Pārlekt uz galveno saturu

2013. gada 21. un 22. martā notika gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Šajā vietnē publicētas zinātnisko referātu autoru iesūtītās tēzes atbilstīgi piederībai konferences sekciju tematikai.

  • I sekcija: Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā
  • II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte
  • III sekcija: Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā
  • IV sekcija: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte
  • V sekcija: Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagonstikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā
  • VI sekcija: Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiski, radioloģiski un klīniski pētījumi
  • VII sekcija: Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā
  • VIII sekcija: Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē

 

I sekcija

Konvencionāla un transkatetra aortas vārstuļa implantācija pēc 80 gadu vecuma — intrahospitālie rezultāti (Mārtiņš Kalējs, Pēteris Stradiņš, Ainārs Rudzītis, Inga Narbute, Andis Dombrovskis, Eva Strīķe, Milāna Zabunova, Marina Bērziņa, Ginta Kamzola, Kristīne Būmeistere, Elīna Poikāne, Aleksandra Lāce, Aļona Grāve, Romans Lācis, Andrejs Ērglis)

Transkatetra aortas vārstuļa implantācija Latvijā — agrīnie rezultāti (Pēteris Stradiņš, Mārtiņš Kalējs, Ainārs Rudzītis, Inga Narbute, Andis Dombrovskis, Eva Strīķe, Milāna Zabunova, Marina Bērziņa, Ginta Kamzola, Kristīne Būmeistere, Elīna Poikāne, Aleksandra Lāce, Aļona Grāve, Romans Lācis, Andrejs Ērglis)

Sirds vārstuļu protēzes ar Silzone pārklājumu — pagājuši vairāk kā 10 gadi (Uldis Strazdiņš, Edīte Kulmane, Romans Lācis, Indra Viļumsone)

Cilvēka mitrālā vārstuļa natīvo hordu un mākslīgo PTFE hordu biomehāniskās īpašības (Jānis Pavārs, Pēteris Stradiņš, Romans Lācis, Iveta Ozolanta, Vladimirs Kasjanovs)

Sekvenciālo un izolēto anastamožu tehnika miokarda revaskularizācijas operācijās un agrīnā pēcoperācijas perioda rezultāti (Jānis Volkolakovs, Zvaigznīte Vīksne, Ralfs Kolītis)

Kognitīvie traucējumi pacientiem ar kardiovaskulāro patoloģiju (Linda Kučāne, Andrejs Kalvelis)

Kontraceptīvo metožu lietošanas paradumi reproduktīvā vecuma sievietēm SIA I. Vasaraudzes privātklīnika (Ineta Vasaraudze, Dace Rezeberga, Aivars Lejnieks)

B-tipa nātrijurētiskais peptīds asins serumā un pleiras punktātā — papildu kritērijs pleiras šķidrumu diferenciālajā diagnostikā (Dace Dubava, Romans Bočins, Inga Stuķēna, Alvils Krams, Aivars Lejnieks)

Asins seruma hemoglobīna un ferritīna līmenis 16—45 gadus vecām sievietēm, uzsākot kontracepcijas lietošanu (Ineta Vasaraudze, Dace Rezeberga, Aivars Lejnieks)

25-hydroxyvitamin D status and its impact on skin dendritic cells in patients with metabolic syndrome (Jana Janovska, Jūlija Voicehovska, Regīna Kleina, Jānis Ķīsis, Raimonds Karls, Mihails Ščerbuks)

Sensorimotorās darbības un atmiņas traucējumi pēc 90 un 120 minūšu pārejošas vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas žurkās (Vadims Ķīsis, Līga Zvejniece, Baiba Švalbe, Edijs Vāvers, Edgars Liepiņš, Baiba Mauriņa, Maija Dambrova)

Urīna NGAL noteikšana nieres transplantāta funkcijas izvērtēšanai (Aleksandrs Maļcevs, Jānis Jušinskis, Rafails Rozentāls)

Latvijas iedzīvotāju izlases dzīves kvalitātes rādītāju izpēte (Guna Svence)

Dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latgales reģiona senioriem (Jānis Zaļkalns, Anna Millere, Inga Millere)

Ķermeņa kompozīcijas izmaiņas novecojot (Jānis Zaļkalns, Arturs Balodis, Raitis Bardavskis, Edijs Šmagris)

Dzīves kvalitāte un fiziskā stāvokļa apzināšanās pacientiem ar idiopātisko skoliozi korsetes valkāšanas laikā (Alīna Šilvāne, Anita Vētra, Evita Dubiņina)

Augšstilba kaula proksimālās daļas kaulaudu kvantitatīva histoķīmiska analīze osteoporotiska lūzuma zonā (Sandris Petronis, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers)

Intraoperatīvo komplikāciju veidi un ietekme uz pēcoperācijas redzes asumu pacientiem ar I—III pakāpes lēcas subluksāciju (Juris Vanags, Ēriks Sproģis, Guna Laganovska)

Dzīves kvalitāte un aktīvā novecošana Latgales senioriem: pilotpētījums (Liāna Deklava, Anna Millere, Elīna Millere)

Atsevišķi fiziskās attīstības rādītāji un to izmaiņas Rīgas pilsētas sievietēm dažādās vecuma grupās (Dzintra Kažoka, Jānis Vētra)

Mazā iegurņa parametru vecuma izmaiņas (Oksana Koļesova, Jānis Vētra)

Sieviešu deguna izmēri dažādos laika periodos Latvijā un salīdzinājumā ar atsevišķām populācijām (Dzintra Kažoka, Erika Nagle)

Bronhiālās astmas zāļu lietošanas līdzestība Latvijas pacientiem (Dins Šmits, Kaspars Ozols, Ģirts Briģis)

Dzīves kvalitātes novērtējums sievietēm ar krūts dziedzera audzēju agrīnā ārstēšanās periodā (Linda Celmiņa, Ināra Kalniņa)

RSU studentu aerobās darbaspējas un to izmaiņas studiju laikā (Voldemārs Arnis, Irēna Upeniece, Indra Vinberga, Maruta Hoferte, Indra Kalniņa)

Antropometrisko parametru izmaiņas Rīgas bērniem longitudinālā pētījumā (Anita Oginska, Silvija Umbraško)

Ķermeņa masas un apkārtmēru pieaugums no dzimšanas līdz 6 gadu vecumam (Silvija Umbraško, Anita Oginska, Ilva Duļevska, Ruta Žagare, Ludmila Gavričenkova)

Mutes veselības novērtējums 12 gadus veciem bērniem Latvijā (Simona Skrīvele, Sandra Bērziņa, Inguna Rence-Bambīte, Anda Brinkmane, Egita Senakola)

Evaluation of oxidative stress parameters in patients with metabolic syndrome (Jana Janovska, Jūlija Voicehovska, Jānis Ķīsis, Regīna Kleina, Oskars Rasnačs, Andrejs Šķesters)

Ādas novecošanās pazīmju izvērtēšana pacientiem ar metabolo sindromu pirms un pēc antioksidantu lietošanas (Aleksejs Zavorins, Jana Janovska, Jūlija Voicehovska)

Ar veselības pašvērtējumu asociētie faktori gados veciem cilvēkiem (Jūlija Vasiļevska, Anita Villeruša, Signe Tomsone, Zane Liepiņa)

Agrīnie un vidējie rezultāti pēc Contour Transtar operācijām: defekogrāfijas dažādo atradņu ietekme uz operācijas rezultātiem (Ints Bruņenieks, Aigars Martinsons, Inga Melbārde-Gorkuša, Kaspars Snippe, Aija Kusmane)

Obstruktīva defekācijas sindroma biomehāniskais pamatojums (Ints Bruņenieks, Aigars Martinsons, Vladimirs Kasjanovs)

Tievās zarnas tīrības pakāpe ir atkārīga no pacienta sagatavošanas shēmas (Aleksejs Derovs, Jekaterīna Pavlova, Jeļena Derova, Juris Pokrotnieks)

Autologo cilmes šūnu pielietojums erektīlas disfunkcijas terapijā — jaunākās tendences (Kristaps Bokums, Juris Plonis, Ivars Geldners, Juris Tomašēvics, Egīls Vjaters, Jānis Gardovskis)

Telomēru garums un TGF β ilgstošai radiācijas ietekmei pakļautajiem cilvēkiem (Jeļena Reste, Gunda Zvīgule, Nataļja Kurjāne, Tija Zvagule, Maija Eglīte, Elvīra Hagina, Natālija Gabruševa, Dace Bērziņa, Dagnija Kalniete, Edvīns Miklaševičs)

Tīklenes centrālā biezuma izmaiņas pēc kataraktas operācijas pacientiem ar ārstētu vecuma makulas deģenerācijas eksudatīvo formu (Līga Radecka, Guna Laganovska, Ēriks Elksnis)

Vitreoretinālās izmaiņas pēc tīklenes atslāņošanās operācijas (Maruta Jurjāne, Ēriks Elksnis, Juris Vanags, Guna Laganovska)

Kortikālie dzirdes izsauktie potenciāli: centrālu dzirdes traucējumu medikamentozās terapijas efektivitātes kritērijs (Diāna Raumane, Ligija Ķīse, Ināra Logina)

Parastās egles (Picea abies L.) skuju izejmateriāla piemaisījumu mikroskopiskās atšķiršanas pazīmes (Sanita Siksna, Ilze Bārene, Vilhelmīne Īriste, Irēna Daberte)

The effect of extracted polyphenols from pine, goat willow, black alder on amylase after physiological activation (Jeļena Krasiļņikova, Mark Zalomonson, Alexander Pycha, Gina Lauer, Hanna Eriksson, Gaļina Teliševa)

Fotodinamiskās terapijas efektivitāte Acne vulgaris gadījumā (Kristīne Rozniece)

Lichen planopilaris Latvijā: 15 gadījumu klīniskā un morfoloģiskā analīze (Ilze Leguša, Valērija Groma, Ingmārs Mikažāns)

Lichen planus dermaskopiskas diagnostikas un slimības gaitas prognozēšanas iespējas (Ilze Leguša, Ingmārs Mikažāns, Valērija Groma)

Ginekoloģijas klīnikas pacienšu dzimumdzīves paradumu un seksuālās veselības rādītāju raksturojums (Ieva Briedīte, Gunta Ancāne, Svetlana Ropa)

Totālā antioksidantu statusa noteikšanas prognotiskas izmantošanas iespējas pleiras šķidrumu diagnostikā (Dace Dubava, Madara Tirzīte, Inga Stuķēna, Alvils Krams, Aivars Lejnieks)

 

II Sekcija

Incidence and risk factors of ventricular arrhythmias in patients with acute coronary syndrome - data from Latvian acute coronary syndrome registry 2011(Aija Mača, Oskars Kalējs, Iļja Zakke, Iveta Mintāle, Ginta Kamzola, Milana Zabunova, Elza Siliņa, Agnese Ūdre, Kārlis Trušinskis, Inga Narbute, Sanda Jēgere, Andrejs Ērglis)

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums (Artis Kalniņš, Ieva Strēle, Aivars Lejnieks, Irēna Kurcalte, Aldis Strēlnieks)

Kreisā kambara ģeometrijas rekonstrukcija (pirmā pieredze) ar PARACHUTE korekcijas ierīci pacientiem ar koronāru sirds slimību un kreisā kambara galotnes aneirismu: daudzslāņu datortomogrāfijas izmeklējumi ar sešu mēnešu kontroli (Ligita Zvaigzne, Milāna Zabunova, Inga Narbute, Sanda Jēgere, Andrejs Ērglis)

Influence of hemodilution to coagulation state in patients after on-pump cardiac surgery (Agnese Ozoliņa, Eva Strīķe, Mārīte Daukste, Alvīne Lāce, Indulis Vanags)

Protonu sūkņa inhibitoru ietekme uz klopidogrela hiporesponsivitāti pacientiem pēc ar zālēm pārklāta stenta implantācijas (Inga Urtāne, Gustavs Latkovskis, Agnese Knipše, Laura Pučeta, Aleksandra Aitullina, Andrejs Ērglis)

Medikamentozi modificējamo kardiovaskulāro riska faktoru novērtējums pacientiem pirms perkutānas koronāras intervences (Mārīte Antra Ozoliņa, Kārlis Trušinskis, Rasma Vārna)

Sirdsdarbības frekvence un citi riska faktori pacientiem ar koronāro sirds slimību un respondentiem no vispārējās Latvijas populācijas (Inga Balode, Aldis Rozenbergs, Sanda Jēgere, Iveta Mintāle, Inga Narbute, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis)

Sirdsdarbības frekvences vērtējums ārstu skatījumā (Inga Balode, Sanda Jēgere, Iveta Mintāle, Inga Narbute, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis)

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija (Aldis Strēlnieks, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks, Artis Kalniņš, Ligita Zvaigzne)

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation (Oskars Kalējs, Baiba Lūriņa, Maija Vikmane, Sandis Sakne, Aldis Strēlnieks, Kārlis Trušinskis, Rūdolfs Roze, Olga Lituņenko, Katrīna Puķīte, Aivars Lejnieks)

Holtera monitorēšanas datu pielietošana permanentas mirgošanas aritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā (Irēna Kurcalte, Oskars Kalējs, Renārs Erts, Artis Kalniņš, Aivars Lejnieks)

Sirds išēmijas-reperfūzijas bojājums pēc ēšanas un tukšā dūšā: pētījumi žurku eksperimentālajos modeļos (Marina Makrecka, Jānis Kūka, Reinis Vilšķērsts, Edgars Liepiņš, Maija Dambrova)

Depresijas sociāldemogrāfiskais raksturojums Latvijas vispārējā populācijā (Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns, Mārcis Trapencieris, Sigita Sniķere)

Latvijas vispārējās populācijas divu dažādu depresijas prevalences mērījumu rezultātu salīdzinājums (Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns, Mārcis Trapencieris, Sigita Sniķere)

Depresijas atpazīšanas un diagnosticēšanas problemātika ģimenes ārstu praksēs (Maija Lefa)

Dzimuma identitātes traucējumi – Latvijas statistika (Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra dati) (Marina Loseviča, Aleksandra Koņevņina)

Personality profile of patients with first episode acute and transient psychotic disorder (Marija Rusaka, Elmārs Rancāns)

Bērnībā ģimenē pieredzētās vardarbības saistība ar jauniešu veselības pašvērtējumu (Lauma Spriņģe, Iveta Pudule, Biruta Velika, Daiga Grīnberga, Anita Villeruša)

Bērnu baiļu no zobārsta saistība ar mutes dobuma stāvokli un dažādiem psihosociāliem faktoriem 4–12 gadu vecumā (Līga Kroniņa, Rūta Care, Malgožata Raščevska)

Bispektrālais indekss miegainības objektīvai noteikšanai obstruktīvas miega apnojas pacientiem (Juris Svaža, Iveta Indriksone)

Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja RSU medicīnas studentiem (Artūrs Utināns, Gunta Ancāne, Jānis Vētra)

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā: sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu (Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Māris Taube)

Potenciāli zaudētie mūža gadi alkohola lietošanas dēļ (Jolanta Skrule, Mārcis Trapencieris, Ģirts Briģis)

Narkoloģisko pacientu sociālais intelekts (Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone)

Vides psiholoģija – Latvijā maz pētīta veselības sistēmas sastāvdaļa (Renāte Čaupale, Sandra Mihailova)

Asinsrites atjaunošanu ietekmējošie faktori sirdsdarbības apstāšanās gadījumos (Anita Kalēja, Indulis Vanags)

Atsāpināšanas īpatnības pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas intensīvās terapijas nodaļā (Baiba Arkliņa, Kristīna Pitkeviča, Vladimirs Harlamovs, Eva Strīķe, Romans Lācis)

Vispārējās anestēzijas un oksigenācijas nodrošinājums ar laringeālo cauruli (Marina Šarkele, Indulis Vanags, Kristīne Šapovalova, Ilze Eglīte, Antoņina Sondore)

Neiroaksiālā anestēzija plastiskajā operatīvajā ginekoloģijā (Kristīne Šapovalova, Marina Šarkele, Antoņina Sondore, Jānis Nemme, Indulis Vanags)

Alfa(2)-adrenerģiskais agonists klonidīns reģionālās anestēzijas praksē (Ilze Eglīte, Marina Šarkele, Kristīne Šapovalova, Antoņina Sondore, Indulis Vanags)

Sepsis in orthopaedic surgery: epidemiology, microbiology, treatment, consequences (Iveta Golubovska, Elena Solovjova, Dace Vīgante, Aleksejs Miščuks, Vitolds Jurkevičs)

Vispārējās anestēzijas realizācija pacientiem ar neiromuskulāro patoloģiju (Iveta Daukšte, Kristīne Šapovalova, Marina Šarkele, Indulis Vanags, Antoņina Sondore)

Jauns sigma-1 receptoru pozitīvs allostērisks modulators ar atmiņu uzlabojošu darbību (Edijs Vāvers, Līga Zvejniece, Vadims Ķīsis, Baiba Švalbe, Reinis Vilšķērsts, Maija Dambrova)

Mildronāts samazina pro-aterogēnā metabolīta trimetilamīna n-oksīda koncentrāciju asins plazmā (Elīna Škapare, Ilze Konrāde, Edgars Liepiņš, Eduards Sevastjanovs, Ivars Kalviņš, Maija Dambrova)

The Latvian ephedrone story: an overview of 10 years of research (Ainārs Stepens)

Hroniska pankreatīta patoģenētiskā medikamentozā terapija (Larisa Umnova, Grigorijs Orļikovs, Jūlija Voicehovska, Ilze Pļaviņa)

Salvinorin A: forensic and toxicological aspects (Jevgeņijs Volgrams, Leonīds Hodasevičs, Tatjana Hodaseviča, Astrīda Stirna)

Magnija nitrāta ievadīšanas ietekme uz hipertensijas izraisītajām komplikācijām (Reinis Vilšķērsts, Jānis Kūka, Edgars Liepiņš, Ivars Kalviņš, Maija Dambrova)

Apakšējo ekstremitāšu funkcionālo traucējumu analīze pacientiem pēc politraumas (Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Zane Pavāre, Tatjana Anaņjeva, Aleksejs Smolovs)

Cukura diabēta pacientu pēdu pašaprūpes veselības uzvedības saistība ar pašefektivitāti, zināšanām par pēdu pašaprūpi un subjektīvās kontroles lokusu (Gunta Freimane, Kristīne Mārtinsone, Ingvars Rasa, Inese Pavliņa)

Atkārtotu cerebrovaskulāru incidentu un riska faktoru korekcijas novērtējums pacientiem ar tranzitoru išēmisku lēkmi (Solveiga Valtiņa-Briģe, Irina Ivanova, Līga Tatjana Šumilova, Evija Miglāne)

Vai gastrīna-17 pazeminātu līmeni var izmantot kā gastroezofageāla atvilņa slimības marķieri? (Georgijs Moisejevs, Ilva Daugule, Agnese Ruskule, Dace Rudzīte, Inta Liepniece-Karele, Ivars Tolmanis, Aigars Vanags, Mārcis Leja)

Terapijas pielietojums augsta un zema riska pacientiem ar kuņģa-zarnu trakta asiņošanu P. Stradiņa KUS Neatliekamās medicīnas centrā (Poļina Zaļizko, Agnese Ozoliņa, Valērijs Ratobiļskis, Indulis Vanags)

Uztura paradumu izplatība un tendences pusaudžiem Latvijā 2002.–2010. gadā (Iveta Pudule, Biruta Velika, Daiga Grīnberga, Anita Villeruša)

Legionella pneumophila izplatība dzeramā ūdens apgādes sistēmā daudzdzīvokļu mājsaimniecībās Rīgā (Olga Valciņa, Daina Pūle, Svetlana Makarova, Aivars Bērziņš, Angelika Krūmiņa)

Urīnskābes un metaboliskā sindroma bioķīmisko kritēriju pārmaiņas saistībā ar ķermeņa masu (Ilze Skuja, Gita Krieviņa, Dana Vanaģele, Inga Stuķēna, Andrejs Kalvelis, Aivars Lejnieks)

Kserostomijas riska faktori: sistemātisks literatūras pārskats (Baiba Grīnberga, Ilze Maldupa, Anda Brinkmane)

Cirkonija keramikas pielietošana zobu protezēšanā (Nikolajs Matilevičs, Antra Ragauska)

Pēkšņas kardiālas nāves notikumu analīze cilvēkiem līdz 35 gadu vecumam (Jolanta Vamze, Mihails Puškins, Ligita Zvaigzne, Ainārs Rudzītis, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks)

Sirds resinhronizācijas terapijas ietekme uz pacientu subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru izmaiņām 12 mēnešus pēc ierīces implantācijas (Maija Vikmane, Olga Semjonova, Ginta Kamzola, Nikolajs Ņesterovičs, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks)

Koagulācijas rādītāju izmaiņas atkarībā no mākslīgās asinsrites ilguma pacientiem sirds operāciju laikā un pēcoperācijas periodā (Nadežda Kovaļova, Agnese Ozoliņa, Ivita Freiberga,Alvīne Lāce, Eva Strīķe)

Sudden death in young — causes and morphological finding. Data from Latvian register from year 2011 (Jolanta Vamze, Mihails Puškins, Ligita Zvaigzne, Ainārs Rudzītis, Kristīne Jubele, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks)

Pulmonālās arteriālās hipertensijas epidemioloģija Latvijā (Andris Skride, Renāte Akermane, Ainārs Rudzītis, Andrejs Ērglis)

Ankilozējošā spondilīta slimības aktivitātes saistība ar sirds un asinsvadu slimību attīstības riska faktoriem (Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Evita Sikora, Sarmīte Ābelīte, Ineta Astiča, Laila Zepa, Liene Ņikitina-Zaķe, Daina Andersone, Aivars Lejnieks)

Likumdošanas ietekme uz pasīvās smēķēšanas izplatību darbavietās saistībā ar sociālekonomiskajiem faktoriem Latvijā (Daiga Grīnberga, Iveta Pudule, Biruta Velika)

Cigarešu pieejamība 13–15 gadīgiem smēķējošiem jauniešiem Latvijā (Biruta Velika, Iveta Pudule, Daiga Grīnberga)

Pusaudžiem draudzīgi veselības pakalpojumi: reproduktīvā un seksuālā veselība (Svetlana Volkova)

Biroja darba vides mikroklimata mērījumi (Svetlana Lakiša, Mairita Grāvele, Dagmāra Sprūdža, Ivars Vanadziņš)

Stresa marķiera kortizola noteikšanas iespējas siekalās (Inese Mārtiņsone, Ņina Rusakova, Laura Vizbule, Mārīte-Ārija Baķe)

Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana pēdējos 10 gados (Jānis Dundurs, Zane Fromane, Jūlija Gušča, Ženija Roja)

Kardiālas autonomas neiropātijas sastopamība Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku vidū (Jānis Mednieks, Iļja Noviks, Evija Valēviča, Tija Zvagule, Ināra Logina)

Albumīna saistību centru raksturojums pacientiem un Černobiļas avārijas seku likvldētājiem ar 2. tipa cukura diabētu (2TCD) (Tija Zvagule, Inta Kalniņa, Nataļja Kurjāne, Jeļena Reste, Elena Kirilova, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Natālija Gabruševa, Georgijs Kirilovs, Svetlana Gonta, Evija Pīmane)

Oglekļa dioksīda koncentrācija iekštelpu gaisā kā ventilācijas sistēmas raksturlielums (Mairita Grāvele, Svetlana Lakiša, Dagmāra Sprūdža, Ivars Vanadziņš)

Work related muscular skeletal disorders and workload among social workers and social care workers (Ženija Roja, Valdis Kaļķis, Zigrīda Zepa, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis)

Settlement protection against noise (Jānis Dundurs, Miervaldis Lācis)

New occupational noise valuation method (Jānis Dundurs, Miervaldis Lācis)

Antigangliozīdu antivielu profils Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas pacientiem 2011.–2012. gadā (Jānis Mednieks, Iļja Noviks, Inta Jaunalksne, Viktorija Ķēniņa, Andrejs Millers)

Antifosfolipīdu un antinukleāro antivielu prevalence multiplās sklerozes pacientiem RAKUS „Gaiļezers” (Lana Vainšteine, Inese Mihailova)

Funkcionēšanas ierobežojumi 2–7 gadus veciem bērniem ar cerebrālo trieku (Dace Bērtule, Anita Vētra)

Asinsvadu reakcijas īpatnības personām ar migrēnu (Aelita Plinta, Ināra Logina, Pēteris Tretjakovs, Renārs Erts, Līga Mekša, Inga Kalere, Guntis Bahs)

The role of podometry on health-related quality of life of patient with non-specific musculoskeletal disorders (Маrija Avota, Andrejs Avots)

Kombinētā preparāta Grinvitals Cereloba® Plus ilgstošas pielietošanas efektivitātes izvērtēšana 2. tipa cukura dibēta slimniekiem (Alise Silova, Andrejs Šķesters, Ņina Rusakova, Līga Lārmane, Nijole Savickiene, Asta Spadiene)

Correlation among anthropometric, liver transferase and hepatic density values in clinically healthy overweight and obese men and women (Vija Siliņa, Mesfin K. Tessma, Ilze Jakobsone, Guntis Bahs)

Nutritional status assessment of hemodialysis patients (Tatjana Tepo, Ieva Ziediņa)

Seruma adhēzijas molekulu saistība ar zemādas un viscerālo taukaudu segmentāru lokalizāciju (Gita Krieviņa, Ilze Skuja, Vija Siliņa, Pēteris Tretjakovs)

The efficacy of vardenafil treatment and couple therapy in diabetic patients with erectile dysfunction (Ināra Roja, Ženija Roja, Jānis Zaļkalns)

PCSK9, UGT1A1 un LEP gēnu polimorfismu saistība ar seruma lipīdiem pacientiem ar dislipidēmiju (Agnese Zariņa, Linda Piekuse, Madara Kreile, Dace Juhnēviča, Kārlis Trušinskis, Sandra Gintere)

IL-1α, IL-10 un PGP 9.5 ekspresija iedzimtu gremošanas trakta saaugumu skartajos audos (Benita Krivicka, Māra Pilmane, Olafs Volrāts)

DRB1*01:01 gēna mutācijas izpēte 2. eksonā HIV/AIDS pacientiem (Diana Kasjko, Vladislavs Jasinskis, Jelena Eglīte, Elīna Dobele, Lilija Kovaļčuka, Gunta Stūre, Ludmila Vīksna)

HLA genetic polymorphisms’ inheritance associated with rapid progression of human immunodeficiency virus type 1 infection (Vladislavs Jasinskis, Diāna Kasjko, Jeļena Eglīte, Elīna Dobele, Lilija Kovaļčuka, Ludmila Vīksna, Gunta Stūre)

Resnās zarnas primāra eozinofila gastrointestināla traucējuma morfoloģiskā izpēte biopsiju materiālā (Silvija Roga, Tatjana Karpovska, Solvita Kuļezņova, Ilze Černovska, Ilana Vasiļjeva)

Psihosociālā riska faktori bērniem ar funkcionālām somatiskām saslimšanām primārās aprūpes praksēs (Andis Užāns, Gunta Užāne, Gunta Ancāne)

Psihiskie traucējumi metadona ilgtermiņa farmakoterapijas pacientiem (Sarmīte Skaida, Astrīda Stirna, Dmitrijs Kolobovs)

TGF-β1 ekspresijas raksturojums CNS insula, corpus striatum, un substantia nigra rajonos atkarību izraisošu vielu lietošanas gadījumos (Sandra Skuja, Valērija Groma, Ojārs Teteris, Ginta Pogule, Kristīne Rāviņa)

Alerģiska kontaktdermatīta biežākie izraisītāji 2007.–2012. gadā Latvijā veiktajos ādas aplikācijas testos, to saistība ar profesijām (Jānis Ķīsis, Kristīne Cīrule, Adīne Šepte, Ieva Saulīte, Aleksejs Zavorins)

Antimikrobo peptīdu un iekaisuma citokīnu izvērtējums psoriāzes pacienta ādā (Elga Sidhoma, Māra Pilmane, Jānis Ķīsis, Tamer Sidhom)

Trihinelozes aktualitāte sabiedrības veselības un bioloģijas nozares skatījumā (Ludmila Zinčenko, Gunita Deksne, Eduards Bakasejevs, Inese Gavarāne, Irina Lucenko, Muza Kirjušina, Angelika Krūmiņa)

Priekšējās kameras intraokulāro lēcu implantācijas iemeslu analīze P. Stradiņa KUS 2012. gadā (Artūrs Zemītis, Ēriks Elksnis, Guna Laganovska)

Impact of severe dental caries on oral health-related quality of life of preschool children (Baiba Pulkstene, Ilona Viduskalne, Egita Senakola, Anda Brinkmane, Renārs Erts)

Kariesa (pudeļu kariesa) riska faktori pēc SIA RSU Stomatoloģijas institūts bērnu nodaļas datiem (Rūta Care, Laila Ludbārža-Trušele)

Grūtnieču un viņu viengadīgo bērnu mutes dobuma stāvokļa novērtējums (Inga Rendeniece, Anda Brinkmane, Rūta Care)

Deguna un aizdegunes gļotādas audu apoptozes noteikšana pacientiem ar aizdegunes tecēšanas sindromu (Gunta Sumeraga, Māra Pilmane, Ligija Ķīse)

Stirilpiridīnu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un antiradikālās aktivitātes izvērtēšana (Klāvs Pajuste, Kārlis Pajuste, Mārtiņš Ruciņš, Marina Gosteva, Dace Bandere, Aiva Plotniece)

D vitamīna līmeņa noteikšana imunologu klīniskajā praksē (Inta Jaunalksne, Tatjana Romanova, Natālija Gerula, Jeļena Serova)

Clinical trials of orphan drugs in Latvia (Konstantīns Logviss, Dainis Krieviņš, Santa Purviņa)

Plaušu artēriju trombembolijas varianti ārsta patologa praksē (Regīna Kleina, Ivanda Franckēviča, Andris Šmits, Daina Lutinska)

Plaušu emfizēmas morfoloģiskais veids pacientiem ar spontānu pneimotoraksu (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Centrālo vēnu katetrizācija: konvencionālās un ultrasonoskopijas kontroles metožu salīdzinājums (Samanta Prīdāne, Oļegs Sabeļņikovs)

Subhoriālas hematomas ietekme uz grūtniecību draudoša aborta gadījumā (Jurijs Lapidus, Dace Rezeberga)

III sekcija

Masalu un masaliņu diagnostikas un vīrusu cirkulācijas monitoringa laboratorisko metožu efektivitāte Latvijā (Tatjana Kolupajeva, Svetlana Cvetkova, Natālija Repuščenko, Anastasija Aniščenko, Natālija Zamjatina, Larisa Firstova, Galina Rjazanceva, Frīda Arša, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Garā klepus uzliesmojums 2012. gadā. Pusaudžu un pieaugušo imunizācijas nepieciešamības izvērtējums (Larisa Savrasova, Irina Lucenko, Anita Brila, Jurijs Perevoščikovs, Dzintars Mozgis, Inga Šmate)

Vējbakas Latvijā: vakcinācijas ietekme uz slimības epidemioloģiju (Ieva Kantsone, Irina Lucenko, Anita Brila, Jurijs Perevoščikovs, Dzintars Mozgis, Inga Šmate)

Akūta respiratora distresa sindroma diagnostisko kritēriju pielietojums Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā (Marina Šarkele, Oļegs Sabeļņikovs, Indulis Vanags)

An observational study on causative agents of bloodstream infections in Rīga Pauls Stradiņš Clinical University hospital intensive care units in 2011 (Signe Vilcāne, Pauls Aldiņš, Arta Olga Balode, Ingus Skadiņš)

Neprecizētu encefalopātiju, ar cilvēka herpesvīrusa 6 infekcijas marķieru klātbūtni, morfoloģiskā izpēte (Silvija Roga, Ilze Černovska, Ilana Vasiļjeva, Ilze Štrumfa, Uldis Berķis, Santa Rasa, Svetlana Čapenko, Modra Murovska)

Interleikīna-10 ekspresijas līmenis beta-herpesvīrusu koinfekcijas gadījumā pacientiem ar mialģisko encefalomielītu/hroniskā noguruma sindromu (Santa Rasa, Svetlana Čapenko, Angelika Krūmiņa,Zaiga Nora-Krūkle, Agnija Roce, Modra Murovska)

Cilvēka parvovīrusa B19 latenta un aktīva infekcija vairogdziedzera daivās pacientiem ar dažādām vairogdziedzera slimībām (Sabīne Grāvelsiņa, Svetlana Čapenko, Zaiga Nora-Krūkle, Alīna Sultanova, Agnija Roce, Egīls Cunskis, Modra Murovska)

Akūts retrovīrusa sindroms — aktualitāte un problēmas Latvijā (Gunta Stūre, Indra Zeltiņa, Anastasija Šangirejeva, Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle)

Tick-borne encephalitis in Latvia 1973–2009: epidemiology, clinical features and sequelae (Guntis Karelis, Antra Bormane, Ināra Logina, Irina Lucenko, Normunds Sūna, Angelika Krūmiņa, Michael Donaghy, Rihards Ļūļēns, Deniss Lukjančiks, Ilze Seržante)

Patoloģiskas maksts mikrofloras ietekme uz grūtniecības iznākumu (Jana Žodžika, Dace Rezeberga, Olga Vasina)

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem (Ilze Ekšteina, Natālija Sevastjanova, Andrejs Ivanovs, Sniedze Laivacuma, Kristīne Ābeltiņa, Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle, Valentīna Sondore, Ludmila Vīksna)

HIV-1 zāļu rezistence pacientiem ar pirmās izvēles antiretrovirālās terapijas neveiksmi Latvijā 2009.–2011. gados (Diāna Dušacka, Ludmila Guseva, Tatjana Kolupajeva, Anastasija Šangirejeva, Inga Januškevica, Valentīna Sitkare, Jeļena Storoženko, Ludmila Vīksna, Baiba Rozentāle)

Autoantibody prevalence in chronic hepatitis C patients in Latvia (Elvīra Hagina, Frīda Arša, Velga Ķūse, Jeļena Eglīte, Artūrs Sočņevs,Ludmila Vīksna)

Immunogenetic markers in Latvian patients with Borrelia burgdorferi infection (Lilija Kovaļčuka, Jeļena Eglīte, Diāna Kasjko, Elīna Dobele, Irina Lucenko, Sandra Gintere, Māra Zālīte, Ludmila Vīksna, Angelika Krūmiņa)

Enterobaktēriju producēto paplašināta spektra β-laktamāžu un karbapenemāžu noteikšana (Marija Dončaka, Ruta Pabērza, Lilija Lužbinska, Solvita Selderiņa, Sandra Leja, Jeļena Galajeva, Gatis Pakarna, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Neisseria gonorrhoeae antibakteriālās jutības raksturojums Latvijā (Gatis Pakarna, Vera Bondareva, Solvita Selderiņa, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu gramnegatīvu baktēriju izraisīto iekaisīgo izmaiņu lokalizācija un antibakteriālā jutība (Una Caune, Angelika Krūmiņa, Aivars Lejnieks, Dzintars Ozoliņš, Aija Žileviča)

Onihomikozes skarta naga imūnhistoķīmiskais izmeklējums (Olga Zaikovska, Māra Pilmane, Jānis Ķīsis)

Ehinokokozes medikamentozās ārstēšanas rezultāti Latvijā (Sniedze Laivacuma, Ludmila Vīksna)

Arcobacter sugu nozīme kā cilvēka un dzīvnieku patogēniem (Ilze Strepmane, Kristiāna Lapiņa)

Salmonella spp. tipu daudzveidības noteikšana ar pulsējošā lauka gēla elektroforēzi (PFGE) (Oksana Savicka, Jeļena Galajeva, Diāna Dušacka, Solvita Selderiņa, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

M. tuberculosis infekcijas transmisijas biežuma noteikšana no infekcijas avota uz bērnu atkarībā no kontakta veida (Anda Nodieva, Inta Jansone, Iveta Ozere, Ģirts Šķenders, Olga Bobrikova, Zita Lauska, Matīss Baušķenieks, Vija Riekstiņa, Viesturs Baumanis)

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības stacionārā ārstētiem bērniem (Zanda Pučuka, Alla Silova, Dace Bērziņa, Dace Gardovska, Arta Balode, Ilze Grope)

S. pneumoniae serotipu izplatība un antimikrobā jutība Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā laikā no 2008. līdz 2012. gadam (Alla Silova, Zanda Pučuka, Dace Bērziņa, Ilze Grope, Dace Rudzīte, Edvīns Miklaševičs, Arta Balode)

HIV un grūtniecība. Pieredze Latvijā (2008.–2011. g.) (Anastasija Šangirejeva, Gunta Stūre, Indra Zeltiņa, Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle)

HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā (2011.–2012. g.)(Anastasija Šangirejeva, Indra Zeltiņa, Gunta Stūre, Inga Januškeviča, Gunita Saulīte, Baiba Rozentāle)

Endotoxin in serum of HIV infected patients (Inga Januškeviča, Kristīne Ābeltiņa, Anastasija Šangirejeva, Natalija Sevastjanova, Valentīna Sondore, Ludmila Vīksna, Baiba Rozentāle)

The Reactivation of Immunomodulating Beta-Herpesvirus Infection in Patients Undergoing  Microvascular Free Flap Surgeries and Its Association with the Surgical Outcome (Arnis Vilks, Santa Rasa, Romans Dzalbs, Modra Murovska, Biruta Mamaja)

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija veseliem bērniem Latvijā vecuma grupā no 1 līdz 24 mēnešiem (Alina Prokofjeva, Zanda Pučuka, Alla Silova, Arta Balode, Dace Gardovska, Ilze Grope)

Tuberkulozes slimnieku sociāli ekonomiskais portrets (Andrejs Ivanovs, Ieva Salmane-Kuļikovska, Ludmila Vīksna)

Asiņošanas iemeslu izvērtējums pēc aknu punkcijas biopsijas Latvijas Infektoloģijas centrā (Ilze Ābrāma, Ieva Tolmane, Jāzeps Keišs, Baiba Rozentāle)

 

IV sekcija

Perinatālā mirstība Latvijā, to ietekmējošie faktori (Dace Rezeberga, Ilze Kreicberga, Agnese Stūrmane, Rauls Vēliņš)

Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kategoriju kopu lietošana bērnu ar cerebrālo trieku veselības stāvokļa un rehabilitācijas procesa raksturošanai (Lolita Cibule, Evita Gudakovska)

Ģimenes ar pirmsskolas vecuma bērnu ar cerebrālo trieku specifiskās vajadzības (Dace Bērtule, Anita Vētra)

Lipīdu profila izmaiņas smēķējošiem pusaudžiem ar aptaukošanos (Jurgita Gailīte, Ieva Strēle, Una Lauga-Tuņina, Ināra Kirillova, Dace Gardovska, Iveta Dzīvīte-Krišāne)

Fiziskā attīstība HIV inficētiem bērniem pubertātes periodā (Jevģenija Mišurenko, Diāna Dušacka, Ludmila Guseva, Tatjana Kolupaeva, Jeļena Storoženko, Velga Ķūse, Valentīna Sitkare, Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle)

Drudža vadības algoritmu pētniecība bērniem (Jana Pavāre, Ilze Grope, Vilnis Grīnbergs, Reinis Balmaks, Linda Rautiainena, Dace Gardovska)

Citokīnu pārmaiņas akūta posttraumatiska pankreatīta (PTRP) eksperimentālā modelī Wistar žurkām (Edgars Zarembo, Olga Mežale, Aigars Pētersons)

Treatment of the varicose veins of esophagus and stomach in children with portal hypertension (Olafs Volrāts, Aigars Pētersons, Māra Pilmane)

Open heart surgery associated renal dysfunction in children (Jēkabs Krastiņš, Zane Straume, Jānis Auziņš, Aigars Pētersons, Aivars Pētersons)

Citokīnu ekspresija venozajās asinīs bērniem ar dažādu smaguma pakāpju galvas traumām (Arta Bārzdiņa, Māra Pilmane, Aigars Pētersons, Pēteris Tretjakovs)

Matricas metālproteināzes dažāda vecuma pēcdzemdību placentās (Ilze Kreicberga, Māra Pilmane, Dace Rezeberga)

Submikroskopisku hromosomu aberāciju noteikšana ar SNP genotipēšanas metodi bērniem ar attīstibas aizturi un iedzimtām anomālijām (Aigars Dzalbs, Dagnija Kalniete, Zita Krūmiņa, Daiga Bauze, Edvīns Miklaševičs, Rita Lugovska)

Temporomandibulāro locītavu artrīta diagnostika un terapija juvenila idiopātiska artrīta pacientiem (Valda Staņēviča, Zane Dāvidsone, Ruta Šantere, Zane Krišjāne, Ilga Urtāne)

Bioloģiskās terapijas efektivitāte pacientiem ar poliartikulāru un sistēmas juvenilu idiopātisku artrītu (Irina Kajuna, Ruta Šantere, Valda Staņēviča)

TNF-α gēna polimorfisms juvenila idiopātiska artrīta pacientiem (Arina Lazareva, Jeļena Eglīte, Valda Staņēviča)

Pieloureterālā segmenta biomehāniskās īpašības zīdaiņiem (Daila Pugačevska, Aigars Pētersons, Vladimirs Kasjanovs, Ainārs Ģīlis, Jānis Dobelis, Ivars Melderis)

Autokorekcija koriģējošā korsetē pie idiopātiskas skoliozes (Gundars Rusovs, Elīna Potapova, Aivars Vētra)

Testikulārās un paratestikulārās patoloģijas histoloģiskie pētījumi (Ludmila Sokolova, Ivars Melderis, Ivanda Franckeviča, Valentīna Heimane)

Flow cytometry is significantly more sensitive than routine microscopy for detecting peripheral blasts in pediatric acute lymphoblastic leukemia (Irina Šakalova, Sergejs Ņikuļšins, Žanna Kovaļova, Iveta Tolstikova, Dagne Grāvele)

Blast cell phenotype defined by flow cytometry correlates with clinical features and prognosis in pediatric acute lymphoblastic leukemia (Anna Kuzina, Sergejs Ņikuļšins, Žanna Kovaļova, Anda Bārtule, Dagne Grāvele)

Krona slimības ķirurģiska ārstēšana:Bērnu KUS pieredze 2008.–2012. g.(Jeļena Lobačeva, Ieva Eglīte, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons)

Citokīnu koncentrācijas izmaiņas serumā akūta apendicīta (AAp) un akūta mezenteriāla limfadenīta (AMLa) diagnostikā bērniem (Astra Zviedre, Arnis Eņģelis, Pēteris Tretjakovs, Aigars Pētersons, Mohits Kakars)

Iekaisuma mediatoru loma jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta diagnostikā (Ilze Meldere, Pēteris Tretjakovs, Aigars Pētersons, Zane Ābola)

Tumora nekrozes faktora -α, monocītu hemotaktiskā proteīna-1 un interleikīna-8 pārmaiņas grūtniecības laikā un to saistība ar mātes adipozitāti (Karlīna Elksne, Zane Pauniņa, Antra Jurka, Dace Rezeberga, Pēteris Tretjakovs)

Iedzimta multifokāla ģeneralizēta Langerhansa šūnu histiocitoze (Ivanda Franckeviča, Sergejs Ņikuļšins, Amanda Smildzere, Daiga Kviļūna)

Respiratorā sincitiālā vīrusa molekulārā epidemioloģija trīs sekojošu sezonu laikā (Irina Ribakova, Reinis Balmaks, Ilze Grope, Dace Gardovska, Andris Kazāks)

Īsa laika perioda (72 h) atkārtotu stacionēšanas gadījumu analīze Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā (Jana Pavāre, Kristina Urbanoviča, Tatjana Titova)

Pētījums par iedzimtu kataraktu skrīninga metodi un iespējām (Sandra Valeiņa, Maira Pastare, Marija Klindžāne)

Pirmā pieredze 24 stundu arteriālā asinsspiediena monitorēšanā bērniem (Elīna Ligere, Ingūna Lubaua, Inga Lāce, Inta Bergmane, Vita Knauere, Aris Lācis, Valts Ozoliņš)

V sekcija

Prostatas vēža ārstēšanas īpatnības Latvijā pēdējos 20 gados (Juris Plonis, Kristaps Bokums, Vinita Cauce, Artūrs Šorubalko, Ivars Geldners, Pēteris Vaganovs,Edvīns Miklašēvics, Egīls Vjaters, Jānis Gardovskis)

Prostatas vēža epidemioloģija Latvijā: izmaiņas pēdējos 20 gados (Juris Plonis, Kristaps Bokums, Vinita Cauce, Pēteris Vaganovs, Edvīns Miklašēvics, Ivars Geldners, Egīls Vjaters, Jānis Gardovskis)

Lignānu metabolisms priekšdziedzera vēža pacientiem un kontroles grupā (Laila Meija, Vinita Cauce, Gita Ignace, Rafaels Joffe, Inese Siksna, Vilnis Lietuvietis, Aivars Lejnieks)

Alternatīva venozā pieeja onkoloģisko pacientu terapijā: 3 gadu pieredze (Andrejs Vanags, Māra Šneidere, Genādijs Trofimovičs)

Kuņģa vēža pacientu ģimenes onkoloģiskās anamnēzes un morfoloģisko datu analīze (Jeļena Pogodina, Genadijs Trofimovičs, Edvīns Miklaševičs)

Nieres vēža epidemioloģijas pēdējās desmitgades tendences (Pēteris Vaganovs, Kristaps Bokums, Juris Plonis, Edvīns Miklašēvics, Ivars Geldners, Egīls Vjaters, Jānis Gardovskis)

Atteikumu iemesli piedalīties kolorektālā vēža skrīningā: Latvijas pilotpētījuma rezultāti (Una Kojalo, Daiga Šantare, Iveta Bebriša, Mārcis Leja, Ģirts Briģis)

Adjuvant chemotherapy prognostic programs adjuvant! Online and predict: are they suitable for BRCA1 – associated breast cancer patients?(Grigorijs Plakhins, Arvīds Irmejs, Genādijs Trofimovičs, Gunta Purkalne, Edvīns Miklaševičs, Jānis Gardovskis)

A better prognosis for BRCA1 mutation carriers among triple-negative breast cancers (Jeļena Maksimenko, Arvīds Irmejs, Genādijs Trofimovičs, Edvīns Miklaševičs)

MiRNS ekspresijas atšķirības TN pārmantotos un TN sporādiskos krūts vēža audos un dažāda apakštipa krūts vēža audos (Dagnija Kalniete, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Arvīds Irmejs, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis, Edvīns Miklaševičs)

KRAS SNP rs61764370 ietekme uz krūts vēža attīstību un pacienšu dzīvildzi (Dace Bērziņa, Gunda Zvīgule, Laura Ozoliņa, Evita Sīle, Dagnija Kalniete, Miki Nakazawa Miklaševiča, Jānis Gardovskis, Edvīns Miklaševičs)

Bazalioma galvas un kakla rajonā: faktori, kas norāda uz audzēju agresivitāti (Egils Korņevs, Anna Kazanceva, Juris Tārs, Gunārs Lauskis)

Adjuvantas staru terapijas ietekme uz olnīcu funkciju pacientēm ar dzemdes kakla vēzi (Ronalds Mačuks, Natālija Bērza)

Acs plakstiņa bazālšūnu vēža lāzerķirurģija (Aleksandrs Derjabo, Ingrīda Čēma)

Kuņģa ļaundabīgo audzēju ķirurģiskās ārstēšanas iespējas un rezultāti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (Andrejs Vanags, Lelde Baklāne, Ilze Štrumfa, Genādijs Trofimovičs)

Kuņģa iekaisuma fibroīds polips – nozīmīgas asiņošanas rets cēlonis (Tatjana Bogdanova, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) raksturojums radikālu kuņģa vēža operāciju materiālā (Tatjana Bogdanova, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

HER2 ekspresija difūzos un intestinālos kuņģa vēžos (Tatjana Bogdanova, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Citokeratīnu profils un CDX2 ekspresija aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā un aizkuņģa dziedzera izvados (Zane Simtniece, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Māris Pavārs, Jānis Gardovskis)

Kuņģa švannoma – rets, diagnostiski svarīgs mezenhimāls audzējs (Arvīds Jakovļevs, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Aizkuņģa dziedzera audzēja morfoloģiskās izmeklēšanas protokola izveide (Zane Simtniece, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Māris Pavārs, Jānis Gardovskis)

Plaušu limfangioleiomiomatozes klīnisks, morfoloģisks un imūnhistoķīmisks raksturojums (Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Inese Driķe, Andrejs Vanags, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis)

Plaušu un krūšu kurvja sienas lokalizēta amiloidoze (Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Guna Volanska, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis)

Ciklīnu D1 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze (Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Dainis Balodis, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis)

KRAS un CEA kā metastātiska kolorektālā vēža prognostiskie marķieri (Elīna Skuja, Dagnija Kalniete, Gunta Purkalne, Edvīns Miklaševičs)

Neoadjuvanta kombinēta staru-ķīmijterapija lokāli izplatīta taisnās zarnas vēža ārstēšanā (Elīna Skuja, Artūrs Šorubalko, Gunta Purkalne, Edvīns Miklaševičs)

Dynamic magnetic field increases transduction efficacy of GFP-modTAT into prostate carcinoma PC3 cells (Svetlana Kozireva, Dace Avotiņa, Andrejs Karpovs, Maksims Čistjakovs, Mihails Bariševs)

Klimaktēriskā simptomātika pacientēm pēc dzemdes kakla vēža terapijas (Ronalds Mačuks, Natālija Bērza)

Histeroskopijas loma endometrija patoloģijas gadījumā (Jekaterina Vasiļjeva, Valērija Groma, Svetlana Andrējeva)

Von Hippel Lindau sindroms: feohromacitoma un hemangioblastoma. Diagnostika un ārstēšana (Pēteris Vaganovs, Kristaps Bokums, Edvīns Miklašēvics, Juris Plonis, Lauma Zariņa, Liene Pūķe, Jānis Gardovskis, Egīls Vjaters)

Nieres jaunveidojumu diferenciāldiagnostika (Pēteris Vaganovs, Andrejs Maļevskis, Ivars Geldners, Kristaps Bokums, Juris Plonis, Egils Vjaters, Jānis Gardovskis)

Multipli sinhroni ko-lokalizēti dažādas histoģenēzes audzēji (Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis)

Determination of obesity for cancer patients and its role for chemotherapy dose calculations (Aija Geriņa-Bērziņa, Silvija Umbraško, Gunta Purkalne)

Blastoid mantle cell leukemia: combined diagnostic approach in a very rare entity (Jurijs Nazarovs, Sergejs Ņikuļšins)

EBV-linked immunophenotypes of Burkitt’s lymphoma cell lines defined by 5-color flow cytometric analysis (Irina Špaka, Madara Upmane, Jevgeņija Osmjana, Artjoms Špaks, Svetlana Kozireva, Rita Birkenfelde, Alla Rivkina, Sandra Lejniece, Vaira Kalniņa, Irina Holodņuka)

Šūnu cikla regulatorie proteīni un adhēzijas marķeri limfangioleiomiomatozes šūnās (Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis)

Adenolimfoma submandibulāros siekalu dziedzeros (Arnis Āboliņš, Marika Āboliņa, Daina Lutinska, Ilze Štrumfa, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis)

Šūnas ciklu regulējošo proteīnu ekspresija astrocitāros audzējos (Ervīns Vasko, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Jānis Gardovskis)

Mezenhimālas hondrosarkomas retas izpausmes (Tatjana Bogdanova, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Genādijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

CD56, HBME-1 un ciklīna D1 nozīme vairogdziedzera vēža diferenciālajā diagnostikā (Artūrs Ozoliņš, Ilze Štrumfa, Didzis Gailis, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Zenons Narbuts, Jānis Gardovskis)

Vairogdziedzera vēža morfoloģiskais spektrs operācijas materiālā (Didzis Gailis, Ervīns Vasko, Artūrs Ozoliņš, Arnis Āboliņš, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Imūnkompetento šūnu reakcijas raksturojums ap primārām un sekundārām melanomām (Regīna Kleina, Simona Doniņa, Aija Ozola, Ingrīda Čēma, Sergejs Dubencovs, Natālija Nikrus)

Melanomas gaita atkarībā no lokalizācijas, patomorfoloģiskajiem faktoriem un terapijas (Simona Doniņa, Natālija Nikrus)

CNS audzēju morfoloģiskais spektrs operāciju un stereotaktisku biopsiju materiālā (Arvīds Jakovļevs, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Castleman disease, hyaline-vascular variant: clinical and histological features of 12 patients (Oksana Mahmajeva, Sergejs Ņikuļšins, Laila Feldmane, Ludmila Sokolova, Valentīna Heimane)

VI sekcija

Atrofiska augšžokļa mugurējā daļā implantētu kaulaudus aizvietojošo biomateriālu integrācijas novērtējums ar imūnhistoķīmijas metodi (Ģirts Šalms, Māra Pilmane)

Kaula minerālblīvuma un vecuma ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula resorbciju (Evija Ņikitina, Anda Slaidiņa, Baiba Spriņģe, Una Soboļeva, Ilze Daukste, Aivars Lejnieks)

Disorders of osseous structure of tmj in children with juvenile idiopathic arthritis — CBCT study (Hadeel Al-Shwaikh, Zane Krišjāne, Iveta Jankovska, Zane Dāvidsone, Ilga Urtāne, Valda Staņēviča)

Orbītas lūzumu epidemioloģija un ārstēšana P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnikā (Ģirts Šalms, Julianna Kuzņecova, Viktors Pimanovs, Irina Živicka)

Kaulaudu reģeneratīvo funkciju un hidroksiapatīta un trikalcija fosfāta implantātu mijiedarbība (Jolanta Vamze, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers)

Kaula minerālblīvuma un vecuma ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula rezorbciju (Evija Ņikitina, Anda Slaidiņa, Baiba Spriņģe, Una Soboļeva, Ilze Daukste, Aivars Lejnieks)

Molecular events around the biomaterials under the influence of mesenchymal stem cells and plasma components (Māra Pilmane, Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers)

Augšžokļa dobuma radioloģiska analīze pirms un pēc tā pamatnes paaugstināšanas operācijas (Laura Neimane, Andrejs Skaģers)

Specifisko signālmolekulu novērtējums alveolārā izauguma kaulā un periodonta saitēs septum interradiculare dažādās vecuma grupās (Māris Gržibovskis, Ilga Urtāne, Māra Pilmane)

Audu faktoru un šūnu apoptozes izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm (Liene Smane, Ilze Akota, Māra Pilmane)

Kariesa intensitāte maiņas un pastāvīgajā sakodienā bērniem ar orofaciālām šķeltnēm Latvijā (Jūlija Kalniņa, Kristīne Krasone, Rūta Care, Ilze Akota)

Deguna elpošanas funkcija pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni (Ieva Bāgante, Ilze Akota)

Kraniofaciālās morfoloģijas un adenoīdu ietekme uz nasofaringsa un orofaringsa izmēriem (Iveta Indriksone, Gundega Jākobsone, Juris Svaža)

Augšžokļa impaktētu kanīnu ārstēšanas izvēle pēc to lokalizācijas noteikšanas ar konusstaru datortomogrāfu (Pēteris Sosārs, Gundega Jākobsone)

Vispārējās anestēzijas novērtējums bērnu zobu labošanā (Agnese Ciganoviča, Rūta Care)

VII sekcija

Pirmreizējās protezēšanas rezultātu prognozēšana pacientiem ar unilaterālu transfemorālu amputāciju (Elīna Poplavska, Evita Kiukucāne, Aivars Vētra)

Gūžas locītavas endoprotezēšanas klīnisko rezultātu korelācija ar rentgenoloģisko atradni (Andris Jumtiņš, Igors Kolosovs)

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā veikto gūžas locītavas revīziju iemesli pēc Ostina Mūra (Austin Moore) endoprotēzes no 2005. līdz 2012. gadam (Pēteris Studers, Oļegs Stunžāns)

Revision total hip arthroplasty with acetabular reinforcement rings (ARR). Midterm follow-up results (Pēteris Studers, Daņils Belajevs, Dainis Ilješāns, Silvestrs Zēbolds, Jānis Akmens, Aivars Muste, Valdis Gončars,Vitolds Jurkevičs, Artūrs Strazds)

Komplikācijas pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas displastiskā osteoartrīta pacientiem (Silvestris Zēbolds, Andris Jumtiņš)

Tromboprofilakse pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas pēchospitālajā periodā (Pēteris Studers, Kristaps Leitāns)

Comparison of treatment results in patients with trochanteric pressure ulcers with and without hip joint involvement (Mārtiņš Malzubris, Kaspars Snipe, Dzintars Ozols, Ēriks Ozols, Lauris Repša)

Biežāko „bāzes simptomu” (BS) parādīšanas biežums un to laiki pa simptomu grupām (apakšgrupām) pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas spektra pacientiem (Oskars Krumholcs)

Zīmējumu sērijas skalas adaptācija Latvijā un zīmējumu struktūras specifiskās iezīmes šizofrēnijas pacientiem (Daiga Dzene, Evita Dakse, Kristīne Mārtinsone, Biruta Kupča)

Psihoedukācijas metodes pielietojuma nozīme šizofrēnijas pacientu ārstēšanas norisē (Sandra Pūce, Elmārs Rancāns, Andris Pūce)

Klīniskās toksikoloģijas tendences pēdējo 3 gadu skatījumā (Roberts Stašinskis, Viesturs Liguts)

D vitamīna un citu pamata uzturvielu daudzums uzturā un tā nepietiekamība Latvijas vīriešiem (Anastasija Šitova, Zigurds Zariņš)

Mākslas terapijas formālo elementu skalas adaptācija Latvijā (Sanita Ciganovska, Līga Veide-Nedviga, Kristīne Mārtinsone)

Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem: grupas gadījuma analīze (Anna Šteina, Evija Vilka, Anda Upmale)

Ocular Manifestations in Patients with Multiple Sclerosis (Tamāra Petrova, Lana Vainšteine, Alīna Aligera, Zane Fogele)

Funkcionālu un strukturālu redzes nerva izmeklējumu korelācija multiplās sklerozes pacientiem (Daina Pastare, Ieva Ķire, Guna Laganovska, Andrejs Millers)

Funkcionālo spēju novērtējums pacientiem ar insultu rehabilitācijas resociālajā fāzē pirms un pēc kompleksas terapijas (Dace Driba, Evita Dubiņina)

Afāzijas biežums un smaguma pakāpe išēmiska insulta pacientiem Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 2011. gadā. Retrospektīvs pētījums (Ramona Valante, Baiba Vaikevica, Viktorija Ķēniņa, Andrejs Millers)

Mērķa sasniegumu skalas pielietojums fizioterapijas mērķu sasniegšanā pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē (Daiga Pulmane, Anastasija Afanasjeva)

Videourodinamika — jaunas diagnostikas iespējas Latvijas iedzīvotājiem apakšējo urīnceļu funkcionālo traucējumu izvērtēšanā (Inese Celmiņa, Ivars Kukulis, Vita Melne, Reinis Lagūns, Vilnis Lietuvietis)

Autosomāli dominantas nieru policistozes izplatība Latvijā (Harijs Čerņevskis, Veronika Mešečko)

Nieres trula trauma. Ārstēšanas un diagnostikas iespējas (Juris Plonis, Andrejs Maļevskis, Kristaps Bokums, Pēteris Vaganovs, Ivars Geldners, Egīls Vjaters, Jānis Gardovskis)

Nieres infarkta pacientu raksturojums (Harijs Čerņevskis, Ilva Gailuma)

Laparotomiska un laparoskopiska histerektomija: klīnisks salīdzinājums (Olga Boka, Dace Rezeberga)

Kognitīvās domāšanas traucējumu biežāko „bāzes simptomu” (BS) parādīšanās biežums un to laiki pie dažādiem psihopatoloģiskiem sindromiem (Oskars Krumholcs)

Kognitīvās uztveres un darbības traucējumu biežāko „bāzes simptomu” (BS) atšķirības pēc to parādīšanās biežuma un laika pie dažādiem psihopatoloģiskiem sindromiem (Oskars Krumholcs)

„Bāzes simptomu” (BS) grupu (apakšgrupu) dinamikas etapi pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas spektra pacientiem slimības prodromā  (Oskars Krumholcs)

Sociālā funkcionēšana pacientiem ar šizofrēniju (Anda Beķere, Ļubova Renemane, Ieva Rugina)

Lower crossed Janda’s syndrome and myofascial pain syndrome at chronic low back pain (Vladimirs Gromakovskis, Zaiga Kalnbērza-Ribule, Aleksandrs Serebrjakovs, Svetlana Stalidzāne)

Hamstrings muscles shortenings in association with myofascial pain syndrome at chronic low back pain (Vladimirs Gromakovskis, Aleksandrs Serebrjakovs, Zaiga Kalnbērza-Ribule, Svetlana Stalidzāne)

Myofascial pain syndrome in chronic low back pain patients at general practicioner practice (Aleksandrs Serebrjakovs, Vladimirs Gromakovskis, Gaļina Serebrjakova)

Izņemamo zobu protēžu kvalitātes saistība ar pacientu runas kvalitāti (Viktorija Artjomenko, Kristīne Broka, Aldis Vidžis, Ilze Blūmentāle)

Runas kvalitātes izvērtējums pacientiem pēc protezēšanas ar izņemamām zobu protēzēm (Kristīne Broka, Viktorija Artjomenko, Juris Grigorjevs, Aldis Vidžis, Jānis Sokolovs (sen.))

VIII sekcija

POLITIKA

Latvijas ārpolitikas plānošanas problēmas (Jānis Tomels)

Latvijas politiskās elites cirkulācijas tendences (1993—2010) (Lelde Metla-Rozentāle)

Eirozonas finanšu ministru padomes kā jauna aģenta nozīme Latvijas eiropeizācijas procesā (Kārlis Bukovskis)

Latvijas Republikas militārā apdraudējuma iespējamie scenāriji un Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto Spēku institucionālās struktūras izmaiņas militāra konflikta gadījumā (Raimonds Rublovskis)

Interaction of factors constructing regional security complexes (Māris Andžāns)

Krievijas kā ārējā aģenta iesaiste Latvijas ārpolitikas veidošanas procesā (Māris Cepurītis)

Visaginas AES projekts: politisko un ekonomisko interešu ietekmes izvērtējums (Arvils Zeltiņš)

Ķīnas Tautas Republikas politiskās līderības maiņa 2012. gadā valsts jauno ārpolitisko uzstādījumu kontekstā (Mārtiņš Daugulis)

Hu Dzjiņtao valdīšanas desmitgades politiskās nostādnes (Una Aleksandra Bērziņa)

China theoretical framing by EU (Jeļena Staburova)

Ķīnas Tautas Republikas iešanas uz āru politika un Latvijas ekonomiskās intereses (Austra Priede)

Theorizing political identity and language: Taiwanese language discourse case (Anna Sedova)

Public diplomacy of Turkey (Bilgin Özkan)

Ottoman Revolutions Within the Framework of Historical Institutionalism (Vladislavs Užulis)

Chantal Mouffe’s theory of agonistic pluralism and its possible application within the analysis of democracy in Latvia (Jewish property restitution as a case) (Jekaterina Ivanova)

KOMUNIKĀCIJA

Interneta komentāru agresivitāte atspoguļo kopējās tendences sabiedrībā (Klāvs Sedlenieks, Normunds Grūzītis)

Komentētāju agresivitāte internetā: auditorijas un žurnālistu stratēģiskā spēle (Anda Rožukalne)

Pārveidojoša mācīšanās mediju izglītībā (Alnis Stakle)

SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJA

Pilsoniskā aktīvisma analīze: racionalitātes un motivācijas (Māris Prombergs)

Sabiedrības līdzdalība pašvaldības attīstības plānošanas procesā (Haralds Matulis)

Psihiatrijas pacienti kā sociālā atbalsta tīkla dalībnieki. Gadījuma izpēte (Agita Lūse)

REHABILITĀCIJA

Participation and Mental Health: An Example of Theory Development in Occupational Therapy (Katrina Bannigan, Jane Cronin-Davis, Anna Read, Joanne Inman)

Mapping research activity related to occupation and mental health: a scoping study (Katrina Bannigan, Elizabeth Bradley, Robert Collins, Karen Wells, Hannah Spring)

Challenging the status quo: service users as co-researchers (Katrina Bannigan, Simon Hughes, Anthony Jones, Patrick Doherty)

Mākslas terapijas prakses novērtējums Latvijā (Inese Paiča, Kristīne Mārtinsone)

Duālo attiecību dilemma mākslas terapeitu pētniecības praksē (Indra Majore-Dūšele, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs)

Kinestētiskās empātijas jēdziens: tā pielietojums mākslu terapijas praksē (Indra Majore-Dūšele)

Mūzikas terapijas nepieciešamības Latvijā izpēte (Mirdza Paipare)

Mūzikas terapijas iespējas darbā ar autisma un autisma spektra pacientiem. Gadījuma analīze (Ineta Heinsberga)

Veselības psiholoģija — veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa (Reinis Upenieks, Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane)

Profesionālā karjera ergoterapijā Latvijā un Igaunijā: studentu un absolventu viedoklis (Lelde Kalvāne, Lolita Cibule)

Izdegšanas sindroms un stresa pārvarēšanas veidi māsu vidū (Liāna Deklava, Inese Lācīte)

Joint physiotherapy education in bachelor thesis module: experience of students and teachers (Rimma Beļikova, Jelizaveta Guserova, Daina Šmite, Māra Kuļša, Dace Stirāne)

No 2009. līdz 2013. gadam RSU Mākslas terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvēto maģistra darbu satura analīze (Evija Vilka, Kristīne Mārtinsone)

PEDAGOĢIJA, VALODNIECĪBA

Efektīvas saskarsmes priekšnoteikumi augstskolā (Vita Vīksne)

Latviešu valodas kā svešvalodas apguve: pamatjautājumi (Dace Žibala, Aija Rubene)

RSU students' perception of the english language learning and needs analysis as the assessment tool (Svetlana Muhejeva)

E-studiju vides izmantošana valodu mācīšanā (Zita Goldšmite)

Grammatische Strukturen in der Fremdsprachendidaktik (Inga Reinvalde)

Kalki zinātniskajā valodā – valodas kultūras aspekts (Inta Urbanoviča)

BIOĒTIKA

Heteronomijas izaicinājums medicīnas ētikā (Ginta Vēja)

Ārsta un pacienta attiecību aplūkojums no J. Hābermāsa komunikatīvās racionalitātes koncepcijas perspektīva s(Maija Jankovska)

Pacienta – ārsta attiecību interpretācija Hēgeļa «kunga – kalpa» modelī. Informētās piekrišanas dialektiskās konsekvences (Ģirts Jankovskis)

Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā (Ivars Neiders, Vents Sīlis, Vija Sīle)

Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas (Vents Sīlis, Vija Sīle)

Informētā piekrišana un subjektīvais laiks (Uldis Vēgners)

Informētā piekrišana intencionālo un neintencionālo pieredzes aspektu kontekstā (Māra Grīnfelde)

Pašapmāns un informētā piekrišana (Edijs Šauers)

Taisnīguma princips: bioētika un Platona skatījums (Laura Bitiniece)

Atmiņa un personas identitāte bioētiskā skatījumā: atmiņas par un atmiņas, ka (Andrejs Balodis)

MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS VĒSTURE

Ārsta loma pasaules operu izrādēs 18.—20. gs. (Juris Salaks)

Blūmentāli – ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē (Venta Šidlovska, Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte)

Development of the foreign pharmaceutical market in Russia between the end of the 19th and the beginning of 20thcenturies (Aleksejs Ļetņikovs, Juris Salaks)

Ārsta Viktora Strauba memuārgrāmatas — sava laikmeta liecinieks (Maija Pozemkovska)

Use of Max Cloëtta’s narcotic solution for prolonged sleep therapy in Latvia in the 1930s (Ursula Herzog, Ieva Lībiete, Juris Salaks)

No viduslaiku hospitāļa līdz „Ārsta kabinetam” (Vita Šulce)

Par ilgdzīvotības fenomenu Latvijā 19. gs. II pusē un 20. gs. sākumā (Rita Grāvere, Rauls Vēliņš)

20. gs. 30. gadu beigu antropoloģiskajās ekspedīcijās savākto mutvārdu liecību samērojamība ar Latvijas iedzīvotāju mūža garuma un miršanas rādītājiem pēc baznīcu grāmatām (Rita Grāvere)

Latvijas kūrortu un sanatoriju darbības likumsakarības 18.–20. gadsimtā (Edīte Bērziņa)

Talsu leprozorija mulāžu kolekcija(Mārtiņš Vesperis)

EKONOMIKA

Darbinieku produktivitātes uzlabošanas iespējas ar personāla akciju palīdzību Latvijā (Anželika Berķe-Berga)

Loģistikas ķēžu dalībnieki un viņu realizētās funkcijas (Ausma Krūmiņa)

Problems of small business in Russia (Andrejs Bļinovs, Olga Rudakova)

Pensiju sistēma Latvijā: problēmas un attīstības iespējas (Anželika Berķe-Berga, Marta Polna)

Reputācijas ietekme uz finansiālās stabilitātes nodrošināšanu aviācijas nozarē (Gunta Grīnvalde)

Privātmājas piepilsētā īstenojuma prakse saistībā ar apdraudošu patēriņu (Gunta Darbiņa)

Struktūrizmaiņas Latvijas ekonomikā (Aleksandra Mihņenoka, Juris Saulītis)

Institūciju ietekme uz sociālekonomiskiem procesiem dažādās valsts attīstības stadijās (Alise Vītola)

Uzņēmuma „X” konkurētspējas izvērtējums un paaugstināšanas iespējas (Luana Kalniņa, Ieva Mūrniece)

Optimālo valūtas zonu teorija un tās izmantošana monetārās integrācijas procesu analīzei Eiropā (Inna Dovladbekova, Oksana Kiseļova)

EU’s modern “Flexible integration”: illusion or reality (Eugene Eteris)

Mobilo maksājumu instrumentu nozīme un attīstība banku darbībā (Inna Dovladbekova, Jevgeņijs Ļeontjevs)

Indikatīvā plānošana tirgus ekonomikā: Francijas un Latvijas pieredzes salīdzinājums (Dainis Zelmenis, Ritvars Jakobijs)

Informācijas nodrošinājums veselības aprūpē cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Latvijā (Inese Immure)

Sociālā inovācija: sociālā uzņēmējdarbība (Māra Kakse, Tatjana Volkova)

Vardarbību partnerattiecībās veikušu personu sociālā rehabilitācija (Inga Ābiķe, Marika Smirnova)

Pagaidu darba nozīme ilgstoša bezdarbnieka darbaspēka vērtības paaugstināšanā (Jana Pūķe, Andris Vilks)

Starppaaudžu saišu nozīme ģimenē (Jolanta Meļķe, Andris Vilks)

Jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana (Rasa Dita Antone, Lolita Vilka)

Ilgstošo pabalstu saņēmēju sociālā pielāgošanās: formālo un neformālo resursu analīze (Ilma Lāčgalve, Lolita Vilka)

Zāļu uzraudzības pakalpojuma ieviešanas nepieciešamības izpēte Latvijas aptiekās (Inga Sīle, Elita Ardava, Oskars Onževs)

E-receptes ieviešanas un darbības sākuma pieredzes izpēte Igaunijas aptiekās (Asnate Tūlika, Elita Ardava, Oskars Onževs)

Četru fāžu modeļa pielietošana organizāciju biznesa stratēģijas pilnveidošanā (Henrijs Kaļķis, Irina Rezepina, Valdis Kaļķis)

Strukturālais bezdarbs Latvijā un starptautiskā pieredze problēmas risināšanā (Zuzanna Priede, Zanda Krūkle)

TIESĪBAS

Ģenerālklauzulu un nenoteikto juridisko jēdzienu interpretācijas metodes krimināltiesībās (Uldis Ķinis)

Mediācijas pamatprincipi Latvijas tiesību sistēmā (Nikolajs Jefimovs)

Personu atzīšana par sabiedrībai bīstamu: problemātika un tiesiskie aspekti (Vita Zukule)

Mediācijas loma strīdu izšķiršanas sistēmā mūsdienu Latvijas sabiedrībā (Ivars Kronis)

Jaunie ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu veidi kriminālprocesa likumā (Jeļena Groma)

Starptautisko organizāciju noteikto sankciju realizēšana Latvijā - institucionālie, organizatoriskie un tiesiskie aspekti (Aldis Lieljuksis)

Tiesību normu, kas paredz kriminālatbildību par miesas bojājumu psihisku traucējumu veidā izdarīšanu, piemērošanas interpretācijas problēmas (Baiba Hercmane)

Rasisma un neiecietības incidenti sportā (Valdis Voins)

Uzturlīdzekļu nepilngadīgo bērnu uzturam piedziņas krimināltiesiskie un civiltiesiskie aspekti (Edmunds Freimanis)

Augstākās izglītības iestāžu autonomijas attīstība Latvijas Republikā: 2012. gads (Ivans Jānis Mihailovs)

Psihotehnoloģijas tiesībaizsardzības iestāžu darbībā (Andrejs Vilks)

Izglītības pakalpojuma franšīze (Juris Zīvarts, Ineta Zepa)

Prevencija kā prioritāte noziedzības apkarošanā (Mārcis Mežavilks)

Korupcijas apkarošanas efektivitātes vērtējums latvijas republikas publisko iepirkumu jomā (Anatolijs Kriviņš)

Korupcija veselības aprūpes iestādēs: mīti un realitāte kriminoloģiskā kontekstā (Andrejs Vilks)

Prettiesiskās labumu došanas kaitīgums (Jānis Baumanis)

Tiesības ierobežot konstitūcijā garantētās pamattiesības uz reliģijas brīvību (Elīna Vojevode)

Ceļu satiksmes organizācijas un drošības jomas valsts un pašvaldību institūciju darbības uzlabošana zinātnisko pētījumu, tiesību teorijas un judikatūras attīstības kontekstā (Tengizs Džibuti)

Prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio) iztiesāšana un seno romiešu legālo principu transformācija mūsdienu tiesībās (Allars Apsītis, Osvalds Joksts)

National legislation as an inheritance by contract legal source (Edvards Pilipsons)

International conventions as an inheritance by contract legal source (Edvards Pilipsons)

Pie finanšu starpnieka turēto vērtspapīru iztrūkums: problemātika un risinājumi (Marija Černoštana)

Kopīpašums: novitātes tiesu praksē (Inga Kudeikina)

Hearing by teleconference carried out by Moldovan authorities on the ground of letter rogatory (Alexandru Molcean)

Euthanasia: Living Will (Armen Gabrielyan)

Latento apillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas ar ciānakrilāta metodi. Teorētiskie un praktiskie aspekti (Aelita Zīle)

SOCIOLOĢIJA

Nodokļu maksātājs fiskālās socioloģijas kontekstā (Kārlis Litaunieks)

Datu pasīvās ievākšanas metodes. Aktualitāte un attīstība (Lolita Ozoliņa)

Latvijas jauniešu sociālo un teritoriālo identitāšu salīdzinoša analīze (Ritma Rungule, Ilze Koroļeva)

Socialization aspects of adolescents from residential care, social correction institutions and boarding-schools in Latvia and patterns of alcohol and drug use (Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva, Ieva Kārkliņa)

Elastīgu darba organizācijas formu izpratne un izmantošana Latvijā (Signe Dobelniece, Viola Korpa)

Mūsdienu sabiedrības atspulgs Purvīša balvas nominantu darbos (Signe Grūbe, Austra Celmiņa-Ķeirāne)

Inovatīvu risinājumu meklējumi radošo personu sociālā nodrošinājuma politikas izveidē (Anda Laķe, Sandra Brigsa)

Trūcīgu jauniešu lokālā identitāte un emigrācijas plāni (Ieva Kārkliņa, Aleksandrs Aleksandrovs)

Sociālās atstumtības dimensijas dažādās sociālās atstumtības grupās Latvijā (Taņa Lāce)

Ārvalstu un Latvijas pirmā kursa medicīnas studentu kopinga stratēģiju atšķirības (Kristīne Mārtinsone, Austra Ošleja)

Pirmā kursa ārvalstu un Latvijas medicīnas studentu adaptācijas studiju videi atšķirības (Kristīne Mārtinsone, Laine Kupča)

Emigrācijas ietekme uz ģimeni — Latvijā palikušo tuvinieku diskurss (Indra Kerevica)

Laikmetīgās mākslas patērēšanas īpatnības Latvijas Mākslas akadēmijas ikgadējā JARMARKĀ (Jeļena Budanceva)

Konferences tēŽU GRĀMATA