and Neck Region (Anna Ivanova, Kalvis Pastars, Jānis Zariņš, Juris Tārs)

Reconstruction of Scalp Defect for Patients with Scalp Tumors (Kalvis Pastars, Jānis Zariņš, Juris Tārs, Anna Ivanova, Andrejs Skaģers)

Super Selective Venous Sampling as Diagnostic Method in Case of Persistent Primary Hyperparathyroidism (Rita Ničiporuka, Zenons Narbuts, Kārlis Kupčs, Zanda Krastiņa, Natālija Fokina, Artūrs Ozoliņš, Jānis Gardovskis)

Retrospective Study Evaluating the Possible Causes for Early Mortality after Breast Cancer Surgery (Marie-Kristin Neef, Arvīds Irmejs)

Rare Complication after Thyroidectomy: Horner’s Syndrome (Rita Ničiporuka, Zenons Narbuts)

Dzemdes kakla priekšvēža slimību persistences / recidivēšanas korelācija ar maksts ekosistēmas izmaiņām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Kolposkopijas references centra pacientēm (Irina Jermakova, Dace Rezeberga, Olga Vasina, Jana Žodžika)

Šūnu adhēzijas prognostiskā nozīme kolorektālā vēzī (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

p53 proteīna ekspresija kolorektālā vēzī (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

IDH1 R132H mutanta proteīna ekspresijas biežums difūzās astrocitomās (Arvīds Jakovļevs, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Thyroid Metastases Arising from Colorectal Cancer (Zane Višņevska, Artūrs Ozoliņš, Zenons Narbuts, Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa, Aija Geriņa-Bērziņa, Ildze Krieviņa, Jānis Gardovskis)

Iekaisuma intensitātes un Krona slimībai līdzīgās limfoīdās reakcijas nozīme kolorektālā vēzī (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

p21 un p53 proteīna ekspresija gliālos audzējos (Arvīds Jakovļevs, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Jānis Gardovskis)

p21 un p27 proteīnu ekspresējoša kuņģa vēža klīniski morfoloģiskais profils (Tatjana Bogdanova, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Šūnas cikla regulatorproteīnu p21 un p27 saistība ar kuņģa vēža diferenciāciju (Tatjana Bogdanova, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Kuņģa polipoīdo bojājumu morfoloģiskais spektrs un diametra diagnostiskā nozīme (Ilze Štrumfa, Vlada Meļņikova, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

p21 antigēna ekspresijas biežuma korelācija ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskiem rādītājiem (Jurijs Nazarovs, Regīna Kleina, Sandra Lejniece)

Šūnas cikla regulācija un tās heterogenitāte paratireoīdās patoloģijās (Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Ervīns Vasko, Arvīds Jakovļevs, Agita Jukna, Andrejs Vanags, Ilze Fridrihsone, Didzis Gailis, Jānis Gardovskis)

Proliferācijas heterogenitāte hiperplastisku un neoplastisku epitēlijķermenīšu audos (Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Didzis Gailis, Andrejs Vanags, Arvīds Jakovļevs, Tatjana Bogdanova, Jānis Gardovskis)

Šūnu adhēzija epitēlijķermenīšu audos: e-kadherīna predominance (Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Ervīns Vasko, Andrejs Vanags, Inese Driķe, Tatjana Bogdanova, Didzis Gailis, Jānis Gardovskis)

Bazālo šūnu karcinomas morfoloģisks raksturojums Latvijas pacientu iztvērumā (Ilze Fridrihsone, Marta Riekstiņa, Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa)

VELscope lietojuma iespējas agrīnu malignitātes pazīmju diagnostikā mutes gļotādā (Madara Dzudzilo, Ingrīda Čēma, Guntis Selga)

Proteīns SolCD44 kā agrīns marķieris rīkles un balsenes plakanšūnu vēža diagnostikā (Viktorija Šiļina, Ingrīda Čēma)

Plaušu vēža tilpuma saistība ar audzēja histoloģisko veidu un diferenciācijas pakāpi (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Primāras plaušu adenokarcinomas histoloģiskā subtipa saistība ar audzēja proliferācijas aktivitāti (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Intermediārie filamenti epitēlijķermenīšu patoloģijā (Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Ervīns Vasko, Zane Simtniece, Inese Driķe, Arnis Āboliņš, Ilze Fridrihsone, Agita Jukna, Jānis Gardovskis)

Histology and Cytology of Bone Marrow: Comparative Analysis of Diagnostic Value and Duration in Pediatric Practice (Sergejs Ņikuļšins, Valentīna Heimane, Ivars Melderis, Jana Skrule)

Ķermeņa masas indeksa raksturojums pacientiem ar mielomas slimību (Jurijs Nazarovs, Austra Breikša, Sandra Lejniece, Regīna Kleina)

Mūzikas terapijas efektivitāte vēža pacientu psihosociālajā rehabilitācijā: literatūras pārskats (Jana Duhovska, Dace Baltiņa, Inga Millere)

Solid Cancers during Pregnancy in Latvia (Laura Dronka, Dace Baltiņa)

Paduses operācijas apjoms krūts vēža slimniecēm pēc neoadjuvantas ķīmijterapijas (Baiba Puzāka, Arvīds Irmejs)

Survival Rates of the Patients with Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma in Riga Eastern Clinical University Hospital (Andrejs Lifšics, Juris Tārs, Anna Ivanova, Jegors Safronovs, Valērija Groma, Modra Murovska)

Asins ainas parametri kā urīnpūšļa karcinomas invāzijas dziļuma un diferenciācijas pakāpes raksturlielums (Ilze Štrumfa, Staņislavs Ukleikins, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

 

VI sekcija

Nestīna, Sox3 un Dlx4 ekspresija šķeltnes skartajos aukslēju audos (Benita Krivicka, Māra Pilmane)

Alveolārā kaula reģenerāciju un remodelāciju ietekmējošo faktoru izvērtējums šķeltnes zonas audos (Liene Smane, Māra Pilmane, Ilze Akota)

Gēnu proteīnu, interleikīnu un β defensīna ekspresija pacientiem ar lūpas un aukslēju šķeltni (Iveta Jankovska, Māra Pilmane, Ilze Akota)

Epulis: patomorfoloģisks raksturojums (Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa, Lauris Seilis, Marika Āboliņa, Jānis Gardovskis)

Radioloģisko izmeklējumu salīdzinājums pacientiem ar zobu implantāciju (Liene Zamure, Laura Neimane, Andrejs Skaģers)

Radioloģiskas periimplantāta kaula līmeņa izmaiņas BioHorizons® un XiVE® dentāliem implantātiem – retrospektīvs pētījums (Kārlis Krāģis, Pēteris Apse, Ģirts Šalms, Gints Krāģis)

Deguna novērtējums pēc plastiskajām operācijām trīs dimensiju (3D) attēlos (Ieva Bāgante, Ilze Akota)

Hidroksiapatīta granulu izmantošana kaula defekta aizvietošanai pie alveolāriem tilpuma defektiem un periimplantītiem (Vadims Kļimecs, Andrejs Skaģers, Aleksandrs Grišuļonoks, Boriss Ņemcevs, Laura Neimane, Vita Zālīte)

Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas (Jolanta Vamze-Liepiņa, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers, Ģirts Šalms, Vita Zālīte)

Early and Late Integration of Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Mixed with Autologous Mesenchymal Cells in Osteoporotic Rabbit’s Jaw (Aleksandrs Grišuļonoks, Inese Čakstiņa, Vita Zālīte, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Vadims Kļimecs)

Odontogēno cistu lokalizāciju analīze (Arnis Āboliņš, Lauris Seilis, Marika Āboliņa, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Jānis Gardovskis)

Odontogēnu cistu klīniski morfoloģisks izvērtējums (Arnis Āboliņš, Lauris Seilis, Marika Āboliņa, Ilze Štrumfa, Jānis Gardovskis)

Mutes veselības stāvokļa izmaiņas bērniem, regulāri apmeklējot zobārstu un zobu higiēnistu (Ieva Novika, Jūlija Kalniņa, Anda Brinkmane, Inese Ķirpe)

 

VII sekcija

Trabekulārā metāla implantu lietošanas īstermiņa rezultāti gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanā (Matīss Zolmanis, Jānis Ābols, Pēteris Studers, Dainis Ilješāns, Silvestris Zēbolds, Daņils Beļajevs)

Komplikācijas pēc endoprotezēšanas pacientiem ar displastisku gūžas locītavas osteoartrītu (Silvestris Zēbolds, Andris Jumtiņš, Pēteris Studers)

Pacientu ar apakšējo ekstremitāšu amputāciju atlase Tehnisko palīglīdzekļu centrā pirmreizējai protezēšanai (Evita Lagzdiņa, Guntis Raipalis, Kārlis Lācis, Valentīns Logins, Aivars Vētra)

Enterostomu izmantošanas biežums un efektivitāte Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Vispārējās ķirurģijas centra nodaļās. Ar enterostomām saistīto agrīno un vēlīno stacionārā ārstējamo komplikāciju biežums (Andris Daudišs, Sergejs Ļebedjkovs)

Two-Stage Ankle Joint Arthrodesis in Septic Ankle Joint Arthritis (Mārtiņš Malzubris, Luīze Raga)

Rehabilitācijas pakalpojumi bērnu ar cerebrālo trieku vecāku skatījumā: aprūpes procesa novērtējums (Dace Bērtule, Anita Vētra)

Funkcionāli ierobežotu jauniešu pāreja uz pieaugušo veselības aprūpes sistēmu: sagatavotība un pieredze (Laura Baranova, Anita Vētra)

Nogurums un depresija multiplās sklerozes slimniekiem (Signe Geižina, Daina Pastare, Andrejs Millers)

D hipovitaminoze asociējas ar saules starojumu, uztura produktiem un dzīvesveida faktoriem (Anastasija Šitova, Zigurds Zariņš)

Drāmas terapija grupā sociālo kompetenču veicināšanai pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību ilgstošas aprūpes centrā (Maija Romaško, Kristīne Mārtinsone)

Darba spēju novērtējums klienta un ergoterapeita skatījumā (Mairita Švāne, Liene Saukuma)

Funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija ar ilgstoši nedzīstošām brūcēm (Kitija Irbe, Jeļena Civako, Illa Mihejeva, Aivars Vētra)

Locītavu aizsardzības pielietojuma novērtējums: latviskās versijas pārbaude ergoterapijas praksē (Kitija Irbe, Zane Liepiņa)

Riteņkrēsla lietošanas prasmju saistība ar plecu joslas muskuļu spēku personām pēc muguras smadzeņu bojājuma (Jolanta Maculeviča, Dace Stirāne, Evita Legzdiņa, Līva Tiesnese)

Biežāk sastopamās pacientu sūdzības pirmajā un desmitajā dienā pēc laringektomijas (Santa Salaka)

Augšstilba kaula kakliņa lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēle vecāka gadagājuma pacientiem (Oļegs Stunžāns, Andris Jumtiņš, Pēteris Studers, Daņils Beļajevs)

Preliminary Methods for Correct Alignment of Residual Limb in Sagittal and Frontal Planes During the Gait of Persons with a Transfemoral Amputation (Vera Korņilova-Fiļušina, Andris Vikmanis, Zane Pavāre, Ēriks Švēde, Aleksejs Smolovs, Tatjana Anaņjeva, Katie Leatherwood, Jeļena Dzene)

Epidemiology of Pulmonary Hypertension Associated with Congenital Heart Disease (PH-CHD) in Latvia (Pauls Dzelve, Sabīne Upmale, Andris Skride)

Malnutrīcijas riska novērtēšana intensīvās terapijas profila nodaļās, lietojot modificēto NUTRIC skalu (Dainis Kalnačs, Anna Trušina, Juris Jansons, Illa Mihejeva, Aivars Vētra, Ilze Jagmane)

Ādas biopsiju klīniskā un morfoloģiskā analīze (Marta Riekstiņa, Ilze Fridrihsone, Arnis Āboliņš, Anete Krūmiņa, Ilze Štrumfa)

Ādas biopsiju diagnostiskais spektrs dažādās vecuma grupās (Ilze Fridrihsone, Marta Riekstiņa, Arnis Āboliņš, Anete Krūmiņa, Ilze Štrumfa)

Biopsiju loma psoriāzes diagnostikā (Marta Riekstiņa, Ilze Fridrihsone, Arnis Āboliņš, Anete Krūmiņa, Ilze Štrumfa)

Primāro un sekundāro aknu audzēju raksturojums autopsiju materiālā (Regīna Kleina, Jurijs Nazarovs, Andris Šmits, Daina Lutinska, Sanita Vāne)

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm (Viktorija Artjomenko, Aldis Vidžis, Vinita Cauce, Guntis Žīgurs)

Ekstraorālo un intraorālo protezējamā lauka anatomisko rādītāju pielietojums izņemamo zobu protēžu dizaina veidošanā, to saikne ar fonētiskās adaptācijas īpatnībām (Viktorija Artjomenko, Aldis Vidžis, Vinita Cauce, Elīna Blūma)

Zobu mākslīgo apvalka kroņu kvalitātes ietekme uz periodonta audu veselību (Elīna Blūma, Aldis Vidžis, Imants Kalniņš, Viktorija Artjomenko)

Apakšžokļa funkciju nepilnvērtību novērtējums pacientiem ar klikstošiem trokšņiem temporomandibulārā locītavā (Daina Spūle, Una Soboļeva)

Fizioterapijas vingrojumu efektivitāte kritienu riska mazināšanā personām ar Parkinsona slimību: sistemātisks literatūras pārskats (Gunta Pole, Dace Driba)

Nocireceptīvā refleksa bloķēšana, izmantojot etorikoksibu pirms gūžas locītavas endoprotezēšanas osteoartrīta gadījumā (Iveta Golubovska, Sergejs Zadorožnijs, Aleksejs Miščuks, Deniss Valters)

Insulta slimnieku gaitas uzlabošana, izmantojot gaitas treniņu uz skrejceliņa ar vizuālo atgriezenisko saiti (Inga Garuta, Zane Pavāre, Aleksejs Smolovs, Dace Stirāne, Anda Nulle)

 

VIII sekcija

POLITIKA

Valsts finansējums politiskajām partijām Latvijā un tā rezultāti: partijas Saskaņa piemērs (Elizabete Vītola)

Māra Kučinska veidotā Ministru kabineta iespējamo rekrutācijas modeļu novērtējums (Lelde Metla-Rozentāle)

Ikdienišķā (vernakulārā) izpratne par valsti: ieskats Latvijas situācijā (Klāvs Sedlenieks)

Stīmpanka ideoloģiskā kritika tehnoloģijām (Normunds Kozlovs)

Transformation of Spirit of Terrorism: Weaponisation of Media in Hands of Daesh/ISIS (Mārtiņš Daugulis)

Recent Developments of the Traditional yi/li Debate within the Public Discourse of the PRC (Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova)

Transformations of the People's Republic of China: Need of Market Liberalisation vs Historical Market Intervention Politics (Mārtiņš Daugulis)

Succession Certificate as Main Executing Document of Legal Basis for Succession Rights Granting: Problematic Issues and Solution Opportunities  (Edvards Pilipsons)

Apstākļu mainība kā problēmaspekts drošības politikas plānošanā mūsdienu imigrācijas apstākļos (Virginijs Keini)

EKONOMIKA, SOCIOLOĢIJA, SABIEDRĪBAS VESELĪBA

Latvijas iedzīvotāju vērtību un individuālās anomijas saistība (Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Kristiana Klince)

Latvijas jauniešu finanšu lietpratības psiholoģiskie aspekti (Sandra Mihailova)

Cietums pieaugušo dvēselītēm: bērnība bērnu namā (Ance Rancāne)

Uz mākslu balstītā izvērtēšanas instrumenta Tilta zīmējums adaptācija Latvijā (Elza Strazdiņa, Margarita Stoļarova, Kristīne Mārtinsone)

Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana (Taņa Lāce, Ritma Rungule)

Latvijas tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskie klasteri (Andrejs Ivanovs, Ludmila Vīksna)

Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc Eiropas Sociālā pētījuma datiem (Ritma Rungule, Silva Seņkāne)

Effectiveness of Youth Work in Social Inclusion of Youth (Ilze Trapenciere)

Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu (Sanita Vasiļjeva, Taņa Lāce, Ritma Rungule)

Korporatīvā sociālā atbildība un tās vadīšana Latvijas uzņēmumos (Irina Rezepina, Aija Gražule)

Darbinieku akciju programmu ietekme uz darbinieku produktivitāti (Anželika Berķe-Berga, Inna Dovladbekova, Baiba Jakobsone)

Vides kvalitātes un sabiedrības veselības rādītāji kā klimata pārmaiņu pamata sociālekonomiskie faktori Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos (Mārtiņš Menniks)

Exposure to Free Trade Agreements: Pressure Stimulus for External Competitiveness Improvement in Healthcare Industries (Uldis Berķis, Anita Villeruša, Daiga Behmane, Anita Kokarēviča, Sandra Strode)

Socio-Cultural Factors and International Competitiveness in Small, Open Economies (Madara Apsalone, Ērika Šumilo)

Vašingtonas konsensa gals (Dainis Zelmenis)

Pārmaiņas veselības aprūpes finansēšanas sistēmā Latvijā (Dzintars Mozgis, Ģirts Briģis, Anita Villeruša)

Methods for Assessment of Effectiveness of Health Care Reforms (Diāna Arāja)

Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana Latvijā: piemērotākā modeļa izvēle (Ieva Bikava, Andris Skride)

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem (Anita Villeruša, Uldis Berķis, Daiga Behmane, Anita Kokarēviča, Vinita Cauce)

Veselības aprūpes pieejamības problēmas Latvijā: vecāku un jaunāku iedzīvotāju salīdzinājums (Ģirts Briģis)

Reto slimību pacientu stāvoklis Latvijā un iespējas ietekmēt valdību lēmumu pieņemšanā(Ieva Bikava, Andris Skride)

Dažādās profesionālās vidēs praktizējošo supervizoru vērtības (Sandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina)

EU’s Modern Integration Efforts: Effects for Development Policies of the Baltic States and Latvia (Eugene Eteris)

Legal Issues of Employee Share Ownership in European Union (Marta Ābula, Inna Dovladbekova, Anželika Berķe-Berga)

Use of Critical Thinking Methods in Information Analysis (Irina Kazuša)

PEDAGOĢIJA

Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā (Aira Aija Krūmiņa, Ivans Jānis Mihailovs)

Virtuālo simulatoru izmantošana zobārstniecības studentu apmācībā (Ieva Jeļisejeva, Sandra Bērziņa, Solvita Graudiņa)

Valodas apguvēju korpusu izmantojums svešvalodas mācību procesā (Inga Znotiņa)

Medicīnas terminu tulkošana, izmantojot internetu: ekrānierakstīta meklēšanas procesa un skaļdomāšanas protokola analīze (Gatis Dilāns, Miervaldis Karulis)

Balancing Teacher and Peer Feedback in Writing Medical Article Summaries (Svetlana Muhejeva)

Inovācija izglītības zinātņu pētījumos: izpratne, saturs un kritēriji (Ināra Bolgzda)

Pieredzes analīze par jēgpilnas elektroniskās vides un aplikāciju izmantošanu studiju kursa Medicīniskā ķīmija apguvē (Agnese Brangule)

Studiju kursa Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem dzemdniecībā izvērtējums (Anna Miskova, Marina Šarkele, Diāna Andžāne, Oļegs Sabeļnikovs)

Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas jauniešu profesionālās socializācijas veicināšanai (Biruta Briško)

Nepilngadīgie bēgļi un profesionālā izglītība Latvijā (Kitija Bite, Lilija Galle)

Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs (Ivans Jānis Mihailovs, Aira Aija Krūmiņa)

Formatīvā vērtēšana: no teorijas līdz praksei Rīgas Stradiņa universitātē (Rudīte Hahele, Anžela Jurāne-Brēmane)

Studējošo pašvērtējuma prasmes – pašregulējoša studiju procesa sastāvdaļa (Aira Aija Krūmiņa)

Pārbaudes darbu vērtēšanas ticamības pārbaude studiju kursā Molekulārā bioloģija un ģenētika (Aija Strode, Erika Nagle)

E-studiju vides (Moodle) lietošanas iespējas medicīnas izglītības studiju rezultātu uzlabošanā (Sabīne Grīnberga, Atis Kapenieks)

Studentcentrētas studiju pieejas reprezentācija RSU mājaslapā (Baiba Āriņa, Tatjana Koķe, Nora Jansone-Ratinika)

MEDICĪNAS VĒSTURE

Paula Stradiņa māsas un viņu loma medicīnas vēsturē (Maija Pozemkovska)

Ventspils periods bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892–1979) dzīvē (Rita Grāvere)

Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874–1949) (Venta Šidlovska, Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte)

Vācbaltiešu repatriācijas ietekme uz farmāciju Latvijā (1939–1940)(Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska)

Senākais Rīgā iespiestais medicīniska rakstura sacerējums: Daniela Hermaņa De Monstroso Partu... (1596) (Ieva Lībiete, Artis Ērglis)

Pirmā pasaules kara (1914–1918) un Latvijas Neatkarības kara (1918–1920) ietekme uz karavīru psihisko veselību: sekas pagājušā gadsimta 20.–30. gados Latvijā (Inna Gīle)

Zobārstu profesionālo apvienību darbība Latvijā līdz 20. gadsimta 40. gadiem (Ieva Jeļisejeva, Ieva Lībiete, Anda Brinkmane)

Rīgas pilsētas 1. slimnīcas operāciju reģistrācijas žurnāla ieraksti 1918. gada vēsturisko notikumu kontekstā (Edīte Bērziņa)

Airol – pirmais Roche komerciālais medikaments (Juris Salaks)

Atpazītais Rokfellera fonda stipendiāts Frideberts Tēbelis (Arnis Vīksna)

TIESĪBAS

Civilprocesuālo tiesību principa izpratne: teorētiski filozofiskas problēmas aspekts (Ivars Kronis)

Vispārīgo tiesību principu attīstība e-vidē (Uldis Ķinis)

Tiesību un tiesību objektu publiskās reģistrācijas tiesiskā kārtība (Inga Kudeikina)

Trūkumi Ārstniecības riska fonda regulējumā (Aldis Liepiņš)

Politikas plānošanas tiesiskie aspekti (Juris Radzevičs)

Fiziskās personas maksātnespējas procesa organizēšanas problemātika (Inga Eglīte)

Jēdziena intereses interpretācija krimināltiesību normās (Jānis Baumanis)

Procesuāla taisnīguma psiholoģiskās iezīmes policijas darbā (Ritma Kursīte-Nīmante, Margarita Ņesterova)

Cigarešu kontrabanda kā nacionālās drošības apdraudējums (Andrejs Vilks)

Mūsdienu attīstības tendences kriminoloģijā pasaulē (Aldona Kipāne)

Mediācijas jomas speciālistu kvalifikācijas regulējuma problēmas un iespējamie risinājumi (Ligita Landzmane)

Tiesiskā regulējuma problemātika nepilngadīgo personu ārstēšanas procesā (Karina Palkova)

Psihoterapeitu profesionālās darbības tiesiskā pamata dilemma (Ligita Landzmane)

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas prasību ietekme uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas konkurētspēju ārējos tirgos (Daiga Behmane, Anita Villeruša, Uldis Berķis, Anita Kokarēviča, Jūlija Gerasimova)

Legal Nature of Social Insurance (Lauris Bočs)

Tiesiskās apziņas aspekti bērnu un vecāku tiesiskajās attiecībās (Edmunds Freimanis)

Kopīga aizgādība paternitātes noteikšanas gadījumā (Ineta Lilinfelde)

1938. gada 8. decembra Likuma par dalītā īpašuma tiesību atcelšanu pieņemšanas un faktiskās izpildes ietekme uz likumprojekta Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums izstrādi (Jolanta Dinsberga)

Reiderisma izpausmes komercdarbībā un tā tiesiskā daba (Jānis Joksts)

KOMUNIKĀCIJA

Zinātnes komunikācijas pieejas: no sabiedrības informēšanas līdz iesaistīšanai (Justīne Vīķe)

Publiskās komunikācijas neveiksme semiotikas skatījumā (Sergejs Kruks)

Neatkarīgie un pašvaldību dibinātie vietējie mediji Latvijā: vērtības, saturs, auditorija (Anda Rožukalne)

MEDICĪNAS FILOZOFIJA UN BIOĒTIKA

Laika pieredze: trīs filozofiskie modeļi (Uldis Vēgners)

Ķermenis un miesa: fenomenoloģiskais skatījums uz ķermeni (Māra Grīnfelde)

Dzimums un dzimte: dzimumspecifiskas medicīnas piedāvājuma teorētiskās implikācijas (Ginta Vēja)

Seksualitāte kā eksistenciāla kategorija (Vija Sīle, Vents Sīlis)

CRISPR gēnu rediģēšanas metodes ētiskie aspekti (Ivars Neiders)

Spēle (Vija Sīle, Vents Sīlis)

Konferences tēžu grāmata